« expenses » traduction en hongrois

EN

« expenses » en hongrois

volume_up
expense {substantif}
EN

expenses {pluriel}

volume_up
expenses (aussi: charges)
( B ) REIMBURSEMENT OF HOTEL EXPENSES ( ROOM , SERVICE AND TAXES ONLY ) ;
b) szállodai költségek (csupán a szobára, a szolgáltatásokra és az adókra vonatkozó költségek) térítése;
c) levelezési és telekommunikációs költségek;
( B ) REIMBURSEMENT OF HOTEL EXPENSES ( ROOM , SERVICE AND TAXES ONLY ) ;
b) a szállodai költségek (csupán a szobára, a szolgáltatásokra és az adókra vonatkozó költségek) térítése;
Then on the next page is a summary of the net profits after expenses.
A következő oldalon a kiadások utáni nettó profit összegzése található.
Éttermi számlák, háztartási kiadások.
...csatolását kérjük a kiadások számláinak...
The second example is the reimbursement of expenses.
A másik példa a költség-visszatérítés.
The second example is the reimbursement of expenses.
A másik példa a költség-visszatérítés.

Synonymes anglais de « expense »

expense

Exemples d'usage pour « expenses » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet.
EnglishBarry explained that this was for travel expenses and an honorarium.
Fred T. Barry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout útiköltségét és tiszteletdíját.
EnglishMoreover, in the long term, it will reduce the household expenses of European citizens.
Mi több, hosszú távon csökkenteni fogja az európai polgárok háztartási kiadásait.
EnglishOh, yes, about your expenses: I've taken the liberty of disallowing the couchette.
Ja, ami meg az úti elszámolását illeti: a kusettet engedelmével levontam.
English'On second thought,' Alan said, 'make that an all-expenses-paid trip to Portsmouth.'
Ha jobban meggondolom, legyen az a nyeremény pohárkészlet nyolcszemélyes mondta Alan.
EnglishThis is the increase by EUR 1 000 per month in the secretarial expenses for each MEP.
Ez a havi 1 000 eurós emelés minden egyes képviselő titkári kiadásaiban.
EnglishThese include the EUR 1 500 per month increase in Members' assistance expenses.
Ezek közé tartozik a képviselők asszisztensi költségének havi 1500 euróval történő növelése.
EnglishPrecisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
Épp ezeket a kiadási kategóriákat nem kellene növelni válság idején.
EnglishAny contract of legal expenses insurance shall expressly recognize that:
(1) A jogvédelmi biztosítási szerződés kifejezett módon elismeri, hogy:
EnglishEnclosed a handsome money order for expenses and instructed me as to what he wanted done.
Csinos összegről szóló csekket mellékelt a költségekre, és pontosan megírta, mit kíván.
EnglishAs far as I can make out she lives with him and, consequently, has no household expenses.
Amennyire én tudom, együtt él vele, és így nincsenek háztartási kiadásai.
EnglishEverything's fifty-fifty-expenses, fees, profits, work, hours.
Mindent fele-fele alapon: a költségeket, az ügyvédi díjakat, a hasznot, a munkát.
EnglishAt the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid.
A szemeszter végén Mexikóba megyünk, minden költséget fizetnek.
EnglishWhere there is fortune to make the expenses of travelling unimportant, distance becomes no evil.
Ha bőven van pénz, és nem számít az útiköltség, akkor nincs semmi baj a távolsággal.
EnglishOff you'd go again, bound for Moscow in the latest jet, all expenses paid.'
Indulna Moszkvába a legkorszerűbb sugárhajtású gépen, ingyenesen.
EnglishIn addition, we'll need ten thousand dollars as advance against expenses.
Szükségünk lesz még tízezer dollárra, előlegképpen a költségekre.
EnglishYou ... er ... had mentioned a down payment to cover expenses...'
Bizonyos... ööö... előleget említett... ööö... a kiadásaim fedezésére...
EnglishHowever, in spite of this, it has been possible to keep the expenses below the 20% ceiling.
Ennek ellenére azonban lehetőség nyílt arra, hogy a költségeket 20%-os plafon alatt tartsuk.
EnglishWe will of course pay you for your time, and all your expenses ...
Természetesen megfizetjük az idejét, és megtérítjük minden kiadását...
EnglishThis coin, of good silver, should adequately cover my expenses.”
Ez a kiváló ezüstből vert érme megfelelően fedezi a költségeimet.