« I have done » traduction en hongrois

EN

« I have done » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have done » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « I have done » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI trust that they do not mean that I have done anything to forfeit your confidence?
Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem.
English'Little mother,' it intoned hollowly to Sephrenia, I have done all that I could.'
Kicsi anya szólt Sephreniához síri hangon , mindent megtettem, ami tőlem telt.
EnglishFor I have given you an example, that as I have done to you, so you do also.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.
EnglishWill she live all her life as I have done, with a heart dead inside her body?
Vajon ő is úgy fogja leélni az egész életét, ahogyan én, halott szívvel a testében?
EnglishTrust in me, that I know what I do, that I have done everything right for our family.
Bízzál már benne, hogy tudom, mit teszek, és mindent helyesen tettem a családért!
EnglishI had to make these clarifications, and I have done so at the end of my speech.
Meg kellett tennem ezeket a pontosításokat, mégpedig a felszólalásom végén.
EnglishIt would not be just that I should suffer for what I have done in Thy behalf.
Nem volna igazságos, ha azért szenvednék, amit a Te érdekedben cselekedtem.
EnglishThe crime he committed in childhood is all the bad things I have done.
A gyerekkorában elkövetett bűn mindaz a komiszság, amit életem során elkövettem.
EnglishI have done what I could to aid thee, and this completes the task which I left unfinished.
Minden segítséget megadtam, és ezzel befejeztem minden félbehagyott feladatomat.
EnglishYet I have done so before, and not reached the same conclusion as you did.
Habár már korábban is megtettem és nem jutottam ugyanarra a következtetésre, mint te.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Ezt már számtalanszor megtettem a a "catch-the-eye” eljárás bevezetése óta.
English`Lastly, nothing that I have done to you cannot be easily simulated.
Végül pedig, semmi olyat nem tettem, amit ne végezhetne el ön is könnyűszerrel.
EnglishAnd the evidence is overwhelming that I must proceed as I have done.
Elemi erejű bizonyítékaim vannak rá, hogy úgy kell folytatnom, ahogyan elkezdtem.
EnglishEverything I have done over the past five years has been thanks to Parliament's support.
Minden, amit az elmúlt öt év során elértem, a Parlament támogatásának volt köszönhető.
EnglishBut I have done it only for those who would know more of die world and all its creatures.
Ám csak azoknak tettem, akik többet szeretnének tudni a világról, és teremtményeiről.
EnglishI must tell you what I have seen, what I have suffered, and what I have done.
El kell mondanom neked, mit láttam, mit szenvedtem el, és mit tettem.
EnglishAnd now I must fly to my dear boy to apologize to him for the wrong which I have done him.
És most repülök a fiamhoz, hogy bocsánatot kérjek tőle azért, amit ellene elkövettem.
EnglishWhat we do here tonight is no different than what I have done all my life.
Amit ma éjjel csinálunk, nem különbözik lényegesen attól, amit egész életemben csináltam.
EnglishSo you see, Cephelo will not realize what I have done until he reaches the main caravan.
Látod, Cephelo akkor jön csak rá, mit tettem, amikor utoléri a karavánt.
EnglishCome, and see a man who has told me all things whatsoever I have done.
És majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget.

Autres mots

English
  • I have done