« in a better position » traduction en hongrois

EN

« in a better position » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « in a better position » employé en contexte.

Traductions similaires pour « in a better position » en hongrois

in préposition
a article
a-
Hungarian
well substantif
well adjectif
well adverbe
well conjonction
Hungarian
position substantif

Exemples d'usage pour « in a better position » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is essential to ensure a better position for these films in third-country markets.
Fontos, hogy jobb pozíciót biztosítsunk számukra a harmadik országok piacain.
EnglishOne year on, Commissioner, are we in a better position to deal with this problem?
Egy év elteltével, biztos úr, most jobb helyzetben vagyunk-e e probléma megoldása tekintetében?
EnglishThen we would be stronger and in a better position to help others.
Akkor erősebbek lennénk és jobb helyzetben is lennénk ahhoz, hogy másoknak segítsünk.
EnglishSeveral Member States have dealt advantageously with this and are now in a better position.
Számos tagállam előnyére fordította ezt, és most jobb helyzetben van.
EnglishIt also puts us in a better position to criticise the other institutions.
Ennek következtében hitelesebbek vagyunk, ha más intézményekkel szemben fogalmazunk meg kritikát.
EnglishI think, you know, that I could get you a better position than the one you have here.
Gondolom tudja, hogy jobb állást is tudok szerezni magának.
EnglishWe are in a better position to forestall that than--- You really think so?
Ha nyíltan fenyegetnék Tajvant, csírájában fojthatnánk el...
EnglishIf it were, we would be in a far better position and could look future generations in the eye.
Ha ez sikerülne, sokkal jobb pozícióban lennénk, és bátran nézhetnénk a jövendő generációk szemébe.
EnglishAnd Sejanus was clearly in a much better position than Livia had been for carrying their plans through.
És Sejanus kétségkívül előnyösebb helyzetben van tervei keresztülvitelére, mint amilyenben Livia volt.
EnglishIf you'll tell me, I'll be in a better position to help him.
EnglishFirstly, the EU will be in a better position to manage natural disasters effectively and flexibly.
Az Európai Unió először is jobb helyzetben lesz, hogy hatékonyan és rugalmasan tudja kezelni a természeti katasztrófákat.
EnglishThus, this whole issue is also an opportunity for agriculture to put itself in a better position for the future.
Így ez az egész kérdés arra is lehetőséget kínál, hogy a mezőgazdaság jobb helyzetbe hozza magát a jövőre nézve.
EnglishAt the same time, those countries that are now in a better position should show solidarity with those countries as well.
Ugyanakkor a jelenleg jobb helyzetben levő országok pedig mutassanak szolidaritást ezekkel az országokkal szemben.
EnglishIn this way we will certainly be in a better position to respond to the challenges that cohesion policy also faces.
Ezáltal bizonyára jobb helyzetbe kerülünk, hogy a válaszolhassunk azon kihívásokra, amelyek a kohéziós politikát is érintik.
EnglishI feel that the Commission is certainly in a better position than the Council to give you the clarification you want.
Azt hiszem, a Bizottság a Tanácsnál minden bizonnyal kedvezőbb helyzetben van, hogy a kívánt felvilágosítást megadja Önnek.
EnglishThere are some areas which are in a better position according to the classification of the Court of Auditors, for example external aid.
A Számvevőszék besorolása szerint van néhány jobb helyzetben lévő terület, ilyen például a külső támogatás.
EnglishThe Commission as the negotiator for the agreement will certainly be in a better position to update you on the process.
A Bizottság - mint a megállapodás érdekében tárgyaló fél - minden bizonnyal teljesebb tájékoztatást tud nyújtani a folyamatról.
EnglishAfter this plan, we will all be in a better position, and also we will get the opportunity to put our own political will into operation.
A tervet követően mindannyian jobb helyzetben leszünk, és lehetőségünk lesz saját politikai akaratunkat érvényesítésére is.
EnglishI am in a better position.
EnglishToday we are going to put them in a better position, because the Finance Ministers will now be obliged to take statistics on energy much more seriously.
Most jobb helyzetbe kerülnek, mert a pénzügyminisztereket kötelezzük, hogy az energiastatisztikát sokkal komolyabban vegyék.

Autres mots

English
  • in a better position