EN intercept
volume_up
{substantif}

intercept (aussi: capture, interception, catch, capturing)
volume_up
elfogás {substantif}
Elfogás négy... három... kettő... egy...
intercept
intercept
intercept
volume_up
metszék {substantif}
intercept
intercept

Synonymes anglais de « intercept »

intercept

Exemples d'usage pour « intercept » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBlevin makes radio contact with the KA-6 tanker, and they maneuver to intercept.
Blevin rádiókapcsolatba lép az üzemanyagtól tővel, a két gép keresztező pályára áll.
EnglishThe idea is to intercept at a range of two hundred miles, Greg­ory explained.
A cél az, hogy kétszáz mérföld távolságban csípjük el magyarázta Gregory.
EnglishTurn left heading two-niner-five and descend to three thousand meters to intercept.
Forduljon balra, irány kettő-kilenc-öt, és ereszkedjen háromezer méterre.
EnglishA dark figure burst up from behind the lounge and sprinted to intercept him.
Egy sötét sziluett ugrott ki az egyik karszék mögül és indult utána futva.
EnglishShe's probably going back to Langley to finish the job, and if she's not, I'll intercept her.
Layla biztosan visszamegy Langley-be, hogy befejezze a melót, akkor elkaphatnám.
EnglishIf he won't get in touch with you, if he's afraid the mole will intercept his message.
Ha egyszer nem hajlandó keresni magát, mert attól fél, hogy a tégla elcsípi az üzenetét?
EnglishAnd the second operation, the one linked to the intercept in Glasgow?
És a második művelet, amely a glasgow-i fogással van kapcsolatban? kérdezte Sir Bernard.
EnglishThe other drone fired at it again, zooming towards it on an intercept course.
A másik drón úthengerként közeledett felé, és egyfolytában tüzelt.
EnglishThe Rebels were believed to be moving north; I was to take my forces and intercept them.
A Birodalom gondoskodni akart róla, hogy itt többet senki se adjon menedéket a lázadóknak.
EnglishFire control reports fully operational, good track on all inbounds, intercept confidence is high.
Lőirányítás teljesen működőképes, minden rakétát befogtunk, találati esély magas.
EnglishHe told his mail-intercept people the same, and put his phone-tap team on full alert.
Ugyanezt mondta a postát és a telefont ellenőrző embereinek is.
EnglishBy a terrible effort a tentacle stopped its mad thrashing and jerked up to intercept them.
Egy csáp hatalmas erőfeszítéssel lendült, hogy feltartóztassa őket.
EnglishThe fighter-intercept exercise area was still over eighty miles away, Houser thought.
A harcászati repülőgép - elfogó hadgyakorlat színtere még nyolcvan mérfölddel odébb van, gondolta.
EnglishYou know, I think I'm ping to regret that I destroyed the intercept.
Tudod, kezdem sajnálni, hogy megsemmisítettem az elfogott anyagokat.
EnglishA scattering of Black Watch burst through to intercept them, pikes lowered.
A Fekete Õrség maroknyi dárdása futva próbálta útjukat állni.
EnglishThat left one Navy fighter whose radar-intercept officer ejected safely, though the pilot did not.
A negyedik repülő radarelfogó tisztjének sikerült katapultálnia, de a pilótájának nem.
EnglishNoonan heard .that and went off to his radio-intercept equipment.
Noonan meghallotta, és azonnal a rádiólehallgató berendezéséhez ment.
EnglishSoviet intentions are unknown but we expect them to search, intercept and destroy.
A szovjetek szándékait nem ismerjük, de feltételezhetjük, hogy keresik, követik és megsemmisítik a gépet.
EnglishConnor sent me to intercept, and they blew the whole place.
Connor engem küldött, hogy elkapjam, és felrobbantották az egész épületet.
EnglishAs for reputations, you two were hired to intercept that package...
Ha már a jó hírnévnél tartunk, kettejüket azért bérelték fel, hogy elcsípjék azt a csomagot...