« curry » traduction en hongrois

EN

« curry » en hongrois

volume_up
curry {substantif}
HU

« curry » en anglais

volume_up
curry {substantif}
EN

EN curry
volume_up
{substantif}

1. Gastronomie

curry
volume_up
curry {substantif}
Amanda Curry, along with Franklin Curry, also made a tearful farewell.
Amanda Curry és Franklin Curry ugyancsak könnyes búcsút vett.
Then there was the husband; everybody was protecting this Mi- chael Curry.
Aztán ott volt ez a férj, ez a Michael Curry, akit körülajnározott a család.
The printed card of Curry, Insurance Agent, was only a temporary measure.
A névjegy, a Curry névvel stb. csak időszakos megoldásként jöhetett számításba.

2. autre

curry
curry

Synonymes anglais de « curry »

curry
English

Exemples d'usage pour « curry » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMichael Curry was his name, or so the Coast Guard had told her when she called in.
Michael Currynek hívják, legalábbis ezt mondták a parti őrségen, mikor telefonált.
EnglishI dare say he was lyingdeserters, for obvious reasons, often try to curry favour.
Azt hiszem, hazudott: a dezertőrök, nyilvánvaló okokból, gyakran hízelegnek.
EnglishAnd here was this great house, empty except for Michael Curry, and for her.
És itt ez a pompás ház, amiben nincs egy lélek, kivéve Michael Curryt és őt.
EnglishHeJicldedl it to the curry afterwards when he tooK it away to be tested.
- Csak később tette bele, amikor magával vitte a maradékot, hogy megvizsgálja.
EnglishAnd I had to open a new tin of curry powder -- so that couldn't have been tampered with.
És friss doboz curryt kellett felbontanom, úgyhogy ahhoz nem nyúlhatott senki.
EnglishAnd here was Mona coming along, mad for Michael Curry, this big woolly mammoth of a man.
Hát nem épp arra jön Mona, aki meg van veszve Michael Curryért, a nagy szőrmókért?
EnglishCurry you up, clean you off, you'll be the prettiest old mare anywhere.
- Lecsutakollak, kifényesítelek, te leszel a legszebb öreg kanca az egész vidéken.
EnglishNow, mother, a little rice and some dried fish atop - yes, and some vegetable curry.'
No most, anyám, egy kis rizst és kevés száraz halat rá, meg főzeléket.
English(3) But the main question regarding Curry is this: How do I get to see him?
Ám Curryvel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, hogy miként tudok majd találkozni vele?
EnglishThat's enough, Harkin said, but Rohr had managed to curry a slight favor with the jury.
Elég legyen szólt rá Harkin, de Rohrnak már sikerült jó pontot szereznie az esküdteknél.
EnglishWe eventually had the curry and the salad, and I started sweating again.
Végül tényleg megettük a curryt meg a salátát, én pedig újra leizzadtam.
EnglishOh, but there wasn't any arsenic in the, curry then., said Miss Marple.
- Ó, hiszen akkor még nem volt arzén a curryban - magyarázta Miss Marple.
English`Nevertheless, and with a pure heart, do you take this man, Michael James Timothy Curry...
Mindazonáltal elfogadod-e tiszta szívedből ezt a férfit, Michael James Timothy Curryt...
Englishthe dean said, smiling as he lifted a forkful of curry to his mouth.
Ugyan mondja már, Mary Jo! unszolta a dékán, és mosolyogva emelte a szájához a villáját.
EnglishBut it wasn't to argue about purpose that she wanted to see Michael Curry.
De most nem azért akart találkozni Michael Curryvel, hogy a rendeltetésről vitatkozzon vele.
EnglishA little rage kindled in her suddenly for whoever had hurt Michael Curry.
Hirtelen megharagudott arra az akárkire, aki bántotta Michael Curryt.
EnglishIf Miss Eyelesbarrow is feeding the family arsenic in their curry, she's doing it for a reason.
Ha Miss Eyelesbarrow a családot arzénnal akarná megetetni, arra bizonyára oka volna.
English'To be given to Michael Curry and Rowan Mayfair should I die or become incapacitated.'
Képtelen vagyok megértetni Monával, mennyire komoly az átváltozása.
EnglishIf you draw a circle round Number 19, anybody within it might have killed Mr Curry.
- Ha kört húzunk a tizenkilences számú ház köré, a belül esők közül bárki megölhette Mr. Curryt.
EnglishWhy, she had forgotten again about Michael Curry, and now it was almost ten o'clock.
Nohát, ismét elfelejtette Michael Curryt, és már majdnem tíz óra.