« gale » traduction en hongrois

EN

« gale » en hongrois

volume_up
gale {substantif}

EN gale
volume_up
{substantif}

gale (aussi: blast, blow, flaw, flurry)
volume_up
széllökés {substantif}
gale (aussi: mackerel breeze)
volume_up
erős szél {substantif}

Exemples d'usage pour « gale » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI acted in amateur theatricals a good deal at one time, said Norman Gale stiffly.
Egy időben elég sokat játszottam műkedvelő szinten mondta Norman Gale mereven.
EnglishIt's a queer show, this murder business, said Gale, plunging hastily into talk.
Fura egy cirkusz ez a gyilkosságosdi kezdte Gale sietve, hogy beszéljen valamiről.
EnglishYou probably would be worried if you'd commited a murder, said Norman Gale grimly.
Talán te is aggódnál, ha gyilkosságot követnél el jegyezte meg Norman Gale komoran.
EnglishMurder, said Norman Gale, doesn't concern the victim and the guilty only.
A gyilkosság mondta Norman Gale nem pusztán az áldozatot és a gyilkost érinti.
EnglishThere was an empty small-sized Bryant & May's match box in Mr Norman Gale's pocket.
Mr. Norman Gale zsebében volt egy üres Bryant és May feliratú gyufásdoboz.
EnglishGale opened his mouth as though to protest, then seemed to think better of it.
Gale már nyitotta a száját, hogy tiltakozzék, de aztán meggondolta magát.
EnglishThough the air was still, the elf's coat whipped around him as if he stood in a gale.
Jóllehet nem fújt szél, a tünde kabátjának széle mégis vadul csapkodott a levegőben.
EnglishNorman Gale said thoughtfully: You think this is mere idle speculation?
Norman Gale elgondolkozva kérdezte: Gondolod, hogy mindez hiábavaló spekuláció?
EnglishBut by everybody's evidence, Mr Gale had never passed down the gangway of the car.
De mindenki azt vallotta, hogy Gale úr egyszer sem ment a fülke végébe.
EnglishHuge flakes of scud floated through the air like scraps of paper in a gale.
Óriási felhőfoszlányok szálltak a levegőben, mint papírlapok a szélben.
EnglishThe promised dinner and theater with Norman Gale had duly come off.
Norman Gale, aki meghívta Jane-t vacsorára és utána színházba, állta a szavát.
EnglishBut it was still blowing half a gale and there was no change in the direction of it.
A szél csöndesedett, de még mindig majdnem viharos erővel fújt, és az iránya sem változott.
EnglishArrived in the evening, they did, day after the worst gale as I e^6 remember.
Este érkeztek, úgy ám, előző nap meg olyan cudar szélvihar volt, amilyenre nem is emlékszem.
EnglishRussia is rocking like a ship in a gale with no anchor and no rudder.
Oroszország úgy imbolyog, mint viharban egy horgony és kormány nélküli hajó.
EnglishAs for Mr Gale, I suggest that he meets us in, say, an hour's time.
Ami Gale urat illeti, azt javaslom, hogy, mondjuk, egy óra múlva találkozzunk.
EnglishHe opened his eyes, squinting into the gale that rushed through the now empty windshield frame.
Kinyitotta a szemét, hunyorogva nézett az üres szélvédőkereten át bevágó szélbe.
EnglishThe gale-force wind thinned it a little, but not much; they were all in it together, it seemed.
A förgeteg enyhült kissé, de nem nagyon; úgy tűnik, valamennyien együtt vannak.
EnglishGale hesitated, then went on slowly, I have a feeling it may be useful.
Gale habozott, aztán lassan folytatta: Van egy olyan érzésem, hogy talán hasznos volna
EnglishHe pull on the yoke, fighting to arrest the sudden descent and gale force turbulence.
Meghúzta a kormányrudat, hogy egyensúlyban tartsa a légörvényben hánykolódó, süllyedő gépet.
EnglishOf the two startled young people, it was Norman Gale who recovered himself first.
A két meglepett fiatal közül elsőként NormanGale tért magához.