« feature » traduction en hongrois

EN

« feature » en hongrois

volume_up
feature {substantif}

EN feature
volume_up
{substantif}

1. général

feature (aussi: dash, draw, line, point)
volume_up
vonás {substantif}
The march of globalisation threatens to standardise so much, and many unique features will disappear.
A globalizáció előretörése erős szabványosítással és sok egyedi vonás eltűnésével fenyeget.
Nem volt benne semmi látványos vonás, ami érdekli a közönséget.
feature (aussi: character, peculiarity)
volume_up
sajátság {substantif}
feature (aussi: characteristic, point, strain)
volume_up
jellemvonás {substantif}
feature (aussi: characteristic, trait, criterion)
volume_up
jellegzetesség {substantif}
feature
volume_up
arcvonás {substantif}
feature (aussi: stunt)
volume_up
attrakció {substantif}

2. Informatique

feature
volume_up
funkció {substantif}
A funkció használatához ne jelöljük be a Mozaik jelölőnégyzetet.
The OpenPGP key you choose here will be used to encrypt messages to yourself and for the Attach My Public Key feature in the composer.
A kiválasztott OpenPGP-kulcsot használja majd a program az üzenetek saját magának való titkosításakor és "A publikus kulcs csatolása" funkció használatakor.

Synonymes anglais de « feature »

feature

Exemples d'usage pour « feature » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWebsites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
A technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
EnglishThe promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
A mobilitás előmozdítása a program céljainak egy másik kiemelkedő jellegzetessége.
EnglishNomuri turned to point, but the terrain feature in question was covered in clouds.
Nomuri egy bizonyos pont felé fordult, de a kérdéses területet félholt borították.
EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Ez tehát a Stockholmi Program a soros elnök által kidolgozott tervezetének fő eleme.
EnglishI think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Pozitívnak tartom azt is, hogy a csúcsforgalmi időkben magasabb díjakat vetnek ki.
EnglishA high demand for services is a characteristic feature of developed economies.
A szolgáltatások iránti nagy kereslet a fejlett gazdaságok jellegzetessége.
EnglishOne common feature is the increase in the financing needs of many countries.
Közös sajátosság, hogy sok ország néz szembe megnövekedett finanszírozási igénnyel.
EnglishThis legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
Ennek a jogalkotási csomagnak az Európai Unió 2020 stratégiájában is szerepelnie kell.
EnglishMoreover, young people feature in the five objectives of the Europe 2020 Strategy.
A fiatalok szerepelnek továbbá az Európa 2020 stratégia öt célkitűzésében.
EnglishWe have been dealing with a similarly very weak feature, which belongs to osmium.
Egy hasonlóan gyenge adattal kell dolgoznunk, ami az ozmiumhoz tartozik.
EnglishEl went on walking, seeking some vantage point where he could see a distant feature.
nyomában voltak és azzal bátorították egymást, hogy az emberek elég hamar elfáradnak.
English(ET) Ladies and gentlemen, freedom of speech is the most important feature of democracy.
(ET) Hölgyeim és uraim! A szólásszabadság a demokrácia legfontosabb jellemzője.
EnglishIn my opinion, this is a particular feature of this Parliament's intelligence.
Véleményem szerint ez e Parlament szellemiségének különleges sajátossága.
EnglishUp until now, the United States has been the dominant feature of our world.
Egészen mostanáig az Egyesült Államok volt a világunk domináns szereplője.
English. - The pluralism of interests is an important feature of democracy.
írásban. - Az érdekek pluralizmusa a demokrácia fontos jellegzetessége.
EnglishWhat he presents in his feature film is fiction, a fictitious underground world.
Amit játékfilmjében ábrázol, az fikció, egy fiktív föld alatti világ.
EnglishThis is, unfortunately, a permanent feature of political reality in these two countries.
Sajnálatos módon ez ebben a két országban a politikai valóság állandó részét képezi.
EnglishWith the scalpel he pointed to the feature of the bug that he had just describe
Az ezekkel való folyamatos érintkezés során végleg megtisztul a kő.
EnglishArid the third wall I allotted into small panels in which I would feature various gods.
A harmadik falat apró táblákra tagoltam, amelyekbe különböző isteneket akartam festeni.
EnglishDissociation is the paramount feature here, evert multiple personality.
Ennek legfontosabb jellemzője a disszociáció, sőt a többszörös személyiség.