EN

lead {substantif}

volume_up
lead (aussi: plummet)
volume_up
ólom {substantif}
Ólom és ólomtartalmú fémmaradványok visszanyerése.
Lead and its compounds, with the exception of that mentioned in Annex V
Ólom és vegyületei, kivéve az V. mellékletben említettet
I do think that the Years of Lead were difficult years for Italy!
Valóban azt gondolom, hogy az "ólom évei” nehéz évek lehettek Olaszország számára!
lead (aussi: clue, hint, imprint, mark)
volume_up
nyom {substantif}
I saw her outside after the fire... and thought maybe it was a lead.
Az utcán... láttam őt a tűz után, gondoltam valami nyom lehet.
He left his tracks all over it but none of them lead anywhere.
Mindent összejárkált, de egyik nyom sem vezet sehová.
Without leads, you have to start somewhere, and that was the harbour.
Nyom híján valahol el kell kezdeni a nyomozást, és ez a hely az öböl volt.
This is the only way that we can lead, but real leadership is based on providing a good example.
Ez a vezetés egyetlen módja, a valódi vezetés alapja azonban a példamutatás.
ZORRO Vezetés hívja ZORRO Bázist, vége.
Leadership is about taking chances, taking risks and taking the lead.
A vezetés lényege a lehetőségek kihasználása, a kockázatok felvállalása és a vezető szerep vállalása.
One often hears that others are taking the lead in tackling climate change.
Gyakran halljuk, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben másoké a vezető szerep.
We have taken the lead in tackling climate change and, ladies and gentlemen, it is something we can be proud of.
Miénk a vezető szerep, és erre büszkék is lehetünk, hölgyeim és uraim.
Övé lesz a vezető szerep az ügyben.
FBl will have tactical command, but we'll follow your lead.
Az FBl-é a taktika, magáé az irányítás.
Almost as good as shooting off himself, but he was the CAG, and was supposed to command rather than merely lead his men now.
De nem tehette: az anyahajó repülősfőnöke volt, akinek feladata inkább az irányítás, mint emberei maga után húzása.
Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance.
Ezenkívül Európának vezető szerepet kell játszania a pénzügyi irányítás globális rendszerével kapcsolatos tárgyalások során.
lead (aussi: refill)
As he followed Watson through the door, the words echoed back to him like a knell, accompanied by a sharp snap-like a breaking pencil lead.
Kiment Watson után az ajtón, és a szavak úgy visszhangzottak a fejében, mint a lélekharang, aztán hallotta az éles kis roppanást mint amikor eltörik egy ceruzabél.
A clean sound with the past on one side of it and all the future on the other, a sound like a breaking pencil lead or a small piece of kindling when you brought it down over your knee.
Egy hang, amely elválasztott: a múlt az egyik oldalára került, és az egész jövő a másikra; pici roppanás, mint amikor eltörik a ceruzabél, vagy a gyújtós a térden.
lead
lead (aussi: leading part)
lead (aussi: plumbago, wad)
lead
lead
volume_up
hívás joga {substantif} (kártyában)
lead (aussi: sinker, plummet, plumb)
lead
volume_up
golyó {substantif} (fegyver)
If you want to pick lead out of your belly, get in my way.
És ha egy-két golyó nélkül akarja megúszni a dolgot, akkor ajánlatos lesz a kedvemben járnia.
From a small area around the extreme tip of the bullet the cupro-nickel had been finely sanded away to expose the lead inside.
A golyó csúcsa körül finom dörzspapírral kis területen eltávolították a réznikkel borítást, miáltal kiütközött alóla az ólommag.
lead
lead
lead

Exemples d'usage pour « lead » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Sőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
EnglishThis would allegedly lead to practically similar Indian and Omani price levels.
Ez állítólagosan gyakorlatilag hasonló indiai és ománi árszinthez vezetett volna.
EnglishThe lead B-1 aircraft commander, Colonel Bruce Canady, checked his left window.
A vezér B-l-es parancsnoka, Bruce Canady ezredes kinézett a bal oldali ablakon.
EnglishLead us out of this place now, I said, or I'll burn you as I did your companion.
Vezess ki minket innen mondtam , különben ugyanúgy elégetlek, mint a társadat!
EnglishAs to the how of finding Whitehead, the only lead Marty had was the strawberries.
Hogy miként találja meg Whiteheadet, abban Marty csak az eprekre támaszkodhatott.
EnglishIf you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
Ha továbbra is az extrém euronacionalimust erőlteti, ez erőszakhoz fog vezetni.
EnglishTheyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Kik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Úgy vélem, hogy a fix kvóták megállapítása idővel az árak emelkedéséhez vezetne.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
A diktátor félelme és konoksága az ország szuverenitásának elveszítéséhez vezethet.
EnglishBecause I would be extremely thankful to you if you would lead me back there.
Mert nagyon, nagyon hálás lennék, ha meg tudnád nekem mutatni az odavezető utat.
EnglishHe said that toys containing lead should not be entering the European market.
Azt mondta, hogy nem kerülhetnek be az európai piacra ólmot tartalmazó termékek.
EnglishThe Japanese Ambassador would lead the other side, with Seiji Nagumo as his second.
A másik oldalt a japán nagykövet vezeti, és Szeidzsi Nagumo az ő második embere.
EnglishPierce and Loiselle took the lead, heading half a kilometer into the jungle.
Pierce és Loiselle haladtak elöl, jó fél kilométernyire behatoltak a dzsungelbe.
EnglishThis can lead to the poverty continuing, so that they also end up poor in old age.
Ez a szegénység folyamatosságához vezethet, így időskorukban is szegények lesznek.
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Ezért a káros hatások elkerülése érdekében azokat alaposan meg kell vizsgálni.
EnglishIt was there when I heard the music played by a ghost especially to lead me to Mona.
Itt volt, mikor hallottam, hogy muzsikál a szellem, aki el akar vezetni Monához.
EnglishHe put chunks of lead through his toilet and a washbasin and a bathtub enclosure.
Ólomdarabokat eresztett a vécéjébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba.
EnglishWell, those Americans might lead charmed lives, but their luck had run out.
Lehet, hogy azok az amerikaiak szépen éltek, de most már vége a szerencséjüknek.
EnglishHowever, there is one matter where the Central Bank needs to take the lead.
Ugyanakkor egy területen a Központi Banknak kell felvállalnia a vezető szerepet.
EnglishHowever, this should not lead us to make protecting our true security difficult.
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy megnehezítjük saját valódi biztonságunk védelmét.