« lament » traduction en hongrois

EN

« lament » en hongrois

volume_up
lament {substantif}

EN lament
volume_up
{substantif}

lament (aussi: bitch, complaint, discontent, grievance)
volume_up
panasz {substantif}
lament
volume_up
lamentáció {substantif}
lament (aussi: plaint)
volume_up
sirám {substantif}

Synonymes anglais de « lament »

lament

Exemples d'usage pour « lament » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhat always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
A gyerekek szegénysége szörnyű, és saját hazámban is előfordul.
EnglishWe lament the bloody clashes, the dead and wounded in Xinjiang-Uighur.
Sajnáljuk a Hszincsiangban történt véres összecsapásokat, a halottakat és a sebesülteket.
EnglishAnd for the first time the songs we sang and the tales we recited became a true lament.
A versekből, amelyeket mondtunk, a dalokból, amelyeket énekeltünk, először lett igazi sirató.
EnglishIt Was you and your kind who taught me to want, to aim, to reach, rather than to lament.
Tőled és a fajtádtól tanultam, hogy inkább akarjak, iparkodjak, markoljak, mintsem siránkozzak.
EnglishRyan remembered a lament attributed to the Roman Emperor Caesar Augustus.
Egy Augustus császárnak tulajdonított mondata jutott az eszébe.
EnglishWe lament the abstention rate in European elections and 'No' votes in referendums.
Siránkozunk az európai választásokon való nagyarányú távolmaradáson, és a népszavazások büntetőszavazatain.
EnglishHe heard the keening lament of a bullet cleaving the air, a near miss, inches from his head.
A golyó csupán néhány hüvelykkel fütyült el a feje mellett.
EnglishIn preparing this regulation we held hearings that were, in truth, one uninterrupted lament.
A rendelet előkészítése során meghallgatásokat tartottunk, ezek valójában szüntelen panaszáradatból álltak.
EnglishFrom this point of view, we cannot but lament the fact that international aid has been very difficult to put into place.
Ebből a szempontból elkeserítő, hogy a nemzetközi segítség milyen nehézkesen ért célba.
EnglishThey lament, he thought, but they know life goes on.
Gyászolnak, gondolta, de tudják, hogy az élet megy tovább.
EnglishBut the more wicked she is, the more do I lament for her.
De minél vétkesebb, annál inkább kell szánnom őt.
EnglishThese are alarming figures, which all of us here lament.
EnglishI suppose it is futile to lament our loss.
- Azt hiszem, felesleges a veszteségeink fölött siránkozni.
EnglishYou may lament this but that is the truth of the matter.
EnglishI can imagine the anxiety of those taken ill, and we can only lament the deaths that have occurred.
El tudom képzelni a beteg polgárok kétségbeesését, és csak részvétünket tudjuk kifejezni a már bekövetkezett halálesetek miatt.
EnglishWe may lament the fact that, along with its diminishing economic significance, Europe's role will be still smaller.
Siránkozhatunk azon, hogy gazdasági jelentőségének csökkenésével párhuzamosan Európa szerepe is egyre kisebb lesz.
EnglishA low drum carried on the zesty rhythm as if it were a song for dancing rather than a terrible lament of the Final Days.
Tompa dobszó döngte a lendületes ritmust, mintha táncdal volna a Dies Irae, és nem ítéletnapi szörnyű sirató.
EnglishI heard Morgaine sing that lament once.
EnglishYour profusion makes me saving; and if you lament over him much longer, my heart will be as light as a feather.
A te bőkezűséged szűkmarkúságra int engem, s ha még sokáig lamentálsz felette, olyan könnyű lesz a szívem, mint a pehely.
EnglishWhat would happen if the German lament and specific interpretation of human dignity were applied to Alsace and Lorraine?
Mi történne akkor, ha a németek sirámait és az emberi méltóság ezen értelmezését Elzász-Lotaringiára is alkalmaznák?