« luminous » traduction en hongrois

EN

« luminous » en hongrois

EN luminous
volume_up
{adjectif}

luminous (aussi: glistening, lustrous, shining, shiny)
A luminous green object fell to the floor and came to rest among the reeds.
Egy fénylő, zöld tárgy hullott a padlót borító nádszálak közé.
He thought of the luminous Chardonnay in the three glasses on the counter in the Delmanns’ kitchen.
A Delmannék konyhájának pultján látott három pohárra, a fénylő borra gondolt.
Zavarbaejtően fénylő tekintetét Carse felé fordította.
luminous (aussi: illuminating)
He pulled a compass from his pocket, studying its luminous dial.
Iránytűt vett elő a zsebéből, és világító számlapját kezdte tanulmányozni.
As my watch's luminous dial zigzagged ghostlike in the darkness, I tugged at boards.
Ahogy órám világító számlapja kísértetiesen ugrált a sötétben, megkapaszkodtam a deszkákban.
The luminous discharge from Kazak was horrifying to watch.
A Kazakból támadó világító kisülés rémületes látvány volt.
luminous (aussi: ablaze, beamy, blazing, bright)
Black hair hung close beside a low forehead with saturnine eyebrows and luminous hazel eyes below.
Haja fekete volt, homloka alacsony, szeme ragyogó mogyoróbarna.
Ragyogó, ijesztően gyönyörű volt az arca.
Tökéletes nap volt: nyugodt és ragyogó.
luminous (aussi: clean-cut, clear, definite, distinct)
The shadowy interior of the hole, set against the luminous edge, already announced the approach of evening.
És csak most vette észre: bár körös-körül még világos van, közeleg az este.
A few minutes later she came to an ancient road of stone slab, cracked and broken, bordered by a ditch where luminous star-shaped flowers grew.
Néhány perccel később egy kőlapokból álló, repedezett, töredezett ősi úthoz ért, melyet árok határolt, ahol világos színű, csillag alakú virágok nőttek.
luminous (aussi: floodlit)

Synonymes anglais de « luminous »

luminous

Exemples d'usage pour « luminous » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishShe was whole, her face luminous, her grey eyes quizzical as she studied him.
Ép volt, arca ragyogott, szürke szeme szikrázott, amikor végigmérte a férfit.
EnglishThe vampire stood looking down at him, and his white skin became a soft luminous pink.
A vámpír ott állt, és lenézett rá. fehér bőre halvány rózsaszínűvé változott.
EnglishA full moon hung above the fog, and it made the thick mist deceptively luminous.
A magasan függő telihold megtévesztőén csillogóvá tette a vastag ködöt.
EnglishHer eyes were looking across the room at me, faintly luminous in the dark.
A szem halványan csillogott a sötétben, amint rám nézett a szobán keresztül.
EnglishLight grew somewhere ahead, ale-hued faint light from a cav-ernful of luminous fungi.
Fény csillant előttük, egy egész barlangot betöltő, foszforeszkáló gombák tompa világa.
EnglishThe metropolis glowed, a luminous fungus festering along the coast.
A kép olyan elkeserítő volt, hogy szívesen felhajtott volna még egy adag whiskyt.
EnglishPiggy peered anxiously into the luminous veil that hung between him and the world.
Röfi aggodalmasan nézegette a csillogó fátylat, amely közte és a világ között volt kifeszítve.
EnglishIn the torchlit gloom their eyes were luminous with some secret excitement.
Szemük holmi titkos izgalomtól ragyogott a fáklyák halvány világánál.
EnglishIt may be that you are not yourself luminous, but you are a conductor of light.
Lehet, hogy nem áramforrás, de hogy jó vezető, az vitathatatlan.
EnglishThe luminous band around the edges of the trail snapped together with a loud bang.
A szélein lévő derengő fény hangos csattanással csapódott össze.
EnglishMy mind shot back to the dark spell and the luminous child phantom in the middle of it.
Agyamban felvillant a sötét varázslat, és a tündöklő gyermekfantom.
EnglishA thin cloud of luminous sapphire dust seemed to blow through the street.
Úgy látszott: áttetsző, fényes zafírkék porfelhő közeledik az úton.
EnglishThe room was circular, and in the floor were set luminous tiles forming a spiral.
A padlóba fényes köveket is ágyaztak, ezek spirált alkottak.
EnglishAlready a number of wrecks drifted in orbit torn and twisted and ominously luminous.
Már megszaggatott, kifacsart roncsok is úsztak a bolygó körül.
EnglishI found it somewhat unnerving always to have the walls luminous and not know day from night.
Képtelenség volt megállapítani, hogy mikor van éjjel és mikor nappal.
EnglishThey helped Berit into his saddle and rode out in the luminous twilight.
Nyeregbe segítették Beritet, és nekivágtak a derengő alkonyainak.
EnglishAnd then the red sun went out, forever, and blazed into luminous galaxies of light.
Ekkor kihunyt a vörös nap, és felragyogtak a fény galaxisai.
EnglishWe got a view, beyond it, of the Mon-ferrato plain, covered with a light, luminous mist.
Alacsony domb volt, felsejlett mogulé fényes, könnyű párába burkoltan az egész Monferrato-vidék.
EnglishHe and Dors watched the great luminous spiral turn beneath them in its eternal night.
Hari és Dors a hatalmas, lassan forgó, fényes spirált nézte.
EnglishSilvery, almost luminous, the frozen river was an easy trail to follow.
A jéggel borított folyó ezüstös csíkját könnyen tudták követni.