« finery » traduction en hongrois

EN

« finery » en hongrois

volume_up
finery {substantif}

EN finery
volume_up
{substantif}

finery (aussi: accoutrement)
volume_up
cicoma {substantif}
finery (aussi: bravery, gaiety, grandeur, magnificence)
volume_up
pompa {substantif}
finery
volume_up
pipere {substantif}

Exemples d'usage pour « finery » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLet me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
Hadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
EnglishThere he turned and beamed at the folk of Hagsgate, hunched in their finery.
Ott megfordult, és rámosolygott Hagsgate népére, akik cifra öltözékükben kuporogtak.
EnglishShe saw one grand flash of the dolls in their finery before the doors slid shut.
Még egyszer felvillant a babák cifra serege, aztán becsukódott az ajtó.
EnglishAusfaller stood before us, examining us in our new finery, with approval.
Ausfaller elénk állt, megszemlélt bennünket új öltözékünkben, és jóváhagyólag bólintott.
EnglishAnd pressing close to him, in all his stiff finery, she kissed him again.
Esküvői pompába páncélozott férjéhez simult, és újból megcsókolta.
EnglishToddlers to oldsters, they were scrubbed and groomed, scented and attired in every sort of finery.
Illatszerek szaga lengte körül őket, és rafinált ruha-költeményeket viseltek.
EnglishThis finery, so precise, so minute, seemed more valuable than gold.
Ez a finom, aprólékos ékesség sokkal értékesebbnek tűnt az aranynál.
EnglishThey consisted for the most part of cheap and rather pathetic finery.
Hay őrmester izgatott ábrázata bámult fel rá a lépcső aljából.
EnglishBennet protested against any description of finery.
Mr. Bennet ismét közbeszólt, s tiltakozott mindenféle divatbeszámoló ellen.
EnglishHe had gazed in casually enough at all the finery, and wondered if he might buy something for her.
Quilan futó pillantást vetett a csecsebecsékre, és azon tndött, vegyen-e valamit kedvesének.
EnglishHe turned a full circle, and Sparhawk noted several knife holes in the back of the thief's finery.
Amikor körbefordult, Sparhawk késszúrásoktól származó lyukakat fedezett fel a zeke hátulján.
EnglishGirls like a bit of finery, said Mr. Tucker indulgently.
A lányok szeretik magukat cicomázni jegyezte meg Mr. Tucker elnézően.
EnglishSir— Paris has not lost its appetite for finery after all.
- Jó látni, hogy Párizs még nem vesztette el a szépérzékét.
EnglishHis fur bushed out like a peacock's finery, and he squirted urine over the doorstep and on to the shed's concrete floor.
Szőre fölmeredt, mint a páva farka, levizelte a küszöböt és a garázs betonpadlóját.
EnglishThough dressed in the expensive silk finery of a noble fop, the half-drow's features had a hardness Cale did not miss.
Bár nemesekre jellemző finom ruhába öltözött, nem tudta megtéveszteni Cale tapasztalt szemét.
EnglishLives hung in the balance here, among the finery.
Ebben a környezetben hajszálon függött az emberek élete.
EnglishAnd of course, went on Miss Marple, pursuing the parallel further, Edie was fond of what I call cheap finery too.
És persze folytatta Marple kisasszony a hasonlatot , Edie is szerette azt, amit én olcsó puccnak nevezek.
EnglishAmid their dazzling gold furniture they stood, draped in finery, and staring at us with eyes that gleamed like obsidian.
Fölékszerezve álltak tündöklő arany bútoraik között és ránk szögezték obszidiánként ragyogó szemüket.
EnglishMind the clothes, Azriim said, and he held the big man at arm's length to keep Dolgan's bloodstained tunic away from his finery.
Vigyázz a ruhámra! csattant fel Azriim, és eltolta magától a nagydarab harcos véres testrészeit.
EnglishTwo days ago, Irlar had come riding at the head of a company of laughing young men in finery, swords bouncing at their hips.
Két nappal korábban Irlar egy csapat vidám, teljes vértbe és fegyverbe öltözött katona élén érkezett.