« interrogator » traduction en hongrois

EN

« interrogator » en hongrois

EN

interrogator {substantif}

volume_up
interrogator (aussi: questioner)
The interrogator in the front nodded casually and said, Want to talk?
Az első ülésen helyet foglaló vallató könnyedén bólintott, és odavetette.
The interrogator had a couple of short supplementary questions and then he seemed satisfied.
A vallató föltett még néhány rövid kiegészítő kérdést, aztán elégedettnek látszott.
When he had finished, the interrogator said, The diamonds.
Amikor befejezte, a vallató megkérdezte:
interrogator (aussi: questioner)
But a good interrogator can also soften a subject... you know, uh, knock them off-balance, make them vulnerable.
De a jó kérdező képes finomítani a tárgyat... kibillenteni az egyensúlyából, sebezhetővé tenni az alanyt.
interrogator (aussi: questioning)
interrogator
Jesus, what an interrogator she would have made with her gentle smile and quiet motherly voice.
Jézusom, micsoda kihallgató lehetett volna belőle ezzel a kedves mosolyával és nyugodt, anyáskodó hangjával!
Before he left the service, he was the best interrogator I had ever seen.
Mielőtt leszerelt, a legjobb kihallgató volt, akit ismertem.
The interrogators would have known he would never have been given such an address unless he had agreed to work for the CIA.
A kihallgató-tisztek előtt nyilvánvaló lett volna, hogy ha nem fogadja el a CIA ajánlatát, soha nem kap tőlük ilyen címet.
interrogator (aussi: interviewer)
interrogator (aussi: examiner)

Synonymes anglais de « interrogator »

interrogator
English

Exemples d'usage pour « interrogator » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere was another level to this, something that the interrogator didn't have yet.
Csak a hozzá nem értő számára érthetetlen, persze csak ezen a szinten.
EnglishThe interrogator watched closely for a reaction, but got nothing.
A vizsgálótiszt meredt szemmel figyelte, de nem látott semmi rendkívülit a nőn.
EnglishAlready the interrogator knew that this one would be easy.
Most már a kihallgatótiszt is tudta, hogy milyen könnyűnek ígérkezik az egész.
EnglishThe guards took Filitov away, still looking back at the interrogator, more surprised than anything else.
Az őrök elvezették Filitovot, aki egyre csak visszafelé tekingetett kihallgatójára.
EnglishBut a sweet smell was in the car, a scent much like the one I'd recognized on my interrogator.
Ennek ellenére kellemes illat áradt szét a jármű belsejében.
EnglishHe looked up, narrowing his eyes to improve his vision of the street, but he could not see his interrogator.
Felemelte a fejét, és összehúzta a szemét, hogy megláthassa a kérdezőt.
EnglishThe interrogator hadn't heard that detail before, but he immediately deemed it the truth.
A vizsgálótiszt ezt a részletet még eddig nem hallotta, de magában rögtön eldöntötte, hogy feltehetőleg igaz.
EnglishThe interrogator fished out a pack and shook one loose on the table.
A kihallgatótiszt előhalászott zsebéből egy pakli, cigarettát, és odadobott belőle egy szálat az asztalra.
EnglishHe broke, the interrogator said confidently.
De megtört, ez a lényeg válaszolta nagy önbizalommal a vizsgálótiszt.
EnglishThe drug repressed inhibitions, allowing an interrogator to obtain information from an unwilling subject.
A szer elnyomta a gátlásokat, ezáltal a legmakacsabbul hallgató delikvenst is könnyen vallomásra lehetett bírni.
EnglishBoth the investigator and the interrogator knew a sea-soned counterintelligence officer would be the hardest to crack.
Mind a nyomozó, mind a kihallgatótiszt tudta, hogy legnehezebb egy tapasztalt elhárítót lekapcsolni.
EnglishShe watched her interrogator closely for a reaction.
Közben figyelmesen ügyelt kihallgatója reakcióira.
EnglishThis Alima was brought in by Lord Vader as an interrogator.
EnglishSighing, the thief turned to his interrogator.
EnglishThe interrogator's face was sad.
EnglishThe interrogator saw that he'd won.
EnglishThe interrogator nodded agreement.
EnglishHe actually believed his interrogator, and by later afternoon he'd taken the chalk that he used and made the proper mark in the proper place.
Végül is hitt a vizsgálótisztnek, és késő délután a megbeszélt helyen meg tudta tenni a megfelelő jelölést.
EnglishBehind the thick lenses of his horn-rimmed glasses, his eyes were as large as those of a persistent interrogator in a dream of inquisition.
Szarukeretes szemüvegének vastag lencséi felnagyították a szemét - úgy nézett ki, mint egy álombéli inkvizítor.
EnglishBut somehow that seemed a little too subtle for people who owned interrogator droids and normally had no compunction about using them.
Ámbár ez egy kicsit túl finom módszer olyanok részéről, akiknek vallatódroidjaik vannak, és nem is haboznak használni őket.