« flexibility provisions » traduction en hongrois

EN

« flexibility provisions » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « flexibility provisions » employé en contexte.

Traductions similaires pour « flexibility provisions » en hongrois

flexibility substantif
to provision verbe
provision substantif

Exemples d'usage pour « flexibility provisions » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn order to encourage the correct use of flexibility provisions, the Commission has published several guidance documents.
A rugalmassági rendelkezések megfelelő használatára való ösztönzés érdekében a Bizottság számos útmutató dokumentumot tett közzé.
EnglishSolutions to such problems can be found through the flexibility provisions in the regulations to be adopted at national level.
Az ilyen problémákra a nemzeti szinten elfogadandó rendeletek rugalmassági rendelkezésein keresztül lehet megoldást találni.
EnglishSecondly, the flexibility provisions aim more generally to protect food diversity and help small scale producers.
Másrészt a rugalmassági rendelkezések általánosabban célozzák az élelmiszer-választék sokféleségének megőrzését, valamint a kis mennyiségeket előállítók segítését.
EnglishThe existing flexibility provisions in respect of reporting requirements do not distinguish between different size classes of companies.
A jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos meglévő rugalmassági rendelkezések nem tesznek a méret alapján különbséget a vállalatok között.
EnglishThe objective of the amendment is to reduce administrative burdens on companies through a more effective uptake of the existing flexibility provisions on reporting.
A módosítás célja a vállalatok igazgatási terheinek csökkentése, a bejelentésre vonatkozó meglévő rugalmassági rendelkezések hatékony alkalmazása révén.
EnglishIt simply serves to provide greater clarity and, thereby, more effective use of the existing flexibility provisions of the regulation in respect of reporting requirements.
Egyszerűen nagyobb tisztánlátást eredményez, és ezzel elősegíti a jelentéstételi követelményekre vonatkozó rendelet meglévő rugalmassági rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazását.

Autres mots

English
  • flexibility provisions