« to hasten » traduction en hongrois

EN

« to hasten » en hongrois

EN to hasten
volume_up
[hastened|hastened] {verbe}

to hasten (aussi: to fly, to hurry, to put on, to race)
Paul watched her hasten down the walk to the driveway, intent not on meeting but intercepting him.
Paul nézte, ahogy Annie siet a kocsifelhajtóhoz; nem azért, hogy a vendégnek elébe menjen, hanem hogy megállítsa.

Exemples d'usage pour « to hasten » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf not, we are only wasting our time and should hasten on to Weamish Isle.
Ha nem, csak vesztegetjük az időnket és azonnal indulnunk kell a Weamish-szigetre.
EnglishFurthermore, the meat industry is seriously helping to hasten climate change.
Ezen kívül, a húsipar nagyon komoly segítséget nyújt a klímaváltozás felgyorsításához.
EnglishSire, the other realms I spoke of - some will allow us to hasten our passage.
Uram, a másik birodalmak, amelyekről beszéltem némelyik meggyorsíthatja majd az utazásunkat.
EnglishA bell tolled once within, and the knight of the gate bade him hasten in to the evening feast.
Megkondult egy harang valahol bent és a kapu lovagja. behívta az esti lakomára.
EnglishThe struggle seemed to pleasure them, and hasten the action of the drug.
Láthatóan kedvükre volt a birkózás, mert felgyorsította a szer hatását.
EnglishBut my reader shall not have any further cause to complain, for I now hasten to its close.
De most már a továbbiakban nem lesz panasza rám az olvasónak, sietni fogok történetemmel.
EnglishYou're stepping down when you are needed to dock the very communication that will hasten things.
Akkor lépsz le, mikor neked kellene visszatartanod a kompromittáló adatokat.
EnglishSchmendrick smiled triumphantly and snapped his fingers to hasten the hat.
Schmendrick diadalmasan mosolygott, és csettintett egyet az ujjaival, hogy siettesse a kalapot.
EnglishThe Old Mage did not wait for pleasantries or to watch the apprentices hasten out.
Az Öreg Mágus nem várta meg, amíg a tanítványok kimennek.
EnglishWind to hasten, water to bear, sea to carry, fog to ensnare!
A szél hajtja, a víz fenntartja, a tenger hordozza, a kőd csapdába csalja.
EnglishBut here, someone comes with a gift for you which will greatly hasten our agreement.
Hohó, jön valaki, és hoz neked ajándékot, amely nagyban serkenti majd a hajlandóságodat az egyezségre!
EnglishHasten! the day is at hand, and divine patience begins to grow weary.
Siessetek: közelít az idő, az isteni türelem kezd már kifáradni.
EnglishLeaving a bloody trail, Elminster tried to hasten beyond the reach of those cruel tentacles.
Elminster nedves vércsíkot húzott maga után, miként próbált a csápok hatósugarán kívülre kerülni.
EnglishA small infusion of his blood would hasten my healing, I whispered.
Egy kis adag a véréből meggyorsítaná gyógyulásomat, motyogtam.
EnglishAnd Shelob cowed at last, shrunken in defeat, jerked and quivered as she tried to hasten from him.
És a Banyapók meghunyászkodva, vereségében összekucorodva, rángatózva-reszketve menekült előle.
English(Two POLICEMEN hasten to unlock the cage and drag RUDY out of it.
Két RENDÕR sietve kilakatolja a ketrecet; kirángatják RUDY-t.
EnglishThis will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Mindez felgyorsítja a kis- és középméretű gazdaságok kimúlását.
EnglishThis should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
Ennek arra kellene ösztönöznie az országot, hogy meggyorsítsa a büntetés e barbár formájának eltörlését.
EnglishHasten, my beloved, and know that not merely with Bhelliom but with my love you are armed as well.
Igyekezz, kedvesem, és tudd, hogy nem csak a Bhelliommal vagy felfegyverezve, de szerelmem erejével is!
EnglishAnd they must hasten with all things, as the god and I might need the night for our magic to be done.
De siessenek, mert lehet, hogy nekem és az istennek az egész éjszakára szükségünk lesz a varázslathoz.