« like » traduction en hongrois

EN

« like » en hongrois

volume_up
like {substantif}
HU
volume_up
like {conj.}
HU

EN like
volume_up
{substantif}

like (aussi: fancy, pleasure)
volume_up
tetszés {substantif}
You can split the Kate editor as many times as you like and in either direction.
A Kate szerkesztőablak tetszés szerinti számú nézetre felosztható, bármelyik irányban.
Mindenki tetszés szerint beleolvashat bármit, de valóban bármit.
You can book any holiday you like, but in order to reach your destination you need a decent airport and decent transport links.
Tetszés szerint lehet nyaralást lefoglalni, de hogy elérj a rendeltetési helyedre, tisztességes repülőtérre és tisztességes közlekedési csatlakozásra van szükséged.

Synonymes anglais de « like »

like

Exemples d'usage pour « like » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
Charles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishSome of your sailors like to be unobtrusive when they make port here in Rendor.'
A matrózai szemlátomást szeretik kerülni a feltűnést, amikor kikötnek Rendorban.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishI would also like to thank Mrs Jäätteenmäki for her great efforts in this matter.
Megköszönném továbbá Jäätteenmäki asszonynak az ügyben tett nagy erőfeszítéseit.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishTop-heavy like her American Aegis cousins, Mutsu heeled violently to the right.
Az amerikai Aegis rokonaihoz hasonlóan nagyon súlyos Mucu élesen jobbra fordult.
EnglishBut he always told them what he really thought, and they did not always like it.
Õ azonban mindig megmondta, ami a szívén feküdt, és ez nem mindig tetszett nekik.
EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
Englishand his voice faded, like the ripples in the dying pool.
De ha meg kell halnom... - a hangja elhalt, ahogyan a fodrok a halott tó vizén.
EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Nyilvánvalóan volt néhány konfliktus, amelyek közül szeretnék kitérni néhányra.
English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishWhat makes you think I would like you if you justified or defended your actions?
Miből hiszed, hogy azt szeretném, ha magyarázgatnád és mentegetnéd a tetteidet?
EnglishWon't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Nem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
EnglishLike her mother, she had her own mind; like Jenny Fields, she kept her own name.
Irving a Garp szerint a világ--gal futott be (The World According to Garp, 1978).
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishAnd then to leave him and find someone who looks as nearly like him as possible.
És azután otthagyom őt, és találok valakit, aki a lehető legjobban hasonlít rá.