« kick » traduction en hongrois

EN

« kick » en hongrois

volume_up
kick {substantif}

EN kick
volume_up
{substantif}

1. général

kick (aussi: boot, recoil, shot)
volume_up
rúgás {substantif}
Egy következő rúgás a kulcscsontját repesztette szét.
If we give them one hard kick, the whole rotten mess will fall down, Political answered.
Elég lesz egyetlen jól irányzott rúgás, és az egész korhadt tákolmány összeomlik felelte a politikai tiszt.
Another handful of sand, a good kick when she came down on him, then away while he was still groaning.
Elég egy maréknyi homok, egy jól irányzott rúgás, és már ott sincs.
kick (aussi: brunt, bump, dub, impulse)
volume_up
lökés {substantif}
kick (aussi: force, fortitude, might, nerve)
volume_up
erő {substantif}
As kicks hammered into his gut, he tried to draw his knees up, only to feel them stamped on and broken.
A gyomrát érő rúgások ellen a lába felhúzásával próbált védekezni, de érezte, hogy azok már használhatatlanná törtek.
kick (aussi: drive, energy, force, gimp)
volume_up
energia {substantif}

2. Sports: "swimming"

kick
volume_up
lábmunka {substantif} (úszás)

Exemples d'usage pour « kick » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishKeep your knees together; do not sprawl, spraddle, slump nor kick out your feet.
Tartsd összezárva a térdedet; ne terpeszkedj, ne nyújtózkodj és ne lóbáld a lábad!
EnglishBefore Jilly could wind up to deliver a solid kick, Dylan body-checked the scientist.
Mielőtt Jilly bármit tehetett volna, Dylan egy ugrással földre terítette tudóst.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Feladatunk, hogy mozgásba lendítsük az európai integrációt, amely súlyos helyzetben van.
EnglishAll she wanted was to kick a few high ones off the bar and have herself a party.
A lány mindössze egy kis mozgalmasságra vágyott, egypár jó napot akart szerezni magának.
EnglishOn the third kick, the workings burst from the mounting, and the door clattered open.
A harmadik rúgásra a vasalás engedett és az ajtó egy reccsenéssel feltárult.
EnglishWe wouldn't want to waste time having to kick your body down if you fell on the rim!
Nem akarjuk azzal fecsérelni az időt, hogy lerugdossuk a hullátokat a gödör széléről!
EnglishThus, the pilot was wide open when Rinaldi snapped his foot up into a kick.
Így aztán felkészületlenül érte, amikor Rinaldi rúgásra lendítette a lábát.
EnglishPat watched the teams get onto the field for the kick-off, then lifted the phone.
Pat megvárta, hogy a csapatok felsorakozzanak a kezdőrúgáshoz, aztán felemelte a telefont.
EnglishNanue scrambled aside, shrieking at the thief who grabbed for her kick-ing legs.
Nanue oldalára fordult és rásikoltott a tolvajra, aki a bokájánál fogva próbálta elrángatni.
EnglishIt would almost be good to see him curse and kick a chair across the room or slam a door.
Szinte jobb volna, ha átkozódna, belerúgna egy székbe, vagy bevágná az ajtót.
EnglishIt does the job, but it has kick, Mr. Thomas, so I recommend that you take the other pistol.
Jó pisztoly, de nagyot üt, Mr. Thomas, ezért inkább ezt a másikat ajánlom önnek.
EnglishLet him kick start it and roar through the French Quarter streets and alleys.
Miért nem rúgja be, miért nem mennydörög vele a Francia Negyed sikátoraiban és utcáin át?
EnglishPlayfully Mythanthar began to tap her toes, until she commenced to kick.
Mythanthar játékosan megpaskolta a lábujjait, de majdnem egy rúgást kapott válaszul.
EnglishHe made as if to kick it again, then changed his mind and picked it up.
Megint bele akart rúgni, de aztán meggondolta magát, és felszedte a földről.
EnglishHe walked back to the snowmobile and gave the side of it a good healthy kick as he went by.
Visszament az aeroszánhoz, és menet közben jó alaposan belerúgott az oldalába.
EnglishShe went out quickly, sidewise, as if afraid I'd sneak up behind her and kick her.
Gyorsan kiment oldalazó léptekkel, mintha attól félt volna, hogy utána lopózom és belerúgok.
EnglishLord Roke couldn't wait: a spring and a kick, and the other man fell beside the sergeant.
Lord Roke nem várhatott: egy ugrás, egy döfés, és az őrmester már nem magában hevert.
EnglishThat was strange; he had been so determined to get home in time for the kick-off.
Pedig Danforth a mérkőzés kezdetére itthon akart lenni mindenáron.
EnglishIf Felix had seemed to kick him intentionally, Felix would have been in very serious trouble.
Ha bárki úgy látta volna, hogy megrúgja, Felix ugyancsak nagy bajba keveredik.
EnglishHe strode to Crabbe's recumbent figure and launched a tremendous kick at the seat of the chair.
Utána nagyot rúgott a karosszékbe, amelyben Crabbe hevert elomolva, öntudatlanul.