« i m not about » traduction en hongrois

EN

« i m not about » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « i m not about » employé en contexte.

Traductions similaires pour « i m not about » en hongrois

I pronom
Hungarian
not
Hungarian
about adverbe
about préposition

Exemples d'usage pour « i m not about » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI'm not about to let the police put me in a cell, where I'll be an easy target.
Nem engedem, hogy a rendőrök bedugjanak egy cellába, ahol könnyű célponttá válok.
English'Anyway, the thing at The Country Way's not the kind of meeting I'm talking about.
- Mindenesetre az az összejövetel az Országútban nem azonos azzal, amiről beszélek.
EnglishSome force originating in the Buick, I suppose that's what I'm talking about.
Valami erő, amelyet a Buick gerjesztett, azt hiszem, ilyesmiről lehetett szó.
EnglishWhile I'm worrying about a possibly sick man who stood me up, the planet gets worse.
- Amíg egy beteg férfi miatt aggódom, aki lóvá tett, a bolygó tovább pusztul.
EnglishThe good people in Scotland are still improving my voice, and I'm optimistic about it.
A kedves emberek Skóciában még mindig fejlesztik a hangom, és én optimista vagyok.
EnglishThere's a narrow stairway to a third level, but I'm skittish about going up there.
Keskeny lépcső vezet a harmadik szintre, de nem szívesen mennék fel rajta.
EnglishI've got my own things to do, but I'm hanging about here so I can help you.
Megvan a magam dolga, mégis itt lötyögök, csak azért, hogy segíthessek neked.
EnglishBut I'm concerned about this jury because of pressures from the outside.
De azt hiszem, akkora külső nyomással szemben joggal aggódom az esküdtszék miatt.
EnglishWell, Roberta said, I'm not about to discover whether she's a whore or not.
- Én ugyan nem kérdezem ki, kurva-e vagy sem - vetette meg a lábát Roberta.
EnglishI'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
Nemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
EnglishI'm sorry about this, kid, really sorry, but, like I said, it's nice to have you here.
- Sajnálom, kölyök, tényleg sajnálom, de ahogy már említettem, örülök, hogy itt vagy.
EnglishCheck page one forty-six for photos ofkind of thing I'm talking about.
Fogarty leemelt egy vaskos orvosi kézikönyvet a polcról, és átnyújtotta Julie-nak.
EnglishAnd given that hardly anybody uses them these days, I'm not about to.
És mivel manapság kutya se használja, egy efféle döntés nem látszik ésszernek.
EnglishAnyway, I'm not about to risk it, and you shouldn't either, however curious you are.
Akárhogy is, nem akarom megkockáztatni, és neked sem ajánlom, bármilyen kíváncsi is vagy.
EnglishI've seen every gangster movie ever made three times and I know what I'm talking about.
Háromszor láttam az összes gengszterfilmet, úgyhogy tudom, miről beszélek!
EnglishRight now I'm talking about young folks, even if this one is a nigger McCaslin.
Csak a fiatalokról beszélek, s az is igaz, hogy az, akiről szó van, csak egy nigger McCaslin.
EnglishI'm talkin' about pimpin' been since pimpin'... since been pimpin' since been pimpin'.
Szóval futtatunk, mióta apám futtatott, mióta az övé futtatott, mióta az övé futtatott...
EnglishSo, let's have some very few examples to get a sense of what I'm talking about here.
Hadd mutassak néhány példát, hogy érzékeltessem, miről is beszélek.
EnglishThere'll soon be no Farpoint Station, if I'm right about this.
Zorn Groppler, ha nem tévedek, hamarosan nyoma sem marad a Farpoint állomásnak.
EnglishI'm not about to inform her that I am now an employee, same as she.
Nem fogom tájékoztatni, hogy én is pont olyan alkalmazott vagyok, mint ő.

Autres mots

English
  • i m not about