EN to cut out
volume_up
{verbe}

Exemples d'usage pour « to cut out » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOf course, a man like that ought never to marry; he isn't cut out for domesticity.
Persze egy ilyen embernek nem volna szabad megnősülnie... nem házasságra született.
EnglishPudgy lips as thick as slices of cut fruit pooched out below his blade of a nose.
A pengeéles orr alatt gyümölcsre emlékeztető vastag, húsos száj duzzadt ki az arcból.
EnglishThe hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
A lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.
EnglishAnd if you say one word about this, I swear Ill cut a spancel out of your hide.
És ha egyetlen szót is szólsz erről, megesküszöm, hogy kivágok a bőrödből egy spancelt.
EnglishThose seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
Azokra, akik meg akarják tisztítani a kapitalizmust, sok és nehéz munka vár.
EnglishThe cells that line the winding passages of Gouffre Martel are cut out of living rock.
A Gouffre Martel kanyargós folyosóin sorakozó cellák a sziklafalból voltak kivájva.
EnglishYou're afraid if she finds out I've got a bun in my oven, she'll cut you out of her will.
Ha neszét veszi, hogy kocát fogtam, akkor töröl benneteket is a végrendeletéből!
EnglishThere was plenty of room, because the murderer had also cut out Mr Bigshot's tongue.
Odabent volt hozzá elég hely, mert a gyilkos előtte kimetszette Mr. Nagymenő nyelvét.
EnglishAnd it so happens that I know a short cut... out of the whole labyrinth from here.
Mégpedig úgy, hogy tudok egy rövidebb utat, ami kivezet a labirintusból.
EnglishCut it out, Tom grumbled again, looking uneasily sidewise at his superior.
Ne marháskodj morogta újra Tom, és idegesen sandított a feljebbvalója felé.
EnglishSparhawk cut one of them out of the saddle, and the other turned to flee.
Sparhawk az egyiket gond nélkül levágta, a másik viszont menekülni kezdett.
EnglishA straight line showed where a knife or scissors had been used to cut out the pages.
Egyenes vonal jelezte a helyet, ahol késsel vagy ollóval kivágták őket.
EnglishThen cut his losses, get out via the booths, dial at random and keep running.
Akkor menti a veszett fejsze nyelét, beszáll egy fülkébe és találomra tárcsáz, és menekül.
EnglishWe'll have to cut the whole safe out of the Nomad and get it into the Weekender.
Ki kell vágnunk az egész széfet, és át kell vinnünk a Víkendezőre.
EnglishYou have about a minute before I cut your tongue out and turn you over to the guards!
Egy perced van, mielőtt kivágnám a nyelvedet és átadnálak az őrségnek!
EnglishAnd I'll cut out the tongues of any bastards who spoke kind words to him.
És kivágom minden szarházi nyelvét, aki csak egy jó szót is szólt hozzá.
EnglishAnd he cut out on his wife when she was pregnant with that little mute of hers.
És elvállt a feleségétől, mikor terhes volt azzal a kis némával.
EnglishWhat makes you think you can go behind my back and get Ross to cut me out, huh?
Miből gondolod, hogy a hátam mögött szervezkedhetsz Ross-al, mi?
EnglishRandall Goedler cut his sister out of his will when she married this man?
Randall Goedler kihagyta a húgát a végrendeletéből, amikor férjhez ment ehhez az emberhez?
EnglishI expect Uncle Richard got to know about it and was just going to cut him out of his will.
Azt hiszem, Richard bácsi is megtudta, és éppen azon volt, hogy kitagadja az örökségből.