EN

helpful {adjectif}

volume_up
I think it would be helpful to work determinedly towards these specific objectives.
Úgy vélem, hasznos volna, ha tudatosan munkálkodnánk e célkitűzések megvalósításáért.
This report contains both helpful and also problematic initiatives.
Ez a jelentés hasznos és problémás kezdeményezéseket egyaránt tartalmaz.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Hasznos lenne a Bizottságtól megnyugtatást kapni e két dolog tekintetében.
I even remember his helpful suggestion: that I become Robert King.
Még segítőkész javaslatára is emlékszem: hogy legyek Robert King.
The company you suggested in New York was superb, very discreet and helpful.
Az általad javasolt New York-i cég remek, nagyon diszkrét és segítőkész.
'He was very helpful, Talen,' Sparhawk said defensively.
Annyira segítőkész volt védekezett Sparhawk.

Exemples d'usage pour « helpful » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat being the case, calling for MONUC to be re-supplied is not all that helpful.
Ezt viszont egyáltalán nem segíti, ha csupán a MONUC felszereltségét bővítjük.
EnglishSo it is not helpful to start speculating about countries that may be at risk.
Ezért nem segít, ha találgatásokba bocsátkozunk a veszélyben lévő országokról.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Ezért gondolom úgy, hogy a mai hozzászólások egy része nem volt túl előrevivő.
EnglishThe fact-finding visits by committee representatives are very helpful to its work.
A bizottság képviselőinek tényfeltáró látogatásai is elősegítik a bizottság munkáját.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
A munkaerőpiacokon például nagyon hasznosnak bizonyulhatnak az aktivációs politikák.
EnglishIt would be very helpful if you could tell me what happened to the records.
Nagyon sokat segítene, ha meg tudná nekem mondani, mi lett a feljegyzésekkel.
EnglishWhich European Union countries are particularly helpful and which are perhaps less so?
Az Európai Unió mely országai különösen segítőkészek, és melyek talán kevésbé azok?
EnglishLibrarians were supposed to be helpful, and neutral, whatever their backgrounds.
A Könyvtárosok azért voltak, hogy segítsenek, akárhonnan származnak is.
EnglishThis is why I voted in favour of Mrs Kovács's report which I regard as being very helpful.
Ezért szavaztam Kovács asszony jelentése mellett, amelyet igen hasznosnak tartok.
EnglishHere in the survivalist compound, his Uncle Darin was overly protective but helpful as well.
Darin bácsikája igyekezett a széltől is óvni, amit Jody persze túlzásnak érzett.
EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Úgy vélem, ez teljesen értelmetlen lenne, és nem segítené a fogyasztót.
EnglishBeen damn helpful over that murdered English tourist two years back.
Két éve, annak a meggyilkolt angol turistának az ügyében nagyon készséges volt.
English. . there was more to it than just being helpful, the agent thought.
Taussig nem vette észre, nem is törődött különösebben vele, mit gondol az ügynök.
EnglishThe local chaps are pretty helpful to us about this sort of thing, said the SIS man.
- A helybeliek nagyon segítőkészek az ilyesmiben - mondta a SIS embere.
EnglishIt might be helpful to know when we can count on that kind of support, don't you think?
Nem gondoljátok, hogy jól jönne, ha tudnánk, mikor számíthatunk az effajta segítségre?
EnglishI believe EU funding could be helpful in assisting Member States with the financial burden.
Úgy vélem, az EU-finanszírozás segíthetné a tagállamokat a pénzügyi teherrel.
EnglishI think it is very helpful for all of us in the two institutions to understand each other.
Azt hiszem, nagyon sokat segít, ha a két intézményben ülők megértik egymást.
EnglishThat will be helpful in organising the logistical rules at European level.
Ez hozzásegít majd a logisztikai szabályok európai szintű szervezéséhez.
EnglishIt'd be helpful for Nick to hear more of the female perspective of the sex act.
Jót tenne Nick-nek, ha többet hallana a szex női perspektívájából.
EnglishNow, please, Marklin, if you nothing insightful or helpful to say, be quiet, will you?
Most pedig kérlek, Marklin, ha nem tudsz semmi okosat vagy hasznosat, akkor hallgass, jó?