« dear » traduction en hongrois

EN

« dear » en hongrois

volume_up
dear! {interj.}

EN dear
volume_up
{adjectif}

dear (aussi: amiable, comely, friendly, good)
volume_up
kedves {adj.}
Dear colleagues, The inidcators are in place, the objectives are clearly defined.
Kedves képviselőtársak, az irányjelzők adottak, a célok világosan megfogalmazottak.
Oh, my dear, dear aunt, she rapturously cried, what delight! what felicity!
- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
Dear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament.
Kedves kollégák, köszönöm, hogy az Európai Parlament elnökévé választottak.
- Aztán leányához fordult: - Ó, drága, drága Jane, olyan boldog vagyok!
Tuisco and Mann, at home in our dear, dear Fatherland, are just the same.
Tuisco és Mannus otthon a mi drága Vaterlandunkban éppen ilyenek.
My dear friend, my dear Walter Starbuck, he said, and how has this day gone for you so far?
Drága barátom, drága Walter Starbuck mondta Dr. Fen-der , hát hogy telt eddig a mai napod?
dear
In this context, political irresponsibility will cost dear, and that is true for everyone.
Ilyen körülmények között a politikai felelőtlenségért drágán meg kell fizetni - és ez mindenkire igaz.
However, I went out again the next night, and then I met with a little adventure, which had like to have cost me dear.
Másnap este azonban megint elmentem, és akkor akadt egy kis kalandom, amit majdnem drágán kellett megfizetnem.

Exemples d'usage pour « dear » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGo, my dear, cried her mother, and show her ladyship about the different walks.
- Menj csak, drágám - kiáltotta az anyja -, mutasd meg őladységének a sétányokat!
EnglishNow, my dear, you may recount all concerning the recovery of the Blessed Grail!
- És most, drágám, mondj el mindent arról, hogy szereztétek meg a Szent Grált!
Englishmy dear, said Maria, quite shocked at the mistake, it is not Lady Catherine.
- Hová gondolsz, drágám? - mondta Maria, aki egészen megütközött a tévedésen.
EnglishVery few people would be as loyal to their old friends as dear Miss Blacklock is.
Nagyon kevés ember van, aki olyan hű marad a régi barátaihoz, mint Miss Blacklock.
EnglishMay I ask, my dear young lady, where you got hold of these lethal little tubes?
Megkérdezhetem, ifjú hölgy, hogy kerültek ide ezek a halált hozó készítmények?
EnglishWe'll go down to protect our interests and because we're fond of the old dear!
Lemegyünk, hogy megvédjük az érdekeinket, és főleg mert szeretjük az öreglányt.
EnglishNurse Hopkins said comfortably, Well, dear, I can always do with a cup of tea.
Nekem mindig jólesik egy csésze tea, kedvesem mondta Hopkins nővér elégedetten.
English'It cannot be doubted that we witness the meeting of dear friends,' said Théoden.
- Nem kétséges, hogy jó barátok találkozásának vagyunk szemtanúi - mondta Théoden.
EnglishAnd also a few nights not so lonely, which cost her dear in grief and sorrow.
- És néhány kevésbé magányos éjszakát, ami sok bánatot és gyászt hozott számára.
EnglishOh dear, said Bridget, sighing, as she came back after closing the front door.
Némi további huzavona után végül is Bridget anyja eltávozott a bizottsági ülésre.
EnglishShall look forward to seeing you again, dear, in spite of the melancholy reason.
Akármilyen szomorú alkalom is ez, drágám, nagyon örülök, hogy viszontlátlak.
EnglishHer mother would say, Dear, do you still have that hot- water bottle I gave you?
Anyja olykor kérdezte: "Megvan még a palackod, bogaram, amit tőlem kaptál?""
EnglishDear me, said Miss Marple, surveying the ringing instrument with perplexity.
Egek mondta Marple kisasszony, és megrökönyödve vizsgálgatta a csengő készüléket.
EnglishOh dear, was that her underwear draped over a hassock in the Affronter's shadow?
Ó egek, tényleg egy kifordított alsónem hever a puffon, az aláz árnyékában?
EnglishDear God, Wrigley, how many cockamamie personal possessions do we have to amass...
Jó ég, Wrigley, mennyi piszlicsáré személyes holmit kell még felhalmoznunk...
EnglishYou do not think Arthur would marry away his dear sister without asking her!
- Nem képzeled, hogy Arthur a beleegyezése nélkül adná férjhez imádott nővérét!
EnglishDear Howard: I was very surprised and disappointed to hear you weren't dead yet.
Nagy meglepetéssel és csalódással értesültem róla, hogy még nem haltál meg.
EnglishBut, my dear fellow, the mans crazy, said the Assistant Commissioner impatiently.
Tanácskozásra ültünk össze megint, a rendőrfőnök, Crome felügyelő, Poirot és jómagam.
EnglishWe do, in fact, have a man with military training in our midst, dear brothers.
Testvéreim, valójában igenis van köztünk valaki, aki jártas a katonai tudományokban.
EnglishI am so sorry, dear Mrs. Oliver, to have to run away so soon, but you know what it is.
Borzasztóan sajnálom, Mrs. Oliver, hogy ilyen gyorsan el kell mennem, de tudja,