« gaiety » traduction en hongrois

EN

« gaiety » en hongrois

volume_up
gaiety {substantif}

EN gaiety
volume_up
{substantif}

volume_up
vidámság {substantif}
The face was in proffle but the visible eye seemed to have gaiety in it.
Arca profilban látszott, de a felém eső szemében vidámság csillogott.
All was silence and death in the gray mist of the spirit kingdom, a permeating somber air that marked the total extinction of hope, the complete burial of gaiety and lightness.
Csend és halál volt a szellemkirályság szürke párájában, mindent átható komorság, a remény, vidámság és öröm temetője.
Because it seemed to be what Arthur wished, there was some laughing and gaiety, and when Morgaine had finished, another took the harp, and another.
Mert úgy tetszett, Arthur így kívánja, volt némi kacagás meg vidámság, és amikor Morgaine befejezte, egy másik vette át a hárfát, majd ismét másik.
gaiety (aussi: adornment, honor, ornament, state)
volume_up
dísz {substantif}
volume_up
mulatság {substantif}
volume_up
élénkség {substantif}
gaiety (aussi: bingo, blowout, revelry, fling)
volume_up
mulatozás {substantif}
gaiety (aussi: bravery, finery, grandeur, magnificence)
volume_up
pompa {substantif}
volume_up
derű {substantif}
Then a gaiety leaped up like a flame as he said, Well, who knows, who knows?
Aztán a derű úgy szökkent föl belőle, mint egy lángnyelv, és így szólt:
volume_up
jókedv {substantif}
gaiety (aussi: cheerfulness)
volume_up
vígság {substantif}
gaiety (aussi: merrymaking, gaieties, rollick)
volume_up
vigalom {substantif}
gaiety (aussi: gaudiness, tawdriness)
volume_up
cifraság {substantif}
gaiety
volume_up
derűs hatás {substantif}
gaiety
volume_up
fiatalos hatás {substantif}
gaiety (aussi: riot of colours)
volume_up
színpompa {substantif}

Synonymes anglais de « gaiety »

gaiety

Exemples d'usage pour « gaiety » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere was a gaiety and simplicity in her which gave me inexpressible happiness.
Vidámsága, egyszerűsége megmagyarázhatatlanul boldoggá tett.
EnglishHow different he seemed from Lancelet's madcap gaiety and mischief!
Mennyire különbözik Lancelet féktelen vidámságától, huncutságától!
EnglishSeveral days went by, and Rastignac lived in a whirl of gaiety.
Több nap telt el így, mialatt Rastignac a legziláltabb életet élte.
EnglishWhen Sir Pellinore met my mother he was carefree and full of artful gaiety.
Amikor Sir Pellinore találkozott az anyámmal, gondtalan fiatalember volt, tele romantikával és vidámsággal.
EnglishSuddenly the gaiety was gone and he was serious, almost frowning.
- És most méretik meg mindaz, amit végeztünk és tenni tudunk.
EnglishAnd then, with forced gaiety: He is a fortunate man, your son.
Majd erőltetett kedélyességgel: Szerencsés egy fickó az ön fia!
EnglishHe's young and sets a tone of vitality and gaiety in the city.
Ifjúsága élettel és vidámsággal tölti meg a várost.
EnglishDescribe my house as you saw it, full of paintings and lamps, full of music and laughter, full of gaiety and warmth.
Írd le házamat, amilyennek láttad, tele festményekkel, lámpákkal, muzsikával, nevetéssel, vidámsággal, melegséggel.
EnglishGo back to the gaiety and the music.
EnglishThe gaiety of the guests seemed foreign.
EnglishI thought of Duty, his gaiety.
EnglishGaiety went out of her face.
Englishhe complained, with that schoolboy gaiety which he seemed to have kept up his sleeve for this night of all nights.
Maga sose fog engem komolyan venni, ugye, Thomas? panaszkodott Pyle azzal az iskolás-kamaszos vidámsággal, amelyet, úgy látszik, éppen erre az estére tartogatott.
EnglishSo Mardi Gras didn't penetrate to me very much except for all the gaiety out here at the house, and the inevitable costume ball we held on the night of Fat Tuesday itself.
Így hát nem volt számomra különösebben emlékezetes a húshagyó kedd, kivéve a vidámságot a háznál és az elkerülhetetlen jelmezbált, amit az ünnep éjszakáján tartottunk.
EnglishSo Prince Lír sang out lustily, there on the cold stairway, and many damp, unseen creatures went flopping and scurrying for cover before the daylight gaiety of his voice.
Így hát Lír herceg vidám dalra fakadt a hideg lépcsőkön, és sok dohos, láthatatlan lény menekült botladozva és sietve, hogy elrejtőzzön hangjának napfényes vidámsága elől.
EnglishIn this shiny world of innocence and plenty, of kindness and gaiety and full stomachs, the common cutthroat thieves of the past and their dangerous waterfront hangouts were almost gone.
A valahai gégemetsző latrok és folyóparti veszedelmes lebujaik úgyszólván kivesztek az ártatlanság és a bőség, a nyájasság és vidorság és a teli gyomrok e ragyogó világából.