« to incite » traduction en hongrois

EN

« to incite » en hongrois

EN to incite
volume_up
[incited|incited] {verbe}

Exemples d'usage pour « to incite » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI saw images, memories, moments, the stuff that can incite souls to action and creation.
Képeket, emlékeket, perceket láttam, mindazt, ami cselekvésre ösztökélheti a lelket.
EnglishHowever, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
Nem szabad azonban hisztérikusnak lennünk és indokolatlan pánikot keltenünk.
EnglishHow could a creature shimmer with such beauty yet incite such... what was it, revulsion?
Hogyan kelthet ily tündöklő szépségű teremtmény... mit is, undort?
EnglishAnd I had a year in prison to incite my fists to smash that white, unhealthy face.
A börtönben töltött esztendő eléggé felingerelte az öklömet ahhoz, hogy betörjem azt a sápadt, beteges képét.
EnglishYou would incite the crew to disobey the legal ship's master?
Képes lenne fellázítani a legénységet, hogy ne engedelmeskedjenek a törvény szerinti parancsnoknak?
EnglishConspiracy to incite terrorism, conspiracy to traffic in illegal drugs.
- Terrorakciók szervezése, kábítószer-csempészet.
EnglishThe distress of the Sahrawi people should in no way be exploited to incite further acts of violence.
A szaharai lakosság kiszolgáltatott helyzete semmilyen körülmények között nem adhat tápot újabb erőszakos cselekményeknek.
EnglishHow will you incite these champions?
És hogyan csábítod magad mellé ezeket a bajnokokat?
EnglishWhat danger could he bring to me, I thought, even if he meant to do it, for whom would he Incite against me and on what charge?
Miféle bajt hozhatna rám, még ha ez is lenne a szándéka, hiszen kivel foghatna össze ellenem, és milyen címen?
EnglishOf course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Természetesen meg akarjuk védeni a gyermekeinket az olyan hirdetésektől, amelyek egyebek között erőszakra és szexizmusra buzdítanak.
EnglishThey have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
Kötelességük kivizsgálni a rasszista támadásokat, és meg kell büntetniük azokat, akik az ilyen támadásokra bujtogatnak vagy azokat elkövetik.
EnglishCasmir had instructed Torqual to incite the barons one against the other, using ambush, false clues, rumours and deceit.
Casmir azt a parancsot adta Torqualnak, hogy a bárókat ugrassza egymás torkának, hamis vádaskodások, szóbeszédek és árulás segítségével.
EnglishThere should be restrictions on those who incite violence, but criticism that falls short of that should be free from interference from the criminal law.
Az erőszakra uszítást korlátozni kell, ám az uszítást nem tartalmazó bírálatba a büntetőjognak nem szabad beavatkoznia.
EnglishBy helping incite the so-called revolt, you helped discredit the whole concept of mechanical helpers and servants.
Azzal, hogy segített felszítani azt az úgynevezett lázadást, ön segédkezet nyújtott azoknak, akik el akarták vetni a mechanikus szolgák használatának koncepcióját.
EnglishThese sayings were noised abroad through all that quarter of the city, and the masters feared that Ahmes might incite the slaves to revolt.
Ezek a szavak nem maradtak titokban; hírük ment a külvárosokban, és az emberek attól tartottak, hogy Ahmesz lázadásra ingerli a rabszolgákat.
EnglishBut to generalise and incite aggressive, negative feelings against all of them, including through false media reports, is not acceptable.
De az nem elfogadható, hogy általánosítsanak, és valamennyiük ellen agresszív, negatív érzéseket gerjesszenek, többek között hamis médiajelentésekkel.
EnglishTerrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
A terroristacsoportokat ki kell tiltani, és fel kell lépni azokkal szemben, akik erőszakot követnek el, terrorizmusra bujtogatnak vagy segítenek a terroristáknak.
EnglishIt is not perfect, of course, but at least it pays attention to the problem of Islamists who incite to violence and call Muslims to jihad.
A jelentés természetesen nem tökéletes, de legalább figyelmet szentel az iszlamisták problémájának, akik erőszak elkövetésére izgatnak, és a muzulmánokat dzsihádra szólítják fel.
EnglishI hope that the European Parliament will reaffirm its refusal of the principle of collective responsibility, which is used to incite hatred and violence in the heart of Europe.
Remélem, hogy az Európai Parlament újból megerősíti, hogy elutasítja a kollektív felelősség elvét, ami gyűlöletet és erőszakot szított Európa szívében.
EnglishAt the end of December they imprisoned the human rights activist and cyber dissident Hu Jia on the charge that he had used the Internet to incite subversion of State power.
December végén bebörtönözték Hu Jia emberi jogi aktivistát és internetes másként gondolkodót arra hivatkozva, hogy az Internettel próbált az államhatalom megtörésére izgatni.