« jog » traduction en hongrois

EN

« jog » en hongrois

volume_up
jog {substantif}
HU

« jog » en anglais

volume_up
jog {substantif}
EN
EN

EN jog
volume_up
{substantif}

jog (aussi: brunt, bump, dub, impulse)
volume_up
lökés {substantif}
jog (aussi: lope)
volume_up
kocogás {substantif}
I returned to my apartment after a long walk and jog, and realized that I'd been burglarized.
Hosszú séta és kocogás után visszatértem a lakásomba, és azt tapasztaltam, hogy kiraboltak.
She was pushing a jogging carriage with a small baby in it.
Kocogás közben könnyű babakocsit tolt, benne csecsemővel.
jog (aussi: stroke, shake, shaking, thrash)
volume_up
rázás {substantif}
jog (aussi: run, running, scud, scuttle)
volume_up
futás {substantif}
It became a jogging mantra, different from the ones that usually went through his head when he was running (nursery rhymes were the most common), but not that different — same idea, really.
Most ez lett a kocogómantrája, más, mint amikre általában gondolt futás közben (legtöbbször gyerekversekre), de annyira nem különbözött, mert az elv ugyanaz volt.

Synonymes anglais de « jog »

jog

Exemples d'usage pour « jog » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI returned to the hospital with Ludwig's records to try to jog Nordberg's memory.
Ludwig kartotékjaival visszamentem a kórházba hátha Nordbergnek beugrik valami.
EnglishWell, I could list its most conspicuous features... if that will help jog the memory.
Nos, felsorolhatom a leggyakoribb tüneteit... hogy felfrissítsem a memóriáját.
EnglishI slow to a jog, then stop at the courtroom of the Honorable Harvey Hale.
Tempómat kocogásra lassítom, aztán megállók Harvey Hale úr tárgyalóterme előtt.
EnglishHe liked to jog and play tennis, she spent an hour a day at a health club.
A férj kocogott és teniszezett, az asszonyka naponta egy órát töltött a fitneszklubban.
EnglishHe hauled himself to his feet, turned, and began to jog back toward the lights of the station.
Föltápászkodott, megfordult, és kocogni kezdett visszafelé, a pályaudvar fényei felé.
EnglishHe could jog back, he said, and later he and a bunch of The Guys were going to play touch football.
Visszafelé akár kocoghat, magyarázta, úgyis kézilabda-mérkőzésre készül a fiúkkal.
EnglishAlec and Liz nodded silently, and followed Davids purposeful jog across the clearing.
Alec és űz némán helyeseltek, és határozott léptekkel, futva indultak David után a tisztáson át.
EnglishHis steady jog brought him past the tanneries, with their troughs and stone-lined pits, to the forest edge.
Közben elért az erdő szélén lévő cserzőműhelyek vályúihoz és kővel kirakott gödreihez.
English'So we jog, and I work off my attraction to you?'
- Tehát mindketten futunk, és azt mondja, a testedzés használ az alakomnak?
EnglishJog down to someone else's intercom booth, thence to someone else's office, dial for this building.
Valaki más transzportáló fülkéjébe száll és valaki más irodájába küldeti magát ebben az épületben.
EnglishBetween six and eleven that morning, he'd picked two hundred pounds of cotton, yet he still walked so fast I had to jog to keep up.
Kiadós séta volt, de papi inkább gyalog ment, mert nem szerette pazarolni a gázolajat.
EnglishI jog here most days and he usually passes me as I go.
EnglishIf there was only some way we could jog his memory .
EnglishI slam the door and jog across Central.
Becsapom az ajtót, és átkocogok a Central Avenue-n.
EnglishSomething that might jog my memory.
EnglishWith that, Ding led them outside and ran them half a ii,, tie to the shooting house, a hard run, not the fast jog of daily exercises.
A lőtér vagy félmérföldnyire volt tőlük, de ezt végigsprintelték, nem a futóedzés gyors kocogó tempójában tették meg.
EnglishIdiot, do you think spies jog?
English- Let me jog your memory a little.
EnglishThe Mechanic rose, slipped the rifle into its sheepskin-lined sleeve, slung it over his shoulder, and began to jog.
Mehanyik felállt, a puskát visszacsúsztatta báránybőrrel bélelt tokjába, szíjánál fogva a vállára vetette, s futólépésben indult a kocsija felé.
Englishto jog sb's memory