« interpreting » traduction en hongrois

EN

« interpreting » en hongrois

EN

interpreting {substantif}

volume_up
interpreting (aussi: rendering, rendition)
(GA) I am most annoyed that interpreting is not available!
(GA) Nagyon bosszús vagyok, hogy a tolmácsolás nem áll rendelkezésre!
I am very unhappy that there was no interpreting here.
Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy nem volt tolmácsolás.
Currently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
Jelenleg az olyan alapvető szolgáltatásokat is megtagadják tőlük, mint a tolmácsolás vagy a jogi képviselet.

Synonymes anglais de « interpreting »

interpreting

Exemples d'usage pour « interpreting » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.
Rendkívül sajnálatosnak tartanám, ha nem tolmácsolnák azt, amit ma el kívánok mondani.
EnglishThis concerns areas such as the interpreting service and also legal advice.
Ezek olyan területekhez kötődnek, mint a tolmácsszolgáltatás, valamint a jogi tanácsadás.
EnglishThere can be no policy of secrecy in applying and interpreting the law.
A jogalkalmazásban és -értelmezésben nincs helye titoktartási politikának.
EnglishShe tried to ignore the idiot voice, and concentrate on interpreting the wind.
Megpróbált nem figyelni erre az ostoba hangra, és arra koncentrált, hogy megértse a szél szavát.
English. - (HU) There are many ways of interpreting the Irish referendum.
írásban. - (HU) Az ír népszavazást többféleképpen értékelhetjük.
EnglishAs with translating we also need to increase the flexibility of interpreting services.
A fordításhoz hasonlóan a tolmácsolási szolgálataink esetében is növelnünk kell a rugalmasságot.
EnglishI do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Nem tudom, hogy ez csak tolmácsolási hiba volt vagy a biztos úr tévedett-e.
EnglishIndicators are a concise way of interpreting a given phenomenon.
A mutatók tömör formában képesek egy adott jelenség értelmezésére.
EnglishThat is why we want politicians and not lawyers interpreting this.
Ezért szeretnénk, hogy ezt politikusok, ne ügyvédek értelmezzék.
EnglishPiggy knelt by him, one hand on the great shell, listening and interpreting to the assembly.
Röfi melléje térdelt, egyik kezével a nagy kagylón, meghallgatta, majd továbbadta, amit a gyerek motyogott.
EnglishWas that because he was interpreting Mr Gray's behavior in terms which he, Jonesy, understood?
Vajon azért, mert olyan kifejezésekkel értelmezi Mr. Szürke viselkedését, amelyeket ő, Jonesy képes felfogni?
EnglishWhich side is interpreting the 2002 agreement correctly?
Melyik oldal értelmezi helyesen a 2002-es megállapodást?
EnglishWhat is needed is advice, probably interpreting, lower costs and a balanced sharing of the burdens.
Tanácsadásra, talán a tolmácsolásra, alacsonyabb költségekre és terhek kiegyensúlyozott viselésére van szükség.
EnglishI can help you with interpreting our laws-quietly, of course, he added, seizing at that particular straw.
Én segíthetek a törvényeink értelmezésében Természetesen bizalmasan tette hozzá e baráti szalmaszálba kapaszkodva.
EnglishKDVI had trouble interpreting your DVI file.
EnglishAs Komarov spoke no English, it was his PR aide who sat by his side, both guiding the interview and interpreting.
Mivel nem beszélt angolul, Kuznyecov, a sajtófőnök tolmácsolt, egyszerre irányítva és kommentálva a be-szélgetést.
EnglishReading palms, reading tea leaves, interpreting Tarot cards, casting horoscopes Jilly wanted nothing to do with any of that.
A tenyérjóslás, tealevelekből való jóslás, a tarot kártyák, és a horoszkóp egyáltalán nem érdekelték Jillyt.
EnglishSo I think it was an interpreting error.
EnglishThere are two ways of interpreting Paragraph 26.
EnglishKDVI had trouble interpreting your DVI file.