« influence » traduction en hongrois

EN

« influence » en hongrois

volume_up
influence {substantif}

EN influence
volume_up
{substantif}

influence (aussi: ascendancy, hold, impact, inflow)
volume_up
befolyás {substantif}
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
Ezen túlmenően a bírói kar továbbra is gyenge és politikai befolyás alatt áll.
He would admit a droit de regard in zones of influence for Russia.
Ő betekintési jogot engedne Oroszországnak a befolyás alatti zónákban.
The European Union must take action to reduce this influence.
Az Európai Uniónak lépnie kell ezen befolyás csökkentése érdekében.
influence (aussi: action, effect, impact, impingement)
volume_up
hatás {substantif}
An outside influence altered my programming in subtle ways, Lodovik said.
- Egy bizonyos külső hatás megváltoztatta a programjaimat - felelte Lodovik.
An influence which is significantly greater than in other regions.
Olyan hatás, ami jelentősen meghaladja a más térségekre gyakorolt hatást.
Lady Desdea alluded to the possibility of an alien influence.
- Lady Desdea felvetette az idegen hatás lehetőségét.

Synonymes anglais de « influence »

influence

Exemples d'usage pour « influence » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThus, I have no opportunity to influence our Sires opinion, nor would I wish to.
Vagyis nem áll módomban befolyásolni urunk döntéseit még ha akarnám, sem tehetném!
EnglishParliament exercises influence over other European institutions in several ways.
A Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
EnglishMr President, obviously we have limited influence on the situation in Lebanon.
Elnök úr! Nyilvánvaló, hogy korlátozott hatást gyakorlunk a libanoni helyzetre.
EnglishI am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
Itt a domainnevekre, az ikonra és az erre gyakorolt amerikai hatásra gondolok.
EnglishThe global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
A globális pénzügyi válság tulajdonképpen megteremti a befolyásolás lehetőségeit.
EnglishAt least the direction in which those ten factors influence technology seems clear.
Világosnak tűnik, hogy ez a tíz tényező milyen irányba mozdítja a technológiát.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Ha nem vagyunk jelen, akkor nem számít a véleményünk, akkor nem bírunk befolyással.
EnglishBecause we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
Mivel politikai befolyással rendelkezünk, igenis ott kell megépítenünk a vezetéket.
EnglishHe said something else too, namely that what is being done will have no influence.
Ulmer úr még mást is mondott: azt, hogy nem lesz hatása annak, amit csinálunk.
EnglishThe scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
A minősítéseket befolyásoló összeférhetetlenségek körét határozottan kell kezelni.
EnglishI think that is the only way that we can actually have a small influence on China.
Azt hiszem, csak így érhetjük el akár a legapróbb változást is Kína hozzáállásában.
EnglishTherefore, it is important that Parliament has an influence on future processes.
Ezért fontos, hogy a Parlamentnek hatása legyen a jövőbeni folyamatokra is.
EnglishThis priest has a good deal of influence, however illusory that influence may be.
A papnak jó kapcsolatai vannak, bármennyire illuzórikus legyen is a hatalma.
EnglishIn today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
A mai világban a tömegtájékoztatás hatalmas, egyre növekvő befolyással bír.
EnglishThe failure of one Member State to act may have a direct influence on other States.
Egy tagállam cselekvésképtelensége közvetlen hatással lehet más tagállamokra.
EnglishSo did her religion And I think she had some influence on Carlotta, little as she was.
Azt hiszem, Katherine-nek Carlottára is volt némi befolyása, ha mégoly kevés is.
English'By means of influence in high places - meaning Lord Caterham - I dare say I could.
Caterham lordot értem ez alatt... van valamelyes befolyásom, azt hiszem, hogy igen.
EnglishYou are much mistaken if you expect to influence me by such a paltry attack as this.
- Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy ilyen hitvány támadással befolyásolsz engem.
EnglishThese measures do, of course, have a fundamental influence on the number of donors.
Ezek az intézkedések természetesen jelentősen befolyásolják a donorok számát.
EnglishIn essence, we are saying that a lobbyist is anyone who wants to influence us.
Lényegében azt mondjuk, hogy lobbista mindenki, aki befolyásolni szeretne bennünket.