« excuse me » traduction en hongrois

EN

« excuse me » en hongrois

EN excuse me
volume_up
[exemple]

excuse me
volume_up
Elnézést kérek! [ex.]
Excuse me if that seems a negligible factor at a time like this.
Elnézést kérek, ha ilyenkor ez egy elhanyagolható tényezőnek tűnik.
Excuse me, Perkins said, shis Mormon face fairly glowing scarlet.
Már elnézést kérek mondta Perkins, mormon arca lángvörösen égett.
(FR) Excuse me, Mr President, but I have something very important to say.
(FR) Elnézést kérek, elnök úr, de nagyon fontos mondanivalóm van.
excuse me
Excuse me, Dr. Brazzleton, when do you think the ship will be operational?
Elnézést, Dr. Brazzleton, maga szerint mikorra lesz működőképes a hajó?
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Az európai szellem erősebb, mint az állami - elnézést, az igazságügyi - struktúra.
Leveque knows the weapons system; Excuse me, ladies first.
Leveque ismeri a fegyverrendszert; Elnézést, de hölgyeké az elsőbbség.

Traductions similaires pour « excuse me » en hongrois

excuse substantif
to excuse verbe
me pronom
Hungarian

Exemples d'usage pour « excuse me » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishExcuse me, Casaubon, I have to play chauffeur to the woman of someone else's dreams.
Ne haragudjon, Casaubon, de taxiznom kell, elviszem ezt a nőt, akárkinek a nője.
English'Excuse me,' Ulver said, putting down the comb and patting Dajeil on the shoulder.
- Ulver gyorsan letette a fést, megveregette Dajeil vállát, és az ajtó felé lódult.
EnglishIf the speakers will excuse me, I would like to say a few words to each of them.
Ha a felszólalók megengedik, szeretnék mindegyikükhöz intézni egy pár szót.
EnglishPlease excuse me; at this very instant I must make my preparations.”
Most pedig bocsásson meg, felség, azonnal hozzá kell látnom az előkészületekhez!
EnglishPlease excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
Engedje meg, hogy ezt javítsam, a vita valójában kedden délután 15.00 órakor lesz.
English'Excuse me,' said Anthony to Virginia, 'I must just speak to my dog a minute.'
- Bocsásson meg - mondta Anthony Virginiának -, egy percre beszélnem kell a kutyámmal.
EnglishIf you'll excuse me, I have to see two little girls... because now I'm a big girl.
Ha megbocsátanak, meg kell keresnem két kislányt... mert nagy lányt csináltak belőlem.
EnglishHe's the first man that eves showed me an excuse for the double standard.'
Az első férfi, akinek meg tudtam bocsátani, hogy kettős értékrend szerint él.
EnglishExcuse me if I was brusque, but we get boo-boos in here without a dollar.
Bocsássanak meg, ha nyers voltam, de sok jöttment kopogtat itt egy vas nélkül.
English(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
(FR) Elnök úr! Bocsásson meg, de nem adta meg a szót az ellenkező oldalnak.
EnglishPray excuse me now; I am fatigued and I still have my devotions to perform.
- És most kérem, bocsássanak meg; fáradt vagyok, és még imádkoznom is kell!
EnglishYou had - excuse me for asking - no motive for wishing him out of the way?
Bocsássa meg a kérdést, de volt valami oka arra, hogy az elmúlását kívánja?
EnglishExcuse me, M. Poirot, you claim that you know who killed these people.
- Bocsásson meg, monsieur Poirot, ön azt állítja, tudja, ki ölt meg három embert?
English(FR) Mr President, please excuse me, I was supposed to come earlier, but I was tied up.
(FR) Elnök úr, elnézését kérem, korábban kellett volna megérkeznem, de feltartottak.
EnglishYou will excuse me for a few minutes while I satisfy myself as to this floor.
Ugye, most megbocsátja, ha közelebbről is megtekintem a szoba padlóját?
EnglishExcuse me, can you tell me if there is a public telephone near here ?
- Bocsánat, nem mondaná meg, kérem, hol van itt a legközelebbi nyilvános telefon?
EnglishWith his back to the other tables, he approached her and asked, Excuse me.
Aztán odalépett úgy, hogy mindvégig háttal legyen a többi asztalnak, és megszólította:
EnglishExcuse me, he burbled, for most of the boys at Steering were well brought up.
- Bocsánat - böffent ki belőle közben, mert a steeringisták többnyire jól neveltek voltak.
English'Excuse me, Mr President,' the Tribune reporter said with a raised glass.
- Bocsásson meg, elnök úr - mondta pohárral a kezében a Tribune riportere.
EnglishAnd if you'll excuse me, M. Pontarlier, I don't want to talk about it.
De ha megengedi, monsieur Pontarlier, nem szeretnék beszélni erről a témáról.