« to egg on » traduction en hongrois

EN

« to egg on » en hongrois

Traductions similaires pour « to egg on » en hongrois

egg substantif
to egg verbe
on adverbe
on

Exemples d'usage pour « to egg on » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
1997 óta háromévente ikrafelmérést végeztek a fattyúmakréla-állomány tekintetében.
EnglishThey do not at all give the true story of egg production in the European Union.
Nem minden számadat tükrözi az Európai Unió tojástermelésének igaz történetét.
EnglishMadam President, I would like to declare an interest: I am a British egg producer.
Elnök asszony! Szeretnék érdekeltséget bejelenteni: brit tojástermelő vagyok.
EnglishThe big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
EnglishThe clerk on duty was an egg-headed man with no interest in me or in anything else.
A szolgálatban levő portás tojásfejű volt, és nem érdekelte sem én, sem más.
EnglishThe egg-headed clerk separated me from two dollars without even looking at me.
A tojásfejű tisztviselő megszabadított két dolláromtól, anélkül hogy rám nézett volna.
EnglishI know I can't have it, with old Gandalf sitting on it, like a hen on an egg.
Tudom, hogy hiába, hogy az öreg Gandalf úgy ül rajta, mint tyúk a tojásán.
EnglishWe check the normal growth and, paradoxically enough, the egg responds by budding.
Gátoljuk a normális fejlődést, és elég paradox módon erre a pete sarjadzással válaszol.
EnglishDid you ever see a hard-boiled egg get sucked through the mouth of a Coke bottle?
Láttad már, hogyan lehet egy keménytojást átpréselni a kólásüveg száján?
EnglishOne of our civil servants in the Defense Ministry turns out to have been a bad egg.
A védelmi minisztériumunk egyik tisztviselőjéről kiderült, hogy záptojás.
EnglishBut before you sleep, you must drink a little more milk with an egg beaten into it...
De mielőtt elalszol, innod kell még egy kis tejet egy beleütött tojással...
EnglishShe rocked the egg slowly in an ancient, untampered reflex of motherhood.
Aztán lassan, az anyaság ősi, romlatlan reflexével ringatni kezdte a tojást.
EnglishThey'd shared a womb for nine months; they were half of the same egg.
Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át; ugyanannak a petének két fele voltak.
EnglishAin't something to watch with your Egg McMuffin, y'know? the watch officer observed.
Nem éppen a reggeli Egg McMuffin mellé való látvány tette hozzá a tiszt.
EnglishCan I have the spinach omelette-- only egg whites, no fat, no oil, no butter.
Kérhetnék egy omlettet... csak a fehérjéből, zsír, olaj és vaj nélkül?
EnglishHe took that seed, that egg, that essence and He cast it in a form which became Matter!
- Fogta a magot, a petét, az eszenciát, és belevetette a formába, amelyből anyag lett!
EnglishThere was tuna salad sandwiches and egg salad sandwiches and salmon salad sandwiches.
Volt tonhalas-salátás szendvics és tojássalátás szendvics és lazacos-salátás szendvicsek.
EnglishThe fall of the tower had broken the planks, and the tower lay open like a shattered egg.
Zuhanás közben kiszakadtak a palánkok, és a torony úgy nyílt szét, akár egy tojáshéj.
EnglishI believe this chicken-and-egg principle simply has to be pursued to a successful conclusion.
Úgy vélem, hogy ezt a tyúk-tojás elvet tovább kell vinni a sikeres végkifejletig.
EnglishAdd three egg whites, a dash of salt, and half teaspoon of vanilla.
Adjukhozzá három tojás fehérjét, egy csipetnyi sót és egy fél kávéskanál vaníliát.