« delicate » traduction en hongrois

EN

« delicate » en hongrois

EN delicate
volume_up
{adjectif}

delicate (aussi: fastidious, finical, finicky, sensitive)
The needs of security and freedom are in a delicate balance.
A biztonság és a szabadság követelményei kényes egyensúlyban vannak egymással.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Ez kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
That is a delicate issue, which it will certainly be worth discussing.
Ez egy olyan nagyon kényes kérdés, amit minden bizonnyal érdemes megvitatni.
delicate (aussi: classy, dainty, delicious, discerning)
volume_up
finom {adj.}
Nagyon finom munkára való nagyon finom penge.
The delicate instruments shook slightly, as if held in trembling hands.
A finom műszerek úgy mozogtak, mintha remegő kézzel fogná őket.
There were no more delicate sonic deceptions, no tasteful taunts.
Szó sem volt már finom hangmegtévesztésről, ízléses szópárbajról.
delicate (aussi: brittle, eager, flimsy, fragile)
She looked delicate as a diamond can look delicate when preyed upon by the light.
Törékeny volt, mint a gyémánt, amikor lecsap rá a fény.
Flowers glimmered in the dark, white and delicate and beautiful.
Fehér, törékeny, szépséges virágok derengtek a sötétben.
But the state of Mrs Comstocks lungs was now something more than delicate.
A törékeny szó azonban már kevésnek bizonyult Mrs. Comstock tüdejének leírására.
Complicated, delicate, they required perfect care and cultivation.
Bonyolult, érzékeny lények gondozásuk, ápolásuk teljes odaadást igényel.
A second delicate point concerns the financial services market.
A második érzékeny pont a pénzügyi szolgáltatások piacára vonatkozik.
As is often the case, this involves a very delicate balance.
Gyakori dolog, hogy igen érzékeny egyensúly megteremtéséről van szó.
delicate (aussi: dicky, dim, failing, feeble)
volume_up
gyenge {adj.}
And she was afraid to be good, for her delicate flesh could not bear pain.
És félt attól, hogy jó legyen, mert gyenge teste irtózott a fájdalomtól.
Charlie: She's like this pure, delicate flower, I Just wanted to protect her.
Olyan volt, mint egy ártatlan, gyenge virágszál, és én csak meg akartam őt védni.
Julilla had one son already, but he was a delicate, timorous, slack-twisted fellow and could be disregarded.
Julillának már volt ugyan egy fia, de félénk, gyenge képességű fiúcska, akitől nem kellett félni.
delicate (aussi: delicious, palatable, savory, tasteful)
The texture dissolved on the tongue, delicate and appetizing.
Szétolvadt a nyelvén, ízletes és étvágygerjesztő volt.
I don't believe that IVe ever had meat with quite so delicate a flavor.
Nem hiszem, hogy valaha is ettem ilyen ízletes ételt.
His sister was less delicate, and directed her eyes towards Mr. Darcy with a very expressive smile.
Nővére nem volt ilyen tapintatos, és sokatmondó mosollyal pillantott Darcyra.
Poirot murmured, Alas, we do not live in a delicate age.
- Sajnos dörmögte Poirot -, nem valami tapintatos korban élünk...
Ehhez nem vagyok elég tapintatos.
delicate (aussi: capital, exquisite, fine, glorious)
volume_up
remek {adj.}
He was in magnificent condition, but his skin still showed delicate silver seams in a network from neck to ankles.
Remek erőnlétben volt, bőrét mégis halvány ezüstbarázdák hálózták be a nyakától a bokájáig.
delicate (aussi: brilliant, delightful, divine, fine)
Indulatok rángatták a lány pompás torkát.
delicate (aussi: chary, choosy, fastidious, finical)
delicate (aussi: effeminate, flabby)

Synonymes anglais de « delicate »

delicate

Exemples d'usage pour « delicate » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt was a delicate business, getting to his feet and finding a place to stand.
Fel akart állni, de nem sok olyan helyet talált, ahol megvethette volna a lábát.
EnglishMillicent Pebmarsh felt the small china clock with delicate probing fingertips.
Millicent Pebmarsh finoman érző ujjai körbejártak a porcelánórán, azután megálltak.
EnglishI stuck to it that too much P.T. was bad for some girls - the more delicate girls.
Azt mondtam, hogy sok lánynak, a gyengébbeknek, nem tesz jót ez a sok testnevelés.
EnglishShe crept up and stood beside him and studied his delicate face-yes, a beauty.
Megállt mellette, és tanulmányozni kezdte a fiatal arcot igen, valódi szépség.
EnglishOnce again Battle did his conjuring trick and produced the long, delicate stiletto.
Battle újra eljátszotta bűvészmutatványát, és előhúzta a hosszú, keskeny tőrt.
EnglishMisery's eyes, that gorgeously delicate shade of cornflower blue, had fluttered open.
Tortúra szeme, ez a csodálatosan gyengéd, búzavirágkék szempár, lassan kinyílt.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt.
EnglishA vulgar moneymaker has, perhaps, a secret appreciation of some delicate work of art.
Egy közönséges pénzhajhász esetleg valamilyen művészetért rajonghat titokban.
EnglishBut listen, I have to ask you a question that might... put you in a delicate position.
De figyelj, meg kell kérdeznem valamit, ami nem biztos, hogy jól fog esni neked...
EnglishIt took time and devotion, painstaking kindness and delicate reassurance.
Odaadóan, az idejét nem kímélve, végtelenül kedvesen és bátorítóan bánt velük.
EnglishThe eyes were mascara'ed, the lips a delicate coral, the cheeks dusted with powder.
Szemhéja sötétre mázolva, a szája halovány korallszínre, arca kipúderezve.
EnglishTommy took a delicate sniff at the packet and replied with energy: No, indeed.
Tommy óvatosan megszagolta a csomagocskát, és határozottan kijelentette:
EnglishSuch delicate clothes these were, hand sewn, dusty, like the clothes of a ghost.
Micsoda különös ruhája volt, kézzel varrott, poros, mint egy kísérteté.
EnglishWith delicate prompting and a welcome cup of coffee, Tess finally finished her story.
Az ösztönzés és egy jóleső kávé hatására Tess végül befejezte a történetet.
EnglishFlowers scattered under foot, big long white gladiolus and delicate fronds of fern.
Virágok a földön, hosszú, fehér gladióluszok, páfrányok csipkés legyezői.
EnglishHe felt with his hands and found cool, delicate fronds backed against the thicket.
Kinyújtotta kezét, hűvös, puha páfránylevelekhez ért, amelyek a bozótoshoz támaszkodtak.
EnglishThe bone structure of that face was delicate, clearly defined, quintessentially feminine.
Vállig érő mélybarna, csaknem fekete, csillogó haja csodásan keretezte arcát.
EnglishHer face was angular and her cheekbones perfect, very high and broadly spaced but delicate.
Szögletes arca volt és tökéletes járomcsontjai: igen magasak, szélesek, ám finomak.
EnglishWalk with delicate feet, that you do not unduly abrade the stone paving.
Óvatosan lépkedjetek, hogy ne koptassátok feleslegesen a kőpadlót!
EnglishThis is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
Ez egy olyan térség, amely különösen körültekintő és jól kiegyensúlyozott politikákat követel.