EN display
volume_up
{substantif}

display
volume_up
kijelző {substantif}
His tactical display remained silent - no Imperial ground defenses tracked him.
A taktikai kijelző néma volt: a birodalmi légvédelem nem fogta be a hajót.
Check this to activate the vertical lines if display is large enough.
Itt lehet engedélyezni a függőleges vonalakat, ha a kijelző elég nagy.
Select Remove to delete the display from the worksheet.%1
Válassza az Eltávolítás menüpontot a kijelző eltávolításához.%1
volume_up
bemutató {substantif}
- Ez csak amolyan bemutató - mondta Lord Uls.
Hihetetlen bemutató volt.
Upon conclusion of the display the man cried out: “Mikelaus will now accept your gratuities!
A bemutató végén a férfi meghajolt a nézők felé, és azt mondta: - Mikelaus hálás szívvel fogadja az adományaikat!
I have to say here: feverish displays on their own are not sufficient; we also have to develop appropriate treatment if deficiencies are diagnosed.
Itt azt kell mondanom: önmagában a lázas bemutatás nem elegendő, ki kell dolgoznunk a megfelelő kezelési módot is, ha hiányosságokat diagnosztizálunk.
display
volume_up
fitogtatás {substantif} [fam.]
display (aussi: manifestation, utterance)
volume_up
megnyilatkozás {substantif}

Exemples d'usage pour « display » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt an ironmongers booth, Sir Pom-Pom paused to study a display of fancy cutlery.
Egy vaskereskedő bódéjánál Sir Pom-Pom megállt, és a pengéket kezdte nézegetni.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
English(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
b) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
EnglishEnter the message that you want to display when invalid data is entered in a cell.
Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.
EnglishWhy this display if not to tell everyone that in that bed, this woman slept alone?
Mi mást üzenhetne az a közszemlére tett ágy, mint hogy ez a nő egyedül alszik?
EnglishEnter the text that you want to display after the endnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a végjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishThe 0-9 keys will center the display on one of the major solar system bodies.
A 0-9 billentyűkkel lehet a Naprendszer nagyobb égitestjeit középpontba állítani.
EnglishStay in that house, and with that disgusting mummy on display in the library?
Abban a házban lakjon, ahol az a visszataszító múmia van kiállítva a könyvtárban?
EnglishSend the message in HTML anyway (some mail programs may not be able to display it)
HTML-ben küldje el az üzenetet (néhány levelezőprogram nem tudja megjeleníteni)
EnglishEnter the text that you want to display after the footnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a lábjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishSelect a font to display the special characters that are associated with it.
Válassza ki a különleges karakterek megjelenítéséhez használandó betűkészletet.
EnglishOhyou've just put on the best display I've ever seen, that's all, said Dr.
Ó... csak éppen ez volt a legjobb produkció, amit eddig láttam hebegett dr. Malone.
EnglishMcLanahan touched the circular crosshairs on the radar display and a menu appeared.
McLanahan megérintette a hajszálkeresztet a radarképen, és megjelent egy menü.
EnglishEnter the message that you want to display when the cell or cell range is selected.
Írja be az üzenetet, amely a cella vagy a cellatartomány kijelölésekor jelenik meg.
EnglishEnter the name that you want to display in the File type box in file dialogs.
Írja be fájlkezelő párbeszédablakok Fájltípus mezőjében megjelenítendő nevet.
EnglishSelect the area where you want to display the results of the DataPilot table.
Jelölje ki a területet, ahol az adattündértábla eredményeit meg kívánja jeleníteni.
EnglishSpecifies whether to display the rulers at the top and to the left of the work area.
Megadja, hogy megjelenjenek-e a vonalzók a munkaterület tetején és bal szélén.
EnglishCheck to additionally display a reminder in advance of the main alarm time(s).
Jelölje be, ha az elsődleges figyelmeztetést megelőzően emlékeztetőt szeretne kérni.
EnglishDid you ever go into the Cathedral and look at it when it was on display there?
Te sose mentél be a székesegyházba, és nem nézted meg, amikor kiállították?
EnglishA low, narrow, glass-topped display table stood flush against the back of the sofa.
A heverő mögött egy keskeny üvegasztal állt, rajta két ötven centis porcelánszobor.