« made one » traduction en hongrois

EN

« made one » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « made one » employé en contexte.

Traductions similaires pour « made one » en hongrois

made adjectif
to make verbe
one substantif
one numéral
Hungarian

Exemples d'usage pour « made one » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made.
Az elsivatagosodásnak valójában két oka van: egy természetes és egy mesterséges.
EnglishThat explanation was the only one that made sense of the recent bizarre events.
Ez a magyarázat az egyetlen, amely logikusnak tűnik a bizarr fejlemények tükrében.
EnglishThen he made one to the woman, the kind suitable to another of equal stature.
Utána a hölgy felé is meghajolt, oly módon, ami az egyenlő rangúaknak kijárt.
EnglishHe paid her a large salary and would have made it a larger one, had she asked for it.
Nagy fizetést adott neki, de ha miss Scheele kéri, még jobban megfizette volna.
EnglishAll six BUFFS in the number-two east group and Diamond One-Two made it through.
A kettes keleti csoport valamennyi gépe és a Diamond Egy-Kettő is átjutott.
EnglishTo display such a Malachi was to proclaim that one had made a pilgrimage to Newport.
Aki ilyen Malachit használt, ezzel adta hírül, hogy zarándoklatja Newportba vezet.
EnglishThree blades came up in unison, but no one made a i move toward the pedestal.
Három penge villant egyszerre, de senki sem tett egyetlen lépést sem az emelvény felé.
EnglishWhat I want to ask you particularly about, is a statement made by one of your cooks.
Konkrétan pedig az egyik szakácsuk nyilatkozatával kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
EnglishThe debate has made one thing very clear: the very wide relationship of tension here today.
A vita egy dolgot nagyon világossá tett: az itt ma uralkodó feszült kapcsolatot.
EnglishGeorge Lomax had made one mistake - there was a weak spot in his preparations.
Jól krikettezett, erős golfjátékos volt, és a modora kifogástalan volt.
English'I knew it would be worthy a dress of honour, and so I made one ready,' he said, smiling.
- Tudtam, hogy díszöltözéket érdemelsz, készültem is erre - szólt mosolyogva.
EnglishAll her blood drinker slaves were stolen or made one by another under her direction.
Minden vérivó szolgáját rabolta, vagy egymással csináltatta őket az útmutatásai szerint.
EnglishDesperately he shouted a spell that made one of the columns of flame into a geyser of acid.
Elmondott egy gyors varázsszót, mire az egyik tűzoszlop savgejzírré változott.
EnglishCertificates shall be made out in one original and at least two copies.
(2) A tanúsítványoknak egy eredeti és legalább két másolati példányban kell készülniük.
EnglishFor one and the same instrument, application may be made in one Member State only.
Ugyanarra a műszerre csak egy tagállamban lehet benyújtani kérelmet.
EnglishI must now break a solemn promise I made to one of my brothers,' he confessed.
Azt hiszem, meg kell szegnem egy szent ígéretet, melyet egy testvéremnek tettem vallotta be.
EnglishCan you allow a man who's made one mistake into a position where he may make another?
Kapitány, visszaenged a kormányhoz olyasvalakit, aki ott már elkövetett egy súlyos hibát?
EnglishImportant savings will be made by using one single communication network;
Az egyetlen kommunikációs hálózat használatával jelentős megtakarítások érhetők majd el;
EnglishWhen he turned twenty-one, Ned made the application and took the tests.
Amikor huszonegy lett, Ned kitöltötte a kérdőívet, és letette a vizsgákat.
EnglishThat man could have made me disappear one cold night outside o' Moscow.
Az az ember simán eltüntethetett volna engem egy hűvös moszkvai éjszakán.

Autres mots

English
  • made one