« fastidious » traduction en hongrois

EN

« fastidious » en hongrois

EN fastidious
volume_up
{adjectif}

fastidious
volume_up
finnyás {adj.} [fam.]
Her rather short top lip lifted itself in a kind of fastidious disgust.
Amúgy is rövid felső ajka finnyás utálkozásra görbült.
Tristano finnyás mozdulatot tett a kezével.
I wondered often how a woman so fastidious as Morgaine could have let him touch her.
Gyakran eltűnődtem, hogy olyan finnyás nő, mint Morgaine, hogy engedhette meg, hogy az az alak hozzá érjen.
fastidious (aussi: delicate, finical, finicky, sensitive)
The precise and fastidious lawyer did not approve at all of the young Shanes' way of living.
A fiatal Shane-ék életmódja nem nyerte meg a kényes és pedáns ügyvéd tetszését.
I would not be so fastidious as you are, cried Mr. Bingley, for a kingdom!
- Hitemre, én nem lennék ilyen kényes! - kiáltott Bingley.
fastidious (aussi: chary, choosy, delicate, finical)
Curbing his smiles, Marty played the fastidious buyer; they fawned and fussed; he let them.
Mosolyát elfojtva megjátszotta a válogatós vevőt, azok pedig hízelegtek és fontoskodtak körülötte.

Synonymes anglais de « fastidious »

fastidious
English

Exemples d'usage pour « fastidious » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe was fastidious about his volumes, and often bickered with Spicer about their care.
Nagyon féltette a köteteit, gyakorta figyelmeztette Spicert, hogy vigyázzon rájuk.
EnglishA fastidious person, she put all her dishes in the dishwasher rack before returning to her bedroom.
Ezután Taussing a szokásos időpontban állt be a számára fenntartott parkolóhelyre.
EnglishHe would take a hell of a thump, but he had already seen how fastidious Annie was about locking her doors.
Pokoli nagyot esne, de volt alkalma megtapasztalni, milyen gonddal zárja Annie az ajtókat.
EnglishHe was at the same time haughty, reserved, and fastidious, and his manners, though well-bred, were not inviting.
Gőgös, zárkózott, nehezen kielégíthető, modora pedig, noha kifogástalan, nem volt megnyerő.
EnglishHis keen, fastidious face stiffened and changed.
Intelligens, érzékeny arca megfeszült, tekintete elborult.
EnglishAnd she herself, with her sensitive and fastidious conscience, did nothing to dispel that assumption.
Õ viszont a maga kényesen érzékeny lelkiismeretével egyetlen lépést sem tett, hogy megcáfolja az általános vélekedést.
EnglishTolerable only, sir, and not for the fastidious.
EnglishThe European was fastidious about his laundry.
EnglishWhen he was on the podium those who recalled the quiet, soft-spoken, fastidious private man were amazed.
Ha kiállt a szónoki emelvényre, mindazok, akik addig csöndes, halk szavú, kifinomult ízlésű embernek ismerték, alaposan meglepődtek.
EnglishThis was her fourth day as the Pelican, and to see number five she would have to think like a fastidious killer.
Pelikánként ez volt a negyedik napja, és hogy megérje az ötödiket is, úgy kell gondolkodnia, akár egy ördögi észjárású gyilkosnak.
EnglishPublic broadcasting services should operate in solidarity with viewers of more demanding or fastidious tastes as well.
A közszolgálati műsorszolgáltatásnak működése során, szolidárisnak kell lennie az igényesebb és kényesebb ízlésű nézőkkel is.
EnglishPercival shuddered in a fastidious way.
EnglishThey were, she thought, great friendly dogs, while Gwydion was like a cat, silent, sleek, fastidious, and watchful.
A fiai, gondolta, nagy, barátságos kutyák voltak, Gwydion azonban olyan volt, mint a macska: halk, simulékony, kifinomult és jó megfigyelő.
EnglishMarty was more fastidious than she.
EnglishAnd how is it that I find you on this road, clothed-Kevin wrinkled his brow in fastidious distaste- worse than any beggar woman?
S hogyan lelhetlek itt, ezen az úton olyan öltözékben - fintorgott undorodva Kevin -, amely a legszegényebb koldusasszonynak is szégyenére válna?
EnglishOsfer, with little fingers extended, in the manner of a fastidious tailor, unclasped the buckle at the neck of the cloak, which then fell somewhat apart.
Osfer, kisujjait kimeresztve, mint egy finomkodó szabó, szétnyitotta a kapcsot a lény nyakánál, mire a köpeny szétnyílt.
EnglishA fastidious man, he had washed and shaved in the staff bathroom on the ground floor and changed into the clean shirt he kept in his desk.
Önmagára adó férfi lévén lezuhanyozott és megborotválkozott a földszinti személyzeti fürdőben, s tiszta ingben ült vissza az asztalához.
EnglishLancelet was dressed with his usual fastidious taste, in crimson tunic and cloak; his hair was carefully trimmed and combed, his face clean-shaven.
Lancelet most is piperkőc módra, bíborvörös zubbonyt és köpenyt viselt, a haja gondosan le volt nyírva, az arca simára borotválva.
EnglishShe bit into a steak of a meaty local grazer, suitably processed and fat- flensed for the fastidious urban palate, as the brochure had it.
Dors beleharapott a sült húsba (az étlap tanúsága szerint egy helyi növényevőből származott), amit a városiak számára külön zsírtalanítottak.
EnglishKham wolfed down the first of his dogs, while Neko was more fastidious in eating the seaweed-wrapped whatever-it-was that he bought.
Kham már félig a második adagot is elpusztította, amikor észrevette, hogy az épület előtti lépcsőkön amolyan riporterkülsejű emberek kezdenek gyülekezni.