EN discontent
volume_up
{substantif}

discontent (aussi: bitch, complaint, grievance, gripe)
volume_up
panasz {substantif}
discontent
discontent (aussi: grievance, harm, injury, mortification)
volume_up
sérelem {substantif}
discontent (aussi: grouse, grumbling, grumble, repining)
volume_up
zúgolódás {substantif}
discontent

Exemples d'usage pour « discontent » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI'm sure you'll forgive a certain amount of discontent about the whole thing.'
Biztos vagyok benne, hogy elnézel nekem némi zsörtölődést a témát illetően.
EnglishSo please, Mr President, pass on my discontent to the representatives of the presidency.
Kérem tehát, elnök úr, elégedetlenségemet jelezze az elnökség képviselőinek.
EnglishWe have each other now again, and Louis has ceased to be the emblem of our discontent.
Most ismét megvagyunk egymásnak, és Louis is felhagyott azzal, hogy zúgolódásunk jelképét alakítsa.
EnglishBut as soon as word reached Rome of these elaborate festivities, there was much jealousy and discontent.
Ahogy Rómában hírét vették a fényes ünnepségeknek, lett nagy irigység és felzúdulás.
EnglishHe had followed the popular discontent with Sinter's handling of the Sarossan problem.
Figyelemmel kísérte, milyen közfelháborodást váltott ki az, ahogy Sinter kezelte a Sarossa problémáját.
EnglishIts lack of authority means that the population's discontent is being targeted at UN forces.
Tekintélyének hiánya egyben azt is jelenti, hogy a lakosság elégedetlensége az ENSZ erőire irányul.
EnglishI must issue a warning about social discontent in relation to the creation of energy poverty.
Kénytelen vagyok figyelmeztetni az energiaszegénység kialakulásával kapcsolatos társadalmi elégedetlenségre.
EnglishIt is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
A Ház elnökségének lenne a dolga, hogy tolmácsolja elégedetlenségünket az Európai Unió elnöksége felé.
EnglishIt was not the first demonstration in which this social group had expressed its discontent.
Nem ez volt az első ilyen demonstráció, amelynek segítségével ez a társadalmi csoport hangot adott elégedetlenségének.
EnglishThe Arian heresy was the cause of Constantine's discontent.
EnglishDiscontent with the Crown, yes, but She shrugged.
EnglishOh, just a momentary fit of discontent, my dear.
EnglishBalthamos made a sound of muted discontent.
EnglishIt spoke, and its voice was a rumble of discontent.
EnglishIran's government has been facing serious challenges recently, creating growing levels of public discontent.
Irán az elmúlt időszakban komoly kormányzati kihívásokkal küzd, melynek eredményeként egyre növekszik a lakosság elégedetlensége.
EnglishI'm not an alien, I'm discontent.
EnglishAnd the man who had been worth a few nights' riotous roughhouse pleasure was no doubt advertising far and wide his discontent.
Ráadásul ez az ember, aki jó volt néhány éjszakai duhaj és bárdolatlan hencsergésre, bizonyosan nagydobra ütötte a sérelmeit!
EnglishWithout, the rains fell unceasingly, the gray haze of the storm washed the land, and the Rill Song rumbled in discontent on its passage south.
Szüntelenül esett, zivatar vonszolta szürke köduszályát a földön, a Rill Song sértetten zúgott dél felé menet.
EnglishHer mouth was thin-lipped rather than sensual, and there were two hard lines of discontent at its corners.
Pengevékony ajkát a legnagyobb jóindulattal sem lehetett volna érzékinek nevezni, és az összképet tovább rontották a szája sarkában húzódó bosszús árkok.
EnglishThe circles under her eyes had lessened, and her look of sullen discontent had faded to be replaced by one of smug anticipation.
A szeme alatti karikák szinte eltűntek, az arcán ülő mogorva, sértődött kifejezés pedig színtiszta felháborodottságnak adta át a helyét.