« fingerprint » traduction en hongrois

EN

« fingerprint » en hongrois

EN

fingerprint {substantif}

volume_up
fingerprint
'Six perfect compares have to be present for a fingerprint to be admitted as evidence.'
Hat tökéletes azonosságnak kell lennie, mielőtt az ujjlenyomat bizonyítékként elfogadható.
And the fingerprint evidence was the most damning of all.
És az asszony ellen az ujjlenyomat volt a legsúlyosabb terhelő bizonyíték.
...or a fingerprint cam or an iodine gun and silver transfer sheets.
...vagy egy ujjlenyomat leolvasó, vagy egy jódpárna és egy ezüstpapír csík.

Synonymes anglais de « fingerprint »

fingerprint
English

Exemples d'usage pour « fingerprint » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo qualify for the advance... a fingerprint must be provided, in situ, on an object.
Hogy hozzájusson a letéthez... egy újjlenyomatot kell hozzni valamilyen tárgyon.
EnglishIn real life, criminals hardly ever go to WI on the basis of fingerprint evidence.'
A regényeken kívül a bűnözők ritkán kerülnek börtönbe az ujjlenyomatok alapján.
EnglishThe door across the way was open and a fingerprint man was still working inside.
A szemben levő ajtó nyitva volt, még mindig vizsgálták az ujjlenyomatokat.
EnglishEach individual's cortex is folded differently, very much like a fingerprint.
Minden egyes ember cortex-e eltérően redőzött, akárcsak az ujjlenyomatunk.
EnglishIt was a police mug, front and profile, with a fingerprint classification underneath.
Rendőrségi felvétel volt, profilból és elölről mutatta az arcot, alatta az ujjnyomat.
EnglishHe ordered a fingerprint examination of the files from Avery's office.
Elrendelte továbbá, hogy vizsgálják meg az ujjlenyomatokat Avery aktáin.
EnglishFingerprint powder smudged furniture, and clothes remained on the bedroom floors.
Ujjlenyomatvételhez használt por piszkította be a bútorokat és a hálószoba padlóján maradt ruhákat.
EnglishAll but two of the black pellets followed, swept into the evidence bag with a fingerprint brush.
lenyomatos kefével belesöpörték a tasakba a fekete söréteket, kettőt kivéve.
EnglishUnder the vast cloud fingerprint, a ruddy snake divides the blue of a world-girdling ocean.
A hatalmas felhő-ujjnyom alatt vörhenyes kígyó osztja ketté az egész világot elborító óceánt.
EnglishI thought of cutting my finger and putting a bloodstained fingerprint on the door.
Az is eszembe jutott, hogy el kellene vágnom az ujjam és véres ujjlenyomatokat préselni kívül az ajtóra.
EnglishHardcastle looked at the fingerprint man who was standing by the door.
Hardcastle az ujjlenyomatosra pillantott, aki az ajtónál állt.
EnglishThere was a police surgeon, a police photographer, fingerprint men.
Megjelent a rendőrorvos, a fényké- pész, az ujjlenyomatszakértő.
EnglishThe fingerprint man had packed up his kit and gone out of the room.
Az ujjlenyomatos összepakolta szerszámait és kiment.
EnglishHer own fingerprint, occurring quite naturally on a roll of adhesive plaster taken from her room.
Az ujjlenyomata pedig eléggé magától értetődően rajta lehetett a ragtapaszon, hiszen az ő szobájából emelték el.
EnglishI would like to say a final word about the legislative fingerprint, which is a good idea in theory but not in practice.
Végezetül néhány szó a jogalkotási lábnyomról, ami elméletileg jó ötlet, de nem a gyakorlatban.
EnglishHarry asked how the FBI obtained a fingerprint from the child to match those found in the car.
Harry megkérdezte, hogyan jutott hozzá az FBI Mark ujjlenyomatához, amelyet össze tudott hasonlítani az autón találtakkal.
EnglishDNA databases and digital fingerprint records are a very important tool in the fight against crime.
A DNS adatbázisok és a digitális ujjnyom-nyilvántartások nagyon fontos eszközt jelentenek a bűnözés elleni küzdelemben.
EnglishI'll run this to our fingerprint men, McThune said.
EnglishWe've got a fingerprint man and a photographer coming along.
EnglishI firmly reject the action that the Italian Government has taken, namely to fingerprint people of Roma origin.
Határozottan ellenzem az olasz kormány tettét, nevezetesen, hogy ujjlenyomatokat vesz a roma származású emberektől.