« leader » traduction en hongrois

EN

« leader » en hongrois

volume_up
leader {substantif}
HU
EN

leader {substantif}

volume_up
leader (aussi: boss, captain, chief, directory)
She's a technology leader and instructional leader.
Egy technológiai vezető és egy példamutató vezető.
Wimateeka looked at him in surprise, and the other clan leader chittered in annoyance.
Wimateeka meglepetten pillantott rá, a másik vezető bosszankodva csippantott.
You have a young leader, Mr Cameron, and you are a party with a long history.
Ön még fiatal vezető, Cameron úr, pártja viszont hosszú múltra tekint vissza.

Synonymes anglais de « leader »

leader

Exemples d'usage pour « leader » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEurope is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
Európa tagadhatatlanul vezetővé vált, még ha nem is sikerült minden kielégítően.
EnglishThe leader shouted: Soldiers, we Romans won't allow that evil corpse into the City.
Katonák, mi rómaiak nem engedjük meg, hogy a gonosz holttestet a városba hozzák.
EnglishThat, the FSS leader remarked to the cop, was one advantage of new technology.
A modern technikának, jegyezte meg az SZBSZ-csapat vezetője, előnyei is vannak.
EnglishTo add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box.
A Kitöltőkarakter mezőben választva felvezető pontozást adhat a tabulátorhoz.
EnglishTurning back to the leader he asked, What exactly is it you want with the Freya?
Visszafordulva a terroristavezérhez, megkérdezte: Mi a szándékuk a Freyával?
EnglishYURI: How does it look for the leader's son... to walk out when the leader speaks?
Hogy néz az ki, hogy a vezér fia... csak úgy kisétál, miközben a vezér beszél?
EnglishMy penchant for observation and making things elevated me to the undisputed leader.
Hajlamom a megfigyelésre és a dolgok készítésére engem emelt elismert vezetővé.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Európa immár világvezetőként tekinthet magára az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.
EnglishOn May Day there will be a new leader at the center of the line on the Mausoleum.
Május elsején már egy másik vezetőő fog a mauzóleum tetején a sorban állni.
EnglishAs leader of this Circle, my goal will be to see the land restored to its glory.
Mint a Kör vezetője, célomnak érzem, hogy a földet eredeti dicsőségébe visszaállítsam.
EnglishThe leader of our party, Geert Wilders, has to appear before a Dutch court next week.
Pártelnökünknek, Geert Wildersnek meg kell jelennie jövő héten a bíróság előtt.
EnglishSo being a gang leader in the inner city wasn't such a bad deal in the mid-'80s.
Nem volt rossz dolog belvárosi bandavezérnek lenni a '80-as évek közepén.
EnglishNot for a long time, at least, pondered Zorma, co-leader of the small band.
Erre még sokáig nem kerülhet sor, tűnődött Zorma, a kis csapat egyik vezetője.
EnglishOnly one thing mattered—that he find the enemy leader and bring him to bay.
Csak egyetlen dolog számított: hogy rátaláljon az ellenség vezérére és megküzdjön vele.
EnglishEurope has been a global leader in the fight against the worsening of climate change.
Európa az éghajlatváltozás további romlása elleni küzdelem globális vezetője.
EnglishHe was glad that Hikahi, the leader of the expedition, was far ahead, scouting.
Örült, hogy Hikahi, az expedíció vezetője messze elöl jár, felderítőúton.
EnglishIn addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Emellett letartóztatták a Ruanda Felszabadításáért Küzdő Demokratikus Erők vezetőjét.
EnglishWhen had Japan ever had a political leader worthy of her place and her people?
Volt-e Japánnak valaha is a helyhez és a népéhez méltó politikai vezetője?
EnglishYou know the creatures of the night are ripe for a great leader, she said.
Tudja-e, hogy az éjszaka teremtményei érettek rá, hogy legyen egy hatalmas vezérük?
EnglishThe gunner engaged the leader, exploding the anti-tank missile launcher on top.
- A Bradley kigurult a kereszteződésbe, és a gépágyúja működésbe lépett.