« deviation » traduction en hongrois

EN

« deviation » en hongrois

volume_up
deviation {substantif}

EN deviation
volume_up
{substantif}

deviation (aussi: digression, discrepancy, excursion, margin)
volume_up
eltérés {substantif}
No deviation from this or expediency should be tolerated.
Nem tűrhető el az ettől való eltérés vagy a célszerűség.
Deviations from the hierarchy for specific waste streams are possible.
Az egyes hulladékáramok esetében lehetséges a hierarchiától való eltérés.
Moreover, the actions a Member State takes to address the deviation should be strictly controlled.
Emellett azt is szigorúan ellenőrizni kell, hogy a tagállam milyen intézkedéseket hoz az eltérés kezelésére.
deviation (aussi: dip, excursion, inclination, toot)
volume_up
elhajlás {substantif}

Synonymes anglais de « deviation »

deviation

Exemples d'usage pour « deviation » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHere, the -0.5 is the full standard deviation of a meditator who meditated on compassion.
Itt, ez a mínusz fél az egyik meditáló teljes szórása, aki az együttérzésen meditált.
EnglishMadam President, one minute without repetition, deviation or - what was the other one?
Elnök asszony, csak egy percet, ismétlés, kitérő vagy - mi volt a másik?
EnglishUnfortunately, as you know, our procedures don't allow for any deviation from protocol.
De sajnos, mint tudod, szabályaink nem engednek eltérést a protokolltól.
EnglishHowever, recent events have shown us a serious deviation from all these commitments.
A közelmúltbeli események azonban súlyos eltávolodást mutattak mindezen kötelezettségvállalásoktól.
EnglishHe doesn't handle commotion well, or deviation from routine.
Nem viseli jól a helyzetváltoztatást, sem bármilyen eltérést a megszokottól.
EnglishUnfortunately, as you know, our procedures don't allow for any deviation from protocol.
Mint tudod, szabályaink nem engednek eltérést a protokolltól.
EnglishCalculates the standard deviation of an estimation based on a sample.
Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.
EnglishDisplays the standard deviation (square root of the variance).
A szórást jeleníti meg (a szórásnégyzet négyzetgyöke).
EnglishCalculates the standard deviation based on the entire population.
EnglishCheck the orbit deviation and alert Canberra.
Ellenőrizze az orbitális elhajlást, és riassza Canberra-t.
EnglishThe deviation caused by a probe is corrected.
EnglishA check shall be made to ensure that the indicated value corresponding to maximum deviation is attained in less than one minute.
Ellenőrizni kell, hogy a készülék egy percen belül kijelzi-e a maximális kitérésnek megfelelő értéket.
EnglishEstimates the standard deviation based on a sample.
EnglishHari asked Dors, What was the root mean deviation?
EnglishIT SHOULD BE NOTED THAT AN ERROR OF MORE OR LESS 20 % IN THIS AREA GIVES A DEVIATION OF MORE OR LESS 1 DB IN THE VALUE OF THE TERM
Meg kell jegyezni, hogy a területszámításban adódó ±20% hiba az alábbi kifejezés ±1 dB-es eltérését eredményezi.
EnglishDSTDEVP calculates the standard deviation of a population based on all cells of a data range which match the search criteria.
A DSTDEVP függvény egy adattartomány keresési feltételnek megfelelő cellái alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét.
EnglishThe inclusion of entrepreneurs would be a precedent and a clear deviation from the general Working Time Directive.
Az önálló vállalkozóknak az irányelvbe való belefoglalása precedenst teremtene, és egyértelműen eltérést jelentene a munkaidő szervezéséről szóló általános irányelvtől.
EnglishDSTDEV calculates the standard deviation of a population based on a sample, using the numbers in a database column that match the given conditions.
A DSTDEV függvény egy adatbázisoszlop keresési feltételnek megfelelő számai alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét.
EnglishWe have also tried to improve rail access between Brussels and Strasbourg with the deviation via Roissy and a link between Thalys and the TGV.
Megpróbáltuk javítani a Brüsszel és Strasbourg közötti vasúti összeköttetést a Roissyn keresztüli kerülővel, továbbá a Thalys és a TGV közötti összeköttetést is.
EnglishThe deviation between standard rates applied currently ranges between 15% and 25% and is sufficient to guarantee the correct operation of the internal market.
A jelenleg alkalmazott általános adómértékek 15% és 25% között változnak, és az eltérések ilyen mértéke elég a belső piac helyes működésének biztosítására.