« to impinge » traduction en hongrois

EN

« to impinge » en hongrois

EN to impinge
volume_up
[impinged|impinged] {verbe}

Exemples d'usage pour « to impinge » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs a result, we agree that the Community should not impinge upon Member States' competence.
Ezért egyetértünk azzal, hogy a Közösség ne avatkozzon be a tagállamok hatáskörébe.
EnglishAt Langley the full import of the catastrophe about to hit the agency had not started to impinge.
Langleyben még nem éreztette hatását a küszöbönálló katasztrófa.
EnglishThe effects of these regulations chiefly impinge on women, and they should be changed as soon as possible.
E szabályozások hatása elsősorban a nőket sújtja, és ezeket a lehető legsürgősebben meg kellene változtatni.
EnglishIn addition, the precautionary measures envisaged in the draft directive impinge on every aspect of the law as it relates to agriculture.
Ezen túlmenően az irányelv-tervezetben előirányzott óvintézkedések sértik a jog minden, mezőgazdaságoz kapcsolódó aspektusát.
EnglishThe proposed depth limit is a reasonable choice, as it does not impinge on current EU fleet activities, which are much shallower.
A javasolt mélységi korlátozás ésszerű választás, hiszen nem befolyásolja az uniós flotta jelenlegi tevékenységét, amely jóval kisebb mélységben folyik.
EnglishAvailable slack in the system is almost exhausted and delays may start to impinge upon the critical path for the whole decommissioning plan, with a commensurate increase in cost.
A rendszerben meglévő ráhagyások nagyjából elfogytak, és a késedelmek kezdik veszélyeztetni a teljes leszerelési tervet, arányosan növelve a költségeket.
EnglishAnd every group chooses, between them, three different kinds of project to make this a better world, recognizing that all these different problems are interconnected and impinge on each other.
Minden egyes csoport három különböző projektet választ, mellyel szebbé tehetik a világot, felismerve azt, hogy a különböző problémák mind összefüggnek, és hatással vannak egymásra.