« harvest » traduction en hongrois

EN

« harvest » en hongrois

volume_up
harvest {substantif}

EN harvest
volume_up
{substantif}

harvest (aussi: reaping)
volume_up
aratás {substantif}
The main aim is to save the agricultural production of the 2009 harvest.
A legfontosabb cél a 2009. évi aratás mezőgazdasági termelésének megmentése.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.
- "Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz."
I mean, that's what's harvest -- we say we harvest the pig, you know?
Hiszen, ez az aratás -- mondjuk néha, hogy learatjuk a malacot, ugye?
harvest
volume_up
betakarítás {substantif}
In early September it came to life when the harvest began.
Csak szeptember elején kelt életre, amikor megkezdődött a betakarítás.
The death sentence they'd handed him was slowly becoming a time,of harvest.
Amit eddig halálos ítéletként fogott fel, kezdett lassanként a betakarítás idejének tetszeni.
A nyár nedves volt és felhős, a betakarítás után üresek maradtak a raktárak.

Synonymes anglais de « harvest »

harvest

Exemples d'usage pour « harvest » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishSadly, in the European Union cancer reaps a harvest of one million lives each year.
Sajnálatos módon az Európai Unióban a rák minden évben egymillió életet gyűjt be.
EnglishFor every plant destroyed in the harvest, two must be cultivated to replace it.
Minden elpusztított növényért két újat ültessetek és gondozzatok, Ithoria gyermekei!
EnglishI had hidden such eggs in an orchard for good luck with the coming harvest.
Ilyen tojásokat rejtettem el egyszer a gyümölcsösben, hogy jól teremjenek a fák.
EnglishBut many of the wild seeds did not immediately sprout, and they yielded no harvest.
Ám sok vadon termő mag nem hajtott ki azonnal, és ezek nem hoztak termést.
EnglishThe campaign has brought a rich harvest in agents of sympathy and influence.
A kampány gazdag termést hozott rokonszenvből és befolyásoló ügynökökből.
EnglishOn top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Ezenfelül a tavalyi gyenge termés tovább csökkentette Szerbia állami bevételeit.
EnglishThe current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.
Az élelmiszerárak jelenlegi emelkedését részben a rossz termésnek lehet tulajdonítani.
EnglishThere you see Fluns, Lord of Battles; facing him is Palas, Goddess of the Harvest.
Az ott Fluns, a Háborúk Ura, vele szemben Palas, a Szüret Istennője.
EnglishAs a part of the gene-Harvest Ceremony, he talked softly to the tree as he worked.
Ahogy génvételkor szokás, halkan suttogott a növényhez munka közben.
EnglishAnd those who sheltered, waiting for the harvest of waves and rocks were eager.
Akik arra vártak, mivel ajándékozzák meg őket a sziklák és a vihar, már türelmetlenek voltak.
EnglishThe three picked blackberries, then sat together by the side of the road and ate their harvest.
Egy ideig némán szedték a szedret, majd leültek az út mellé, hogy elfogyasszák.
EnglishAnd he said to them: The harvest indeed is great, but the labourers are few.
Sokan tanúskodtak ugyan hamisan ellene, de vallomásuk nem egyezett.
English'silvery globe, harvest lamp, sovereign mistress of the true melancholy.'
ezüstös gömb, aratási lámpa, az igazi melankólia fejedelmi úrhölgye...
EnglishI reaped a harvest of curjous reproductions, but they weren't enough.
Nagy halom érdekesebbnél érdekesebb reprodukciót összegyűjtöttem már, de nem volt elég.
EnglishThen he saith to his disciples, The harvest indeed is great, but the labourers are few.
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" - mondta akkor tanítványainak.
EnglishA resident of Harvest Home lumbered by in his segmented, artificial carapace.
Egy Harvest Home-i őslakos csoszogott el mellettük szelvényezett, mesterséges bogárpáncéljában.
EnglishAfter all, you do much more than, uh, harvest rats, dont you?
Végül is nem csak patkányokat gyűjtötök, annál sokkal többet tesztek, nem igaz?
EnglishIf the ground is not properly prepared, there will be no harvest.
Tudom, ha nem készítjük elő megfelelően a földet, nem várhatunk jó termést.
EnglishWe are able to harvest the equivalent of approximately 5 000 litres of fuel oil per hectare for biogas.
Mintegy 5000 liter fűtőolajjal egyenértékű biogázt tudunk hektáronként learatni.