EN

finished {adjectif}

volume_up
It was a little ceremony he always performed when he finished a project.
Ezt a kis szertartást mindig elvégezte, ha befejezett egy építkezést.
`Because Aaron is finished, and Aaron has much knowledge and Aaron lies to you.'
Mert Aaron befejezett, és Aaron sokat tud, és Aaron hazudik neked.
A befejezett feladatok legyenek automatikusan eltávolítva
- Nem vagyok biztos benne, hogy szeretnék-e tökéletes és befejezett lenni.
Mint egy műalkotás... befejezett, tökéletes!
It only knows Itself, and us in its likeness, perfect and finished.
A Lét csak önmagáról tud, ő tökéletes és befejezett, hasonlatosan önmagához, ilyeneknek tud bennünket is.
finished (aussi: wrought)
Na, ez a duma kikészített.

Synonymes anglais de « finished »

finished
English

Exemples d'usage pour « finished » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd we use the Smart Pig to take care of those, Vice President Jackson finished.
És azokról is gondoskodhatunk intelligens kocákkal tette hozzá Jackson alelnök.
English'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
Dylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
EnglishOn the day they finished their training, Ishiguro gave them their final lesson.
Aznap, amikor képzésük befejeződött, Isiguro még egy utolsó leckét adott nekik:
EnglishIt is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
Udvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.
EnglishOh, if only I had had my full strength, I would have finished it, there and then.
Ó, bárcsak erőm teljében lettem volna; egyszer s mindenkorra végeztem volna vele.
EnglishA poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Egy vers soha nincs kész, csak félbemarad, mondta egy Sète-ben született költő.
EnglishI hung up, finished my coffee and dialed the number of Derace Kingsleys office.
Letettem a kagylót, megittam a kávémat, és Derace Kingsley irodáját tárcsáztam.
EnglishNimue finished her bread and honey and wiped her hands tidily on a clump of grass.
Nimue végzett a mézes kenyérrel, és alaposan megtörölte a kezét egy fűcsomóval.
EnglishWhen I finished applying them, there in the full-length mirror was my younger self.
Mikor végeztem velük, a földig érő tükörben ifjúkori önmagamat pillantottam meg.
English'However you want to do it,' the President said, as he finished off his sausage.
- Ahogy gondolod - hagyta rá az elnök, és jóízűen bekapta az utolsó kolbászfalatkát.
EnglishWhen you've finished showing the Admiral around, - you can join me down on Earth.
Ha megbizonyosodott róla, hogy az admirálisnak mindene megvan, csatlakozhat hozzám.
EnglishHe had finished with her a few minutes before they saw the lights of Biloxi.
Khamel néhány perccel azelőtt végzett vele, hogy megpillantották Biloxi fényeit.
EnglishWhen he'd finished, he went to the window to see if the fluid was clear or hazy.
Amikor befejezte, az ablakhoz ment, hogy megnézze, tiszta vagy zavaros-e a folyadék.
EnglishWhen they had finished, he picked up a sword, leaving belt and scabbard untouched.
Amikor végeztek, Stark fölmarkolt egy kardot, odahagyva a szíjat és a hüvelyt.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishIt was almost dark by the time he finished, and the night was black and rainy.
Mire végzett, majdnem teljesen besötétedett, az este koromfekete volt és esős.
EnglishThis basketful of puppies had been the last jigsaw that he had finished in this room.
Ez a kosár kölyökkutya volt az utolsó puzzle, amit ennél az asztalnál rakott ki.
EnglishShaking his head, dejected, he finished the call, then frowned at his watch.
Fejét kedvetlenül csóválva fejezte be a beszélgetést, és az órájára pillantott.
EnglishLebel finished reading the last of the reports from the file in front of him.
Lebel az előtte fekvő irattartó utolsó jelentésének felolvasásával is végzett.
EnglishIT HAD NOT BEEN EASY for me to tell this story to Louis, and it was not finished.
Nem volt könnyű felidéznem ezt a történetet Louis-nak, és még nem is értem a végére.