« its cost » traduction en hongrois

EN

« its cost » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « its cost » employé en contexte.

Traductions similaires pour « its cost » en hongrois

it substantif
Hungarian
cost substantif
Hungarian
to cost verbe

Exemples d'usage pour « its cost » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMoreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Emellett a fordítás díjmentes volna - e költségtérítés biztosítana rá fedezetet.
EnglishThis distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.
Ez torzítja a piacot, de azt is jelzi, hogy a piacnak is megvannak a szociális költségei.
EnglishWe demand that transport should bear its environmental cost.
Követeljük, hogy a szállítás saját maga viselje a környezetvédelmi költségeket.
EnglishHow much does this Parliament cost, and can it justify its cost?
Mennyi ennek a Parlament költsége, és indokolt-e az?
EnglishIts cost has doubled since 2005, its price fluctuates constantly and it is linked to high CO2 emissions.
A költségei 2005 óta megkétszereződtek, az ára folyamatosan ingadozik és magas CO2-kibocsátással jár.
EnglishIf this is a trick, its going to cost your beaches a deposit of one hundred thousand tons of crude oil, snapped Drake.
Ha átverés, akkor a tengerpartjukat százezer tonna nyersolaj fogja borítani csattant fel Drake.
EnglishThe agreement sets out financial contributions to the Union to cover the cost of its participation.
A megállapodás rögzíti, hogy Horvátország pénzügyileg hozzá fog járulni részvétele költségeinek uniós fedezetéhez.
EnglishBut the measure of its cost had not yet been taken.
EnglishAlthough its low cost makes nuclear energy attractive, the safety of employees and civilians must come first.
Noha alacsony költségei vonzóvá teszik az atomenergiát, a munkavállalók és a polgárok biztonsága mindenekelőtt való.
EnglishIn its quest for cost-efficiency, the Navy mainly used civilian security officers - 'rentacops' - at its bases.
Azokon a helyeken viszont, ahol nukleáris fegyverek is előfordultak, tengerészgyalogosok teljesítettek őrszolgálatot.
EnglishEurope must not stand with Al Gore as a proponent of the idea of global warming at the cost of its own businesses.
Európa nem állhat Al Gore mellé mint a globális felmelegedés kérdéskörének szószólója a saját gazdasági érdekei árán.
EnglishSome want to see it financed out of the EU's budget; others entirely reject Galileo on account of its huge cost.
Egyesek azt szeretnék, ha azt az EU költségvetése finanszírozná, mások teljesen elutasítják a Galileót óriási költségei miatt.
EnglishThere was an intercom, but it was a flat vidphone, three hundred years old, restored at perhaps a hundred times its original cost.
Volt kaputelefon is, egy síkképernyős videofon, háromszáz éves, az eredeti árának kábé százszorosáért restaurálva.
EnglishThe success of GDP is due, to a large extent, to its simplicity at the cost, therefore, of the completeness of the results attained.
A GDP sikerének kulcsa nagymértékben annak egyszerűségében rejlik, a kapott eredmények kimerítő jellegének rovására.
EnglishWhat of its cost?
EnglishI am genuinely delighted that this will allow a reduction in air transport's environmental impact, of course, and in its cost to the consumer.
Őszintén örülök annak, hogy ez lehetővé teszi majd a légi közlekedés környezeti hatásának enyhítését és az utasok által megfizetendő költségének csökkentését.
EnglishWar as a clash of wills, a contest indifferent to its cost, seeking to discover who will blink first - and not caring either way.
A háború mint két ellentétes akarat egymásnak feszülése, egy verseny, melyben nem számít, milyen magas a tét, csak az, hogy ki pislog először s mindez érzelmektől mentesen.
EnglishHe was in the secret of the famous scarcity of grain, and laid the foundation of his fortune in those days by selling flour for ten times its cost.
Belelátott a hírhedt kenyérínség titkába, és azzal kezdett vagyonoskodni, hogy abban az időben tízszer annyiért adott el lisztet, mint amennyibe neki került.
EnglishMadam President, we live in challenging economic times and many small businesses feel burdened with EU red tape and its associated cost.
Tisztelt elnök asszony! Gazdasági szempontból erőt próbáló időket élünk, és számos kisvállalkozás érzi úgy, hogy az uniós bürokrácia és az azzal járó költség terhet ró rá.
EnglishBetter laws increase the benefits derived from modern and effective legislation whilst simultaneously reducing the cost of its implementation to a minimum.
A jobb jogszabályok fokozzák a modern és hatékony jogalkotásból származó előnyöket és közben a minimálisra csökkentik a jogalkalmazáshoz kötődő kiadásokat.

Autres mots

English
  • its cost