« grievance » traduction en hongrois

EN

« grievance » en hongrois

volume_up
grievance {substantif}

EN grievance
volume_up
{substantif}

grievance (aussi: discontent, harm, injury, mortification)
volume_up
sérelem {substantif}
Barrymore úgy gondolja, sérelem érte magyarázta.
Mrs. Bennet had many grievances to relate, and much to complain of.
Benneten sok sérelem esett, sok mindenről panaszkodhatott.
The friendship of Saruman and the power of Orthanc cannot be lightly thrown aside, whatever grievances, real or fancied, may lie behind.
Szarumán barátságát és Orthanc erejét nem lehet csak úgy elvetni, bármi sérelem ért is, képzelt vagy valóságos, Szarumán kezétől.
grievance (aussi: bitch, complaint, discontent, gripe)
volume_up
panasz {substantif}

Synonymes anglais de « grievance »

grievance

Exemples d'usage pour « grievance » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI understand the rawness and the sense of grievance, but things must move on rapidly.
Megértem a nyerseséget és a fájdalom érzését, de a dolgoknak gyorsan kell folytatódniuk.
EnglishIt will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
Ez csak tovább mélyíti a sértettség érzését, ami új embereket toboroz a terrorista akciók számára.
EnglishShe was at her most uncommunicative today, her face pinched up with some fermenting grievance.
Nem volt beszédes kedvében, arca fájdalomtól elgyötörtnek látszott.
EnglishYou, and Master Samwise, too, I guess have some grievance.
Te, s azt hiszem, Csavardi mester is, valami sérelmet szenvedtél el tőle.
EnglishEspecially before breakfast,' continued Lord Caterham, reverting to his principal grievance.
Különösen reggeli előtt - ismételte a lord a panaszát, mert ezt érezte a legsúlyosabb sérelemnek.
EnglishNow they've taken a jurisdictional grievance against us.
Hivatalos személy bántalmazásáért feljelentettek bennünket.
EnglishMadam President, it was the Trotskyists who transformed Marxist class warfare into multi-grievance group warfare.
Elnök asszony! A trockisták alakították át a marxista osztályharcot különböző panaszos csoportok harcává.
EnglishHe too had a grievance, for he said his case ought to have been tried in the rabbis court instead of being turned over to the police.
Neki is megvolt a maga bánata, mert szerinte neki a rabbi előtt kell felelnie, nem a rendőrségen.
EnglishAs far as you are personally concerned, remarked Holmes, I do not see that you have any grievance against this extraordinary league.
Figyelmemet abban az időben egy igen súlyos orvosi eset kötötte le, és a következő napot végig a beteg ágya mellett töltöttem.
EnglishNot in half a thousand years have they forgotten their grievance that the lords of Gondor gave the Mark to Eorl the Young and made alliance with him.
Félezer év alatt nem felejtették a sérelmüket, hogy Gondor urai az ifjú Éorlnak adták Lovasvéget, s szövetségre léptek vele.
EnglishThe whole matter was settled and her outfit had been bought and there was no sense in starting up an argument again, but she suddenly chose to make a grievance of it.
Akkor már elintézett ügy volt az egész, megvásárolták a felszerelést is, nem volt hát semmi értelme újrakezdeni a vitát.
EnglishAge about forty-five, stout but active, with a pink, fine-featured, horribly observant face, beautifully grey hair, and a permanent grievance.
Negyvenöt éves lehetett, testes, de mozgékony, rózsás finom vonásokkal, folyton fürkésző arccal, gyönyörű, ősz hajjal és vonásain ülő, állandó szomorúsággal.
EnglishAngela was terribly upset - though actually she had once or twice expressed a wish herself to go to a large school, but she chose to make a huge grievance of it.
Angéla iszonyúan felháborodott... bár előzőleg néha maga is emlegette, hogy szeretne intézetbe menni... ezúttal mégis mérhetetlen búskomorságba esett.
EnglishYes, with Gareth and Gawaine-Gaheris is in Cornwall and Agravaine could not leave Lothian, said Arthur, and Gwenhwyfar felt pricked with an old grievance ...
- Igen, itt lesz Gareth és Gawaine - Gaheris Cornwallban van, és Agravaine nem hagyhatta ott Lothiant - mondta Arthur, és Gwenhwyfarba régi fájdalom hasított...
EnglishSociety was to be segmented into groups, who might or might not have known that they had a grievance until that was explained to them by helpful young militants.
A társadalmat csoportokra osztották, amelyek talán nem is tudtak róla, hogy sérelmek érik őket, amíg segítőkész fiatal aktivisták fel nem világosították őket.
EnglishNourishing a grievance against the Arch-Community-Songster was useless; there was no possibility of being revenged on the Chief Bottler or the Assistant Predestinator.
Mert bosszút forralni a közösségi főénekessel szemben teljesen hasztalan volt, s arra sem volt lehetőség, hogy a főpalackozón vagy az előrendelő-helyettesen álljon bosszút.
English(PL) I would like to say that, while listening to the last debate in Doha in Qatar, I had the impression that the developing countries have a grievance against us, the developed countries.
(PL) Miközben hallgattam a Dohai Forduló utolsó vitáját Katarban, az volt a benyomásom, hogy a fejlődő országoknak sérelmük van velünk, fejlett országokkal szemben.