« I thank you very much » traduction en hongrois

EN

« I thank you very much » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I thank you very much » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I thank you very much » en hongrois

I pronom
Hungarian
to thank verbe
you pronom
Hungarian
very adjectif
much substantif
much adverbe
Hungarian

Exemples d'usage pour « I thank you very much » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYour support for our micro-credit initiative is good news, and I thank you very much for this.
Jó hír, hogy önök támogatják mikrohitel kezdeményezésünket, amit nagyon köszönök.
EnglishI thank you very much for a good and constructive debate.
Köszönöm önöknek ezt a jó és konstruktív vitát.
EnglishHe waited until I had told him about it, then said: 'I thank you very much for your interference in my affairs,' and hung up.
Megvárta, amíg kibeszéltem magam, azután azt mondta: Õszintén köszönöm, hogy így beleavatkozik a dolgaimba" és letette a kagylót.
EnglishYes, and I thank you very much.
English. - (SL) I have listened very carefully to the statements made in this debate and I thank you very much for them.
a Tanács soros elnöke. - (SL) Nagyon figyelmesen hallgattam az e vitában elhangzott felszólalásokat és köszönet értük.
English. - Mr President, I was unable to reach Strasbourg and so I thank you very much on behalf of my colleagues who contributed to the debate.
előadó. - Elnök úr, nem jutottam el Strasbourgba, és ezért kollégáim nevében mondok köszönetet, akik részt vettek a vitában.

Autres mots

English
  • I thank you very much