« howling » traduction en hongrois

EN

« howling » en hongrois

volume_up
howl {substantif}

EN howling
volume_up
{adjectif}

howling
Laughter, howling laughter, scraping the ceiling of the crypt.
Nevetés, vonító nevetés, kaparászás a kripta mennyezetén.
Then suddenly the entire mass broke, howling and screaming.
Hirtelen megbomlott a visító-vonító tömeg.
Mostanra már jórészt ezek a csikorgó, vonító hangok vannak.
howling (aussi: flagrant, vociferous)

Synonymes anglais de « howling »

howling
howl

Exemples d'usage pour « howling » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFrom behind him, in the barracks, he could hear Mister Dillon howling in terror.
A mögöttük levő főépület felől hallatszott, ahogy Mister Dillon rettegve felüvölt.
EnglishThey began howling, as if the battle was lost, and scattered in all directions.
Ordítani kezdtek, mintha a csata elveszett volna, és minden irányban szétszéledtek.
EnglishHer right now seemed capable of very little except bleeding and howling with pain.
A jobb keze most már csak vérzett, és pokolian fájt; használni nem lehetett többé.
EnglishClapping, hooting, howling, it was a noise such as Khayman had never actually heard.
Tapsoltak, huhogtak, vonítottak, Haiman még sohasem hallott ekkora ricsajt.
EnglishThere was nothing of the real Jack in that howling, maundering, petulant voice, though.
Ebből az üvöltő, locsogó, zsémbes hangból semmi nem emlékeztetett az igazi Jackre.
EnglishThe dog sprawled back on his haunches, howling out his pain and his fury.
A hátsó fertályára huppant vissza, és vadul felüvöltött a fájdalomtól és a dühtől.
English'We'd have a horde of howling fanatics on our heels in about two minutes if we did that.'
Ha megtesszük, két percen belül egy hordányi üvöltő fanatikus lesz a nyomunkban.
EnglishWhen he stood up, his joints creaked like the wind howling over the zinc roof.
Amikor fölkelt, a forgói úgy ropogtak, akár szélrohamtól a bádog háztető.
EnglishAll you'll have to face at Dabour are several thousand howling fanatics.
Dabourban mindössze néhány ezernyi habzó szájú fanatikussal kell szembenézned.
EnglishThe first thing he became aware of was the wind, still howling like a woe-dog.
Elsőnek a szelet érzékelte, amely még mindig bánatos kutyaként üvöltött.
EnglishDerwent was shrieking behind him, and somewhere a dog was howling in human tones.
Kiabálta mögötte Derwent, és valahol egy kutya emberi hangon vonított.
EnglishLee could hear the other engine howling, but the airship was grounded now.
Lee hallotta, amint felbőg a másik motor, de a léghajó immár megfeneklett.
EnglishIn a void of drifting stars, Mystra drew the howling man from her breast.
A sodródó csillagok gyűrűjében Mystra eltolta a bömbölő férfit a melleitől.
EnglishRegan with her head back, cackling demonically, then howling like a wolf.
Regan hátravetette a fejét, és előbb démoni kacaj, aztán farkasüvöltés tört ki belőle.
EnglishHowling in rage and pain, she tried to bring her rocket launcher to bear.
Dühében és fájdalmában üvöltve megpróbálta szeme elé emelni rakétavetője célzógömbjét.
English) Her attention snapped back to the howling masses, the distant... man.
Johanna figyelme újra az üvöltő tömegre, meg arra a távol ülő... emberre terelődött.
EnglishHe increased his pace, and Stark matched it; the savage howling grew fainter in his ears.
Megszaporázta a lépteit, Stark úgyszintén, és egyre halkult mögöttük a vad üvöltözés.
EnglishA huge spiraling gout of sparks and flaming debris rushed up into the howling winter night.
Az üvöltő téli éjszakában hatalmas szikra- és lángoló törmelékörvény emelkedett fel.
EnglishHe was barking with anger and howling with pain, the sounds mixed together.
Dühösen ugatott és vonított a fájdalomtól, a két hang összekeveredett.
EnglishThey rode down to the river, and as they came the wolves ceased their howling and slunk away.
Lelovagoltak a folyóhoz, s ahogy odaértek, a farkasok elhallgattak és eloldalogtak.