« jaw » traduction en hongrois

EN

« jaw » en hongrois

volume_up
jaw {substantif}

EN jaw
volume_up
{substantif}

1. argot

jaw
volume_up
visszapofázás {substantif}
jaw
volume_up
szövegelés {substantif}

2. autre

jaw (aussi: cheek, chop, clip, jib)
volume_up
pofa {substantif}
He heard a wild hiss, then a jaw snapped down over his left shoulder.
Vad sziszegést hallott, aztán egy pofa ért bal vállához.
Jaws drew away, then snapped home once again, this time round his neck.
A pofa elhátrált, majd ismét megjelent, de ezúttal a nyaka körül.
jaw (aussi: clip, dog)
volume_up
befogópofa {substantif}

3. Anatomie

jaw (aussi: mandible, jaws)
volume_up
állkapocs {substantif}
Our only means of restraining him is via a top jaw rope, Get her with a top jaw rope!
Egyetlen eszközünk, amivel megfékezhetjük, egy felső állkapocs-kötél.
The lower jaw settled and a thread of drool slipped down from the gaping mouth.
Az alsó állkapocs elmozdult, a tátott szájból nyál csordult elő.
A man's jaw, giving force and shape to the lustrous close-cropped beard.
Férfias állkapocs, ami erőt és formát ad a rövidre nyírt, fényes szakállnak.

Exemples d'usage pour « jaw » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishThe ache, however, continued in her jaw, creeping around to the base of her skull.
A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában, átterjedve a koponyaalapra is.
EnglishIt lands on his jaw and stuns him just long enough for me to lack him in the crotch.
Talál, s ez annyira meglepi, hogy marad elegendő időm arra, hogy ágyékon rúgjam.
EnglishNow he was an old man in all his parts, his jaw trembling, his eyes tearing.
Most csakugyan vénember volt minden ízében, reszkető állával, könnyező szemével.
EnglishHe rubbed his eyes and yawned so deeply she heard little cracking noises in his jaw.
A fiú megdörgölte a szemét, és akkorát ásított, hogy az állkapcája ropogott belé.
EnglishWithout that warning, Macmillan had walked into the scandal, leading with his jaw.
Minthogy nem kapott figyelmeztetést, MacMillan szépen belesétált a botrányba.
EnglishThe muscles of his jaw fluttered as he made his proposals, nervous as an adolescent.
Miközben ezt mondta, a férfi rágóizmai megremegtek, ideges volt, mint egy gyerek.
EnglishHari saw from Yugo's jutting jaw that this was not a point for graceful debate.
Az összeszorította a fogát, és látszott rajta, nem érdemes vitatkozni vele.
EnglishThe sound-sensitive tip of his lower jaw waved to build a stereoscopic image.
Alsó állkapcsuk hangérzékeny csúcsát mozgatva alakították ki a belső térbeli képüket.
EnglishShe saw that his jaw was set and that the mischief was gone from his eyes.
- Morgaine látta, hogy az ifjú arca határozott, s szeméből eltűnt a huncutság.
EnglishShe was small, with a strong build, pale features, broad shoulders, a heavy jaw.
A nő alacsony volt, és keménykötésű, a válla széles, az állkapcsa erős.
EnglishSquare face, thin blond hair, jaw like a prey turde, muscles rippling under the shirt.
Négyszögletes arc, gyér szőke haj, az állkapcsa olyan, mint a préda-teknőcé.
EnglishHe saw a long, oval face, a gracious line of jaw and a sweet, slightly timid expression.
Hosszúkás, ovális arc, kecses vonalú áll, az arcon bájos, kicsit félénk kifejezés.
EnglishIt reached from his jaw almost to the neural socket above his left ear.
A seb az állkapcsától majdnem a bal füle feletti neurális csatlakozóig tartott.
EnglishAkki clenched his jaw and dove through the streak of scalding bubbles in its wake.
Akki összeszorította az állkapcsát, és belevetette magát a buborékokba.
EnglishThe dragon came up behind him, unhooked his jaw, and took Carlotti into its mouth whole.
A sárkány hátulról támadt rá, kiakasztott állkapoccsal, és egészben lenyelte.
EnglishThe wires that secured Pittman's broken jaw had prevented him from answering.
Pittman a törött állkapcsát rögzítő drótok miatt nem tudott válaszolni.
EnglishHe had a habit of massaging the left side of his jaw with the fingers of his left hand.
Az volt a szokása, hogy bal keze ujjaival az álla bal oldalát masszírozta.
EnglishHis shoulders twitched nervously even as his jaw jutted defiance and his eyes glittered.
Válla idegesen rángatózott, állkapcsa megfeszült, szeme szokatlan fénnyel csillogott.
EnglishI sideswiped his jaw with his own gun and he sat down on the floor again.
Saját pisztolyával vertem félre az állkapcsát, miáltal ismét a földre ült.