« harshness » traduction en hongrois

EN

« harshness » en hongrois

volume_up
harshness {substantif}

EN harshness
volume_up
{substantif}

harshness (aussi: austerity, hardness, rigidity, rigour)
volume_up
szigorúság {substantif}
harshness (aussi: firmness, hardness, rigidity, toughness)
volume_up
keménység {substantif}
harshness (aussi: unkindness)

Synonymes anglais de « harshness »

harshness
harsh

Exemples d'usage pour « harshness » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhen he had finished spitting he could feel the harshness of the sand even more.
Ha kiköpte a nyálat, még inkább érezte a szájában maradt homok érdességét.
Englishthe man demanded, with all the harshness of petty authority.
Mi folyik itt? kérdezte a férfi a hatalommal felruházott kisember minden nyerseségével.
EnglishThey have harsh ways, but such harshness has been forced upon them.
Meg kellett tanulniuk, hogyan maradhatnak fenn ilyen körülmények között.
EnglishLet him think, if he would, that she was repenting her harshness and trying to curry his favor again.
Hadd higgye, hogy Igraine megbánta nyakasságát, s ismét az ura kedvét keresi.
EnglishYou sell the love of Michael and Rowan short and you know you do, said Stirling with a bit of harshness.
Ült, bámult a semmibe, ahogy szokott, aztán megnyomott egy gombot az asztal alatt.
EnglishIt seemed to her that the sun shone with a curious harshness, unlike the soft and misty sunlight of Avalon.
Úgy érezte, a nap furcsán, gorombán süt, nem lágyan és ködösen, ahogyan Avalonban.
EnglishHer warped brain saw bleakness in the line of the moor, cutting harshness in the crags, and in the forestterror.
Hibás agya sivárnak találta a lápot, durvának a sziklákat, és az erdőt iszonyatosnak.
EnglishThis will be a programme of exceptional harshness for our economy.
Ez különösen érzékenyen fogja érinteni a gazdaságunkat.
EnglishNever the rugged winter, nor the burning summer; only this eternal chill, this eternal inhospitable harshness.
Soha egy zord tél, soha egy lángoló nyár; örökké ez a vacogás, ez a barátságtalan ridegség.
EnglishThese were truths that he could not face, their harshness so intense that they threat- ened his sanity.
Olyan igazságok voltak ezek, amelyekkel nem tudott szembenézni, átható erejük elméjének épségét fenyegette.
EnglishThe king was worn and haggard, but there was a cold determi- nation in his eyes and a harshness to his features.
A király hajszolt és megviselt volt, ám hideg elszántság ült a szemében, és vonásai megkeményedtek.
EnglishShe took a step back, surprised by his harshness.
EnglishOur regret, however, and our bitter tears of disappointment must not dim our eyes to the harshness of reality.
A sajnálkozásunk és a csalódottságunkban ejtett keserű könnyek azonban nem szabad, hogy elvonják a figyelmünket a helyzet súlyosságától.
EnglishPerhaps they wish men to despair at the harshness of fate, so that they may come on their knees to the Christ who will take them to heaven.
- Talán azt akarják, hogy az emberek kétségbeessenek a sors kegyetlenségétől, hogy aztán térden csússzanak a Krisztushoz, aki majd a mennybe viszi őket.
EnglishNo soft dreams colored its view of life, no wishful fantasies clothed the harshness of its self-shaped choices, no self-conceived visions of hope softened the rawness of its judgments.
Nem színezték édes álmok, nem ékesítették ábrándok döntéseinek nyerseségét, nem lágyították remények ítéleteinek keménységét.
EnglishThey were short words, undistinguished either by melody or harshness, and Schmendrick himself could not hear them for the Red Bull's dreadful bawling.
Kurta szavak voltak, dallamuk vagy hangsúlyuk alapján nemigen lehetett őket egymástól megkülönböztetni, és még maga Schmendrick sem hallotta őket a Bika rettentő üvöltésében.
EnglishThe world seemed altogether impossible -- something imagined in its utter easiness, its absence of all barriers or harshness or assaults upon the senses or the flesh.
Hihetetlen világba kerültek; csak a mesékben létezik ehhez fogható derű, azokból hiányoznak ennyire a korlátok, a ridegség, a test és az érzékek elleni merényletek.