EN immovable
volume_up
{substantif}

volume_up
ingatlan {substantif}
immovable
volume_up
ingatlanvagyon {substantif}

Exemples d'usage pour « immovable » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishasked Poirot, who had sat with an immovable face.
- És ez mikor volt? - kérdezte Poirot, aki végig mozdulatlan arccal ült.
EnglishFor a long time, we in Europe have acted as if we were immovable objects.
Európában hosszú ideig úgy tettünk, mintha mozdíthatatlanok lennénk.
EnglishFor quite two minutes Virginia stood there, immovable, reading those few words over again and again.
Két percig Virginia mozdulatlanul állt és újra meg újra elolvasta azt a néhány szót.
EnglishIt looked as immovable as a mountain, but Cale knew better.
Elmozdíthatatlannak tűnt, mint egy hegy, de Cale tudta, hogy mi az igazság.
EnglishPatton sat immovable in his chair, his plump, hairless hands clasped comfortable across his stomach.
Patton mozdulatlanul ült a székén, kövér szőrtelen kezét kényelmesen a hasára kulcsolta.
EnglishNot scared so much as paralyzed; hung up there immovable on the top of a diminishing, moving mountain.
Nem félt ugyan, de nem bírt megmozdulni: egy összezsugorodó, mozgó hegytetőhöz volt láncolva.
EnglishThe knock was not repeated, the handle stayed immovable.
A kopogás nem ismétlődött meg, a kilincs nem mozdult többet.
EnglishHis armor was more impressive to the eye than it was to the sword-or to immovable stones.
A páncélja inkább csak a szemet nyűgözte le, semmint az ellenséges kardokat... főként nem a kérlelhetetlen kőfalat.
EnglishThe law on immovable property appears to be closely tied to the land, to the place where the property is located.
Az ingatlantulajdon joga szorosan kötődik a tulajdon helyéhez.
English'Immovable rigour' is the watchword from henceforward.
EnglishBattle's wooden face was immovable.
EnglishI am referring, for example, to Hungary's spas, which can cure certain diseases much more effectively and are immovable.
Gondolok például a magyarországi termálfürdőkre, amelyek bizonyos betegségeket sokkal jobban gyógyíthatnak és nem mozdíthatók.
EnglishBy the immovable gods, cried Dorion, it is not pleasure that woman gives to man, but sadness, trouble, and black cares.
A halhatatlan istenekre mondom - felelte Dórion -, a nő nem ad élvezetet a férfinak, hanem csak szomorúságot, zűrzavart és fekete gondokat.
EnglishAfter 1990, it was reorganised and, similarly to other historical churches, it is trying to this day to recover its confiscated immovable property.
'90 után újraszerveződött, mai napig próbálja visszaszerezni elkobzott ingatlanjait, hasonlóan a többi történelmi egyházhoz.
EnglishPlease note that I do not think these resources should be a vehicle for allowing the big parties to turn into immovable hegemonies.
De vigyázat, nem úgy értem, hogy ezeknek az eszközöknek lehetővé kell tenniük a nagy pártok számára, hogy megdönthetetlen uralomra tegyenek szert.
EnglishStupidity had yet to arrive and possibly never would, as stolid sobriety held on, dogged and immovable and indifferent to the seemingly endless cups of wine she drank down.
A bugyutaság is váratott még magára, s kezdte sejteni, hogy nem érheti el soha a makacs józanság tartotta magát, akárhány pohár bort döntött is magába.
EnglishThe huge door at the landing appeared to be immovable, its surface scarred, the iron bindings as sturdy as the day they had been imbedded in the rock.
A pihenőről nyíló, repedésektől szabdalt irdatlan ajtót szinte meg se lehetett mozdítani, a vasalások ugyanolyan erősek voltak, mint azon a napon, amikor beágyazták őket a sziklába.