« hostile » traduction en hongrois

EN

« hostile » en hongrois

EN hostile
volume_up
{adjectif}

Furthermore, a hostile environment must be created for human traffickers.
Ezen kívül ellenséges környezetet kell teremtenünk az emberkereskedőknek.
Not that Spain was a hostile territoryquite the con-trary.
Nem mintha Spanyolország ellenséges terület lett volna, sőt ellenkezőleg.
You fly into hostile territory, outnumbered, 10,000 miles from home.
Ellenséges területre repülsz, túlerővel szemben, 10,000 mérföldre az otthonodtól.
I felt their presence immediately, and there was no doubt on one particular night that a skirmish occurred between a powerful and hostile blood drinker and Avicus and Mael.
Azonnal megéreztem a jelenlétüket, és egy éjszakán cáfolhatatlan bizonyossággal tudtam, hogy egy erős és rosszindulatú vérivó összetűzött Avicusszal és Maellel.
The looks directed at them by the inhabitants of this slum were unfriendly, even hostile.
A nyomornegyed lakói barátságtalan, ellenséges pillantásokkal méregették őket.

Synonymes anglais de « hostile »

hostile

Exemples d'usage pour « hostile » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe just stared at each other, half curious, half hostile, like new neighbors.
Bámultunk egymásra, félig kíváncsian, félig ellenségesen, mint az új szomszédok.
EnglishNone were supposed to be particularly hostile to the Culture; several were allies.
Mindegyik jó viszonyt ápolt a Kultúrával, némelyik a szövetségesei közé tartozott.
EnglishBomb us because they mistake us for a hostile boat... okay.
A Királyi Légierő meg azonnal a nyakunkba szakad, mert esetleg ellenségnek néznek.
EnglishYour government's actions have been hostile and furtive, Ambassador, and I don't like it.
Az ön kormánya ellenségesen és alattomosan viselkedik, és nekem ez nem tetszik.
EnglishShe does sound a tad hostile, Floyt agreed, surprised by the Nonpareil's pique.
Tényleg elég veszélyesnek hangzik ismerte el Floyt, akit meglepett a Páratlan kirohanása.
EnglishCops get very hostile when there is a delay in calling them after a murder.
A hekusok nagyon rossz néven veszik, ha késlekedve hívjuk őket gyilkossági esetekhez.
EnglishTheir ship screamed from atmosphere and lined out again for the hostile stars.
Hajójuk ezután újra elhagyta a Föld atmoszféráját, s visszarepült az idegen csillagok közé.
EnglishSchopenhauer was hostile to life: that is why pity appeared to him as a virtue.
Schopenhauer életellenes volt; ezért vált nála a részvét erénnyé...
EnglishWhereas if we made them heavy, they'd be both hostile and inefficient.
Eddig nehézre építettük őket, miközben barátságtalanok és alacsony hatásfokúak voltak.
EnglishThe men students out here are apt to be difficult at first - suspicious - almost hostile.
Az egyetemista fiúk eleinte nehézséget jelentenek itt, gyanakvók, majdnem ellenségesek.
EnglishHarrsk's attack is in direct response to hostile action taken by High Admiral Teradoc.
Azt akarom, hogy egyesítsék seregeiket, és közös ellenségünk, a Lázadók ellen harcoljanak!
EnglishIf any of the beings here were hostile to us, we'd have found it out by now.
Ha az itteni lények valamelyike ellenségesen viseltetne irántunk, azt már észrevettük volna.
EnglishWe all know that she has a psychic vulnerability to hostile entities.
Mindannyian tudjuk, hogy Dana pszichikailag érzékeny mindenféle erőszakos cselekményre.
EnglishTorpedoes must detonate close enough to the hostile to blind it when we separate.
A torpedóknak olyan közel kell robbanniuk, hogy elvakítsák az ellenséget a szétválasztás idejére.
EnglishIt is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.
A mozgalom tagjai a nemzetek feletti szervezetekkel szemben a kormányközi együttműködés hívei.
EnglishI think they're right that evolution is fundamentally hostile to religion.
Úgy hiszem, igazuk van abban, hogy az evolúcióelmélet alapvetően kibékíthetetlen a vallással.
EnglishIt seemed the whole class now regarded her with hostile, shielded eyes.
Szemlátomást az egész osztály lesütött szemmel, ellenségesen figyelte.
EnglishIt's imperative that we move them out of the hostile area and into the safe zone.
Ki kell menteni őket onnan, és a biztonságos zónába vinni...
EnglishNo outside observer would make such a hostile summation of your species' recent history.'
Ha a közelmúlt történelmét nézzük, egyetlen küls szemlél sem jut ilyen lesújtó következtetésre.
EnglishHe wanted the truth and knew he could not get it by hostile means.
Az igazságot akarta, és tudta, hogy rosszindulattal nem juthat hozzá.