EN

finger {substantif}

volume_up
finger
volume_up
ujj {substantif}
Red hair is the worst, and a sixth finger the second, and a monster's height, the third.
A veres haj az első, a hatodik ujj a második, a szörnyeteg magasság a harmadik.
Rumfoord held up a finger, and Unk was startled to see that it was quite translucent.
Rumfoord felemelte ujját, és Unk döbbenten észlelte, hogy az ujj áttetsző.
The ring-finger swiftly lengthened into a lone, hooklike talon and began to grow scales.
A gyűrűs ujj elkezdett kampószerű karommá növekedni és pikkelyek jelentek meg rajta.
finger (aussi: arrow, reed, shaft)
volume_up
nyíl {substantif}
finger (aussi: bolt, bolting, fastener, fastening)
finger (aussi: canary, crab, informant, informer)
finger (aussi: hour hand, clock hand)
finger (aussi: cursor, pusher, slide)
finger (aussi: fastener)
finger (aussi: pencil)
finger

Synonymes anglais de « finger »

finger

Exemples d'usage pour « finger » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTarth Hornwood stood outside, his face tanned and a ring gleaming on his finger.
Kürtfa Tarth állt az ajtóban, napbarnított arccal, csillogó gyűrűvel az ujján.
EnglishEach time a breeze moved blades of grass, I tightened my finger on the trigger.
Ahányszor meglebbentette a szellő a fűszálakat, a ravaszra szorítottam az ujjamat.
EnglishIt was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
Botrány volt, botrány, amelyre senki sem tapintott rá és senki sem azonosított.
EnglishVic leaned forward and pushed his finger gently against Roger's arm, emphasizing.
Vic előrehajolt, és a nyomaték kedvéért az ujjával megérintette Roger karját.
EnglishHe had a tiny brand under a ring that he turned around and around on his finger.
Egy parányi bélyeg lapult az egyik gyűrűje alatt melyet folyton tekergetett.
EnglishHe reached into it with his left index finger and pulled out a tiny ear of silk.
S akkor bal keze mutatóujjával selyemkendő csücskét piszkálta ki a markából.
EnglishLinge Chen raised his finger to his lips and gave his servant a narrow, wry smile.
Linge Chen a szájához emelte mutatóujját, és fanyarul a szolgájára mosolygott.
EnglishI love him enough to tear limb from limb anyone who so much as lays a finger on him.
Annyira szeretem Benjit, hogy ízekre szaggatnám, aki a haja szálát meggörbítené.
EnglishConstant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
Constant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
EnglishStanley lifted his forearm off the rock and held up an interrogative finger.
Stanley felemelte karját a szikláról, s kérdőleg a magasba nyújtotta egyik ujját.
English'We do not shape stone with battle-axes, nor with our finger-nails,' said Gimli.
- A törpök sem csatabárddal, sem a körmükkel nem szoktak követ faragni - mondta Gimli.
EnglishWhat you're supposed to do is press a finger to the dots and meditate on each letter.
Csak annyit kell tennie, hogy ujját a pontokra teszi, és minden betűre meditál.
EnglishDrew glanced toward the ring on Father Sebastian's left hand, middle finger.
Drew a gyűrűre sandított, amelyet Sebastian atya bal kezének középső ujján viselt.
EnglishCome jack you up real good one night, break your legs, your arms, break every finger.
Egy este megkereslek, aztán eltöröm a lábadat, a karodat és minden egyes ujjadat!
EnglishShe might have put her finger on something--old people were often very sharp.
Hátha a néninek mégiscsak sikerült rájönnie valamire az öregek néha nagyon eszesek.
EnglishAssemi returned just then with her finger in a thick red leather-bound book.
Asserni épp ebben a pillanatban ért vissza, a kezében vaskos bőrkötéses könyv.
EnglishWe give this estimate to our client, and this is before we lift a finger.
Rengeteg ügyem volt már, általában sikerül majdnem a céltábla közelébe találnom.
EnglishThe man who was my husband cowered as the god pointed his finger in judgment at him.
Az ember, aki a férjem volt, kushadt, amikor az ítélkező isten rászögezte az ujját.
EnglishCollecting himself, he hunched forward, crooking his finger conspiratorially.
Összeszedte magát, előrehajolt, cinkos mozdulattal begörbítette mutatóujját.
EnglishYou ain't so tough, Toad said, poking me in the stomach with a fat finger.
Maga nem is olyan vagány folytatta Toad, a gyomrom felé böködve kövér ujjaival.