« it's all one » traduction en hongrois

EN

« it's all one » en hongrois

HU

EN it's all one
volume_up

Traductions similaires pour « it's all one » en hongrois

it substantif
Hungarian
all adjectif
all adverbe
one substantif
one numéral
Hungarian

Exemples d'usage pour « it's all one » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAfter all, one is never quite alone; there are always friends, lovers, relatives.
Hiszen ritkán maradunk teljesen egyedül, mindig akadnak barátok, szeretők, rokonok.
EnglishWhen we are all one hour clear, the police can take the house and the Greeks.
Egy órával azután, hogy mi elmentünk, a rendőrség rátörhet a házra és a görögökre.
EnglishMaybe they were all one single plant or animal; we never did see a head or a tail.
Talán egyetlen növény vagy állat volt; sehol nem láttuk a fejét vagy farkát.
EnglishThe focus of all-one might say, the inspirational node-is the altar, declared Father Umphred.
- Az egésznek a középpontja és a lényege az oltár - jelentette ki Umphred atya.
English'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
Az Egyesült Nemzetek egyik alapköve végül is az "Egy állam, egy szavazat”.
EnglishThe handle and guard were lightweight plastic and seemed all one piece.
A nyele és a tokja pehelykönnyű műanyagból készült, és egy darabból valónak látszott.
EnglishMap-ping all one hundred thousand human genes and detailing the DNA alphabet of each.
- A százezer emberi gén feltérképezése és részletes DNS vizsgálata...
EnglishFor all the Gods are one God, and we are all One, who serve the One.
Mert minden Isten egyetlen Isten, s Egyek vagyunk mi is mind, akik az Egyet szolgáljuk.
EnglishIt is contrary to all—to all one's ordered expectation of life!
Hiszen ellenkezik mindennel... mindennel, amit az ember szépen, gondosan eltervez magának!
EnglishBig business, big government, and big media - all one beast now, united to exploit the rest of us.
- Üzlet, kormány, média - a három szörny egyesült, hogy kizsigereljen minket?
EnglishIt was outrageous to keep the lady of the house from what was, after all, one of her proper duties.
Fölháborító, hogy meg kell akadályoznia a ház úrnőjét a kötelessége teljesítésében.
EnglishWith the weather this bad, though, the commander of the post may have pulled in all one-man sentries.
De hogy ilyen rossz az idő, a parancsnok esetleg visszavonta a magányos posztokat.
EnglishAnd then perhaps getting a job and after all one isn't strong enough.
Aztán egyszer, talán mégis kap egy állást, de hiába, nem elég erős.
EnglishFact or fancy, it is all one; I am indifferent to your whims.
Tények vagy kitalálás, egyre megy; egyáltalán nem érdekelnek a hóbortjaid.
EnglishMonk hit him four times in all, one for each of his lost agents.
Monk összesen négyszer ütötte meg, minden egyes szállítójáért egyszer.
EnglishThe boys kneel beneath the maple, and suddenly they are all one.
A fiúk térdelnek a juharfa alatt, és hirtelen egyek lesznek.
EnglishCorbell found half a dozen garments in it, all one-piece long-sleeved garments with lots of pockets.
Corbell vagy féltucatnyi ruhát talált benne, mindegyik egybeszabott hosszú ujjú darab, sok zsebbel.
EnglishThere's only one ocean on We Made It, and it's all one storm.
Csak egy óceán van a Kezünk Munkáján, az is mindig viharos.
EnglishThe Netherlands is, after all, one of the founder members of the EU.
EnglishShe called them dirty pillows, as if it was all one word.
Úgy nevezte, rohadtalmák, mintha nem létezne rá más szó.