« impasse » traduction en hongrois

EN

« impasse » en hongrois

volume_up
impasse {substantif}

EN impasse
volume_up
{substantif}

volume_up
zsákutca {substantif}
Hopefully the Lima Summit will also help to overcome the impasse in the negotiations with Mercosur.
Reméljük, hogy a limai csúcsértekezlet segít majd a Mercosur esetében fennálló zsákutca megszüntetésében is.
I ask myself whether we have been concentrating too much on institutions, and whether this is the reason for the current impasse.
Azon gondolkodom, hogy nem összpontosítottunk-e túlságosan az intézményekre, és hogy nem ez-e a jelenlegi zsákutca oka.
impasse (aussi: deadlock, stalemate, logjam, stand-off)
volume_up
holtpont {substantif}
That impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.
A holtpont az előterjesztett ajánlatok közötti ellentmondásból vagy különbségből ered.
impasse (aussi: deadlock, logjam)

Synonymes anglais de « impasse »

impasse

Exemples d'usage pour « impasse » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must, however, acknowledge that after seven years of negotiations we are at an impasse.
El kell azonban ismernünk, hogy hétéves tárgyalások után holtpontra jutottunk.
EnglishIs there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
Így nem marad más hátra, minthogy beletörődjünk a békefolyamat megtorpanásába?
EnglishHowever, what can they do about the political impasse in their home country?
Ugyanakkor mit tehetnek hazájuk politikai patthelyzetével kapcsolatban?
EnglishCleon ended up by commenting on the impasse in the High Council.
- Cleon a megbeszélés végén a Főtanácsban bekövetkezett patthelyzetről be, szélt.
EnglishIt was the Jaff who brought the impasse to an end, seizing hold of Jo-Beth.
A Jaff volt az, aki elmozdította az eseményeket a holtpontról, azáltal, hogy megragadta Jo-Beth-t.
EnglishThis means that relations between the European Union and Russia are still at an impasse.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió és az Oroszország közötti kapcsolatok holtpontra jutottak.
EnglishBy the end of next week, we need to have a road-map that leads us out of this impasse.
A jövő hét végéig meg kell határoznunk azt a menetrendet, amely elmozdít bennünket a holtpontról.
EnglishThe first break in the Cuban missiles impasse was suggested by the KGB rezident in New York.
Az első kiutat a kubai rakétazsákutcából a New York-i KGB-rezidentúra egyik embere javasolta.
EnglishIs it not possible to move beyond this impasse by reforming the WTO?
Nem tudnánk a WTO reformja révén elmozdulni ebből a patthelyzetből?
EnglishFurthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.
Ezenkívül sikerült feloldani a 2011. évi uniós költségvetés jóváhagyásával kapcsolatos patthelyzetet.
EnglishThey both resort to violence, which perpetuates the impasse.
Mindketten erőszakhoz folyamodnak, ami állandósítja a patthelyzetet.
EnglishThe Spratly Islands question, long a point of contention, was at an impasse, with China having the definite edge.
A Spratly-szigetek körüli viszály nyugvópontra jutott, határozottan Kína javára.
EnglishWe will find a way out of this impasse, I am certain of that.
Kiutat fogunk találni ebből a zsákutcából, bizonyos vagyok benne.
EnglishWe have high hopes that the impasse in Greece will be broken.
Erősen bízunk benne, hogy a görögországi patthelyzet megoldódik.
EnglishWe all want the institutional impasse we have faced for almost 10 years to finally come to an end.
Valamennyien azt szeretnénk, ha véget vethetnénk a 10 éve tapasztalható intézményi patthelyzetnek.
EnglishIt is hard to believe this impasse is yet to be resolved.
Nehéz elhinni, hogy ezt a problémát ennyire bonyolult megoldani!
English(PL) Mr President, Commissioner, elections can be a way out of a political crisis or impasse.
(PL) Elnök úr, biztos asszony, a választások kiutat jelenthetnek a politikai válságból vagy patthelyzetből.
English(HU) Mr President, the political life of Albania has been at an impasse since the parliamentary elections in 2009.
(HU) Albániában a 2009-es parlamenti választások óta a politikai élet holtpontra jutott.
EnglishI'm getting tired of this trade impasse, and I'm tired of being lied to.
EnglishThe impasse in the Doha Round will not benefit either the developed countries or the developing countries.
A dohai forduló patthelyzete nem lesz hasznára sem a fejlett országoknak, sem pedig a fejlődőknek.