« destructive » traduction en hongrois

EN

« destructive » en hongrois

EN destructive
volume_up
{adjectif}

destructive (aussi: devastating, ruinous, subversive, wasteful)
But unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
Ugyanakkor a fenntarthatatlan és elfogadhatatlan gazdasági növekedés szociálisan pusztító hatású.
Of course corruption acts as a destructive blight on Africa.
A korrupció természetesen pusztító csapásként fejti ki hatását Afrikára.
Furthermore, destructive fishing methods are also devastating the rest of the marine environment.
Ezenfelül a pusztító halászati módszerek a tengeri környezet további részére is pusztító hatással vannak.
destructive (aussi: subversive, wrecking)
It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
Egyre inkább romboló hatású a szólás-, írás- és gondolatszabadságára nézve.
Recently, destructive flooding has become a yearly, seasonal phenomenon.
Az elmúlt időszakban a romboló áradások évente visszatérő eseménnyé váltak.
Aren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Nem velejárói az elménk természetének ezek a negatív, romboló érzelmek?
destructive (aussi: adverse, deleterious, harmful, hurtful)
Maga komolyan ártalmas, Gurgeh mondta Boruelal.
Valóban ártalmas anyag lenne?
Even with creatures as destructive and evil as the Demons, they would not consider deliberate annihilation of a species.
Elképzelhetetlennek tartották, hogy szándékosan kiirtsanak egy fajt, még ha olyan ártalmas és gonosz is, mint a démonoké.
destructive (aussi: damaging, harmful, malicious, mischievous)

Exemples d'usage pour « destructive » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDestructive spells, to judge by how much the 257 Airstar was being buffeted by rough air.
Mégpedig elég destruktív varázslatokat, az Airstart lökdöső légmozgásokból ítélve.
EnglishLaura was shocked and frightened by her daughter's sudden self-destructive frenzy.
- Laura döbbenten figyelte kislánya hirtelen támadt önpusztító dühét.
EnglishInactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Az inaktivitás sokkal rombolóbb, mint azt sokan közülünk egyáltalán gondolják, tudják.
EnglishYet not a single thing could stand against this shapeless, destructive power.
Mégis - ennek az iszonyú, alaktalan erőnek semmi sem bír ellenállni.
EnglishFinance must play a constructive role, and not a destructive one, in our economies.
Gazdaságainkban a finanszírozásnak nem destruktív, hanem konstruktív szerepet kell játszania.
EnglishThese destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Ezek a bomlasztó egyenlőtlenségek torzítják a versenyt és az egész európai uniós piacot.
EnglishWith a self-destructive attitude like that, it's a wonder the families survived.
Ilyen önpusztító hozzáállással csoda, hogy fennmaradt a család.
Englishsuddenly glad of Twist's destructive efforts as they retreated into the cloaking shadows.
A túlélők visszahúzódtak az árnyékba, és áldották Csavart azért, hogy kilőtte a fényeket.
EnglishThis is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
A gond a rendszerrel van, melyben ez az egyéni mohóság terjedni tud és destruktívvá válhat.
EnglishRumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
A híresztelések hatása nemcsak hogy káros lehet, de a járvány terjedését is elősegítheti.
EnglishOr if you want to be destructive, you can just crumple it up and, you know, toss it to the corner.
Vagy ha rombolni akarsz, akkor összegyűrheted, és a sarokba hajíthatod.
EnglishSo, there are natural antidotes to emotions that are destructive to our inner well-being.
Így vannak természetes ellenszerei is azon érzelmeknek, amelyek rombolóak a belső jól-létünkre nézve.
EnglishIt isn't rare to find destructive and even criminal behavior.
Nem ritkán destruktív, sőt bűnöző viselkedésformákkal is találkozunk.
EnglishAnything that mitigates suffering is worth while - and anything that's constructive and not destructive.
Mindent érdemes, ami enyhíti a szenvedést... ami az építést és nem a pusztítást szolgálja.
Englishdeadly maze lined with traders, merchants, seducers of false need, purveyors of destructive poisons.
A romlásba vezető ösvényt kereskedők, ügyeskedők, csábítók, hamis vágyak, mérgek szegélyezték.
EnglishBetween-times, during the full destructive blaze of the day, it hid.
A két időpont között elrejtőzött a nap gyilkos heve elől.
EnglishThat made Kham wonder, for Glasgian had not been reluctant to unleash his destructive spells before.
Ezen Kham eltöprengett, mivel Glasgian korábban nem késlekedett gyilkos varázslatai bevetésével.
EnglishIn the 1920s, when asked about the destructive violence being done in the name of Soviet Revolution.
Méghozzá a húszas években, amikor a szovjet forradalom nevében kezdődő erőszakhullámról kérdezték.
English'We've never had a really destructive terrorist act over here.
Ezek a barmok azt hiszik, hogy itt biztonságban vannak.
EnglishLadies and gentlemen, maritime disasters can be the single most destructive events that occur in the transport sector.
Hölgyeim és uraim! A tengeri katasztrófák a közlekedési szektor legsúlyosabb eseményei.